Morgan Ferm med sitt stora verk "In this moment" på Galleri Skelderhus

Morgan Ferms mekaniska konstverk på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 211118
En unik utställning för alla sinnen har vernissage på Galleri Skelderhus lördagen den 20 november.
Det är konstnären/industridesignern Morgan Ferm, en av landets främsta företrädare för rörlig, mekanisk konst som bjuder på konstupplevelser av sällan skådat slag.

Spiraler och geometriska former i ständig, oavbruten långsam förändring lever och verkar i Ferms avancerade byggen. Som livet självt… Avgörande och en gemensam nämnare för är det gyllene snittet – en helig Graal för alla konstutövare! Utskurna former förstärks eller försvagas, ändrar slumpmässigt färg och form genom underliggande roterande skivor som skapar synvillor för att ta ett av många belysande exempel. Det är den inbyggda tekniken som bestämmer, när, var, hur.

Det är den inbyggda tekniken som bestämmer, när, var, hur.
Ytorna är plana i trä, plåt eller trä, ibland skulpturala, alltid utan mänskliga avtryck som penseldrag eller personliga manér.

Det är omöjligt att inte låta sig beröras av de levande, meditativa konstverken.

Känslointrycken av liv i långsam förändring påverkar betraktaren, skapar stilla undran över egna livets förändringar. Tankar om vikten av att ta vara på ögonblicken, en stilla ödmjukhet andas i känsloregistret hos vissa. Andra fascineras och fastnar i tekniken.

– Det stora verket, ”In this moment” som fyller hela väggen här på Galleri Skelderhus skapade jag till en utställning på Rydals museum.

Med detta verk kände jag att jag nått vissa av mina egna långsiktiga mål. Det blev en ny startpunkt. Här simmar och förändras formerna som i ett akvarium och för första gången kan betraktare se mekanismen bakom.

En fjäder i hatten är att M.A.D Gallery i Geneve beställt en mindre version av verket” säger Morgan som redan på åttiotalet blev känd för sin nytänkande design och produktutveckling bl.a. av rollatorer samt kaffetermosen Artkannan.

Redan på 70-talet under den femåriga studietiden på HDK i Göteborg brann Morgan Ferm för problemlösningar och att skapa nya uttryck av skiftande material. Där föddes också hans första kinetiska skulptur – en ljudalstrande el-driven anordning med gipsfyllda bordtennisbollar som rullade i olika banor.

. Lusten och begåvningen för såväl ingenjörskonst som bildkonst och design har lett honom framåt i en spännande resa med olika hållplatser. En sådan hållplats är ”In the moment”.

– Jag vill skapa nytt, en evig kretsgång - få bilden att växa, skapa liv i död materia som en symbol för livet!

Morgan Ferms utställning på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen den 20 november kl. 13.00.