Martin Severinson ställer ut
"Ett Inre Rum" i Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 180809
Martin Severinson öppnar dörren på vid gavel till sitt inre kreativa symboliska rum i en utställning/installation på Galleri Skelderhus.
Under titeln “Ett inre rum” visar denne välutbildade, akademiska kombo av filosofilärare/konstnär/författare brottstycken ur sitt konstnärliga arbete under de senaste tio åren.

I bilder och texter åskådliggör Martin Severinsson sina intellektuella reflektioner och tankebanor över vår samtid och framtid i ljus och mörker, tar sedan ett gemensamt helhetsgrepp och skapar ett rumsligt verk.
Det symboliska inre rummet möter så det reella rummet i galleri Skelderhus lilla galleri, vars intimitet är perfekt för ändamålet. Texter, foton, objekt, teckningar och sladdar samsas och konkurrerar om uppmärksamheten i olika sökande ingångar och utgångar men med återkommande linjer och basgångar.
Världens tillstånd och kamp tangerar Martins egna känslor under det krävande arbete som utförs under det kreativa tillstånd som uppstår under arbetets gång. Varje bild är lik en scenbild med ett eget undersökande kraftfält. Humor och allvar blandas i ett sökande efter svar på livsfrågor - politiska, existentiella såväl som privata, reflekterande. Ett signifikativt motiv för hans talande bildspråk är bl.a en bild av en planet, där EU-stjärnorna trillat av.
Vart är vi på väg?

Martin Severinson “Ett inre rum” har vernissage lördagen den 11 augusti och pågår t.o.m. den 23 september.