Nu är Svenskt Näringslivs årliga statistiska mätning av den svenska företagsamheten klar

Skåne 150314
Där framgår det att Skånes kvinnor är mer företagsamma än någonsin. 112 000 personer räknas som företagsamma i Skåne, en ökning med 1000 personer sedan förra året. Den ökningen står kvinnorna för.. Men enligt regionchef i Sv Näringsliv Skåne Rolf Elmér är det risk att den positiva trenden bryts, då han menar att regeringen slår undan benen genom sin tillsatta utredning av välfärdsföretagen.

För övrigt står andelen företagsamma i Skåne stilla. Länet har nu rikets fjärde svagaste tillväxt av företagsamheten. På kommunnivå har Båstad länets högsta företagsamhet. Tillsammans med Vellinge och Simrishamn kvalar man in på tio i topp i riket.

Lägst andel företagsamma har Bjuv.

För övrigt noteras bl.a. att Skåne har en högre andel äldre företagsamma än landet för övrigt.

– Vi måste stimulera nyföretagsamheten så att den stiger under de kommande åren för att motverka de framtida pensionsavgångarna. Att då, som regeringen föreslår, höja arbetsgivaravgiften för äldre är inte rätt väg att gå, säger Rolf Elmér.

Vad antalet nyföretagsamma beträffar, så ligger Skåne lite högre än riket som helhet, men det är ändå den lägsta nivån på nyföretagsamhet sedan 2004.

Mätningen ger också vid handen att det finns stora skillnader mellan kommunerna.. Vid en titt på den totala företagsamheten toppas listan i Skåne  av Lomma, följt av Vellinge och Båstad. Skurup visar sig ha länets högsta nyföretagsamhet bland kvinnor medan Vellinge har högst nyföretagsamhet bland de unga.

Bland de i botten på listan vad gäller nyföretagsamheten, hittas Bromölla och Åstorp.