Ingela Ihrman och Frida Petrson

Påfågelns andedräkt

Åstorp 220129
Malmö konstmuseum, Röstånga konsthall, Tjörnekulla konsthall, Ystads konsthall och Åstorps konsthall har ett gemensamt konstprojekt – Den platta jorden.Det är ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne som kan ge nya perspektiv och infallsvinklar på respektive hembygds identitet. Konstnärerna har residensboende  i regionen under några veckor för att lära känna kommunen och dess närområden, studera folkliv, natur och historia.

I Åstorp var de Kalmarkonstnärerna Ingela Ihrman och Frida Peterson som tilldelades det utmanande uppdraget med residens i Kvidinge i april förra året. Med sig i bagaget hade de Elsa Graves drama ”Påfågeln” som utspelar sig i hennes barndoms hemtrakter in till Nyvångs slagghög.

Den 29 april var det dags att redovisa vad de kommit fram till i utställningen ”Påfågelns andedräkt”. I en informativ broschyr ”Alla berg har en ande” redogörs hur utställarna i samverkan jobbat fram utställningen och dess skulpturer.

Ingela Ihrman och Frida Peterson berättar att när de kom till Tomarps kungsgård möttes av en påfågel som fällde ut sina magnifika solfjädrar – ett omvälvande möte.

De tar fram att varje plats har ett väsen, alla människor en andedräkt. Varje hem har sin unika doft, andedräkt. De vet vi och känner efter kort tids bortovaro. Men hur luktar Åstorp? Hur hittar man dess själ, väsen eller andedräkt?  I detta sökande som ledde fram till utställningens titel, använde de sig av trattmetoden - ett sätt att möta en plats genom att för en tid göra sig själv till en behållare.

 ”Påfågelns andedräkt” kommer att filmas av fotografen och fotokonstnären Anette Nilsson som även skall hålla i workshops med fokus – ett kulturgarantiprojekt för Åstorps tredjeklassare.

Utställningen pågår t.o.m. 29 april i Åstorps konsthall.