Lone Larsen

Lone Larsen tillbaka på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 220908
Hon är van att breda ut sig - konstnären, skulptrisen, förläsaren och projektledaren Lone Larsen. Lone arbetar ofta med storslagna gestaltningar i det offentliga rummet, där bl.a. skulpturer, likt jäsande degar i imploderade kroppsformer, hittat sin plats.
I Stockholm, Wanås, Island, Helsingborg för att nämna några…
Lone Larsen är rikt representerad och har en mängd utmärkelser och stipendier i bagaget.

Ändå tycks Lone trivas bra i det pyttelilla men funktionella galleriet, Galleri Skelderhus i Munka Ljungby. Senaste gången hon gästade galleriet med utställningen Metaforer, där hon bl.a. gjorde djupdyk i människokroppens mysterier i emaljmålningar samt visade objekt och skulpturer.

Höganäsbon Lone Larsens nya utställning med vernissage den 10 september har titeln De sargade.

Även denna gång bjuder välmeriterade Lone på mångsidighet, hantverksskicklighet, analysförmåga och personliga uttryck i målningar, objekt och skulptur. Två stora, starkt koloristiska, abstrakta oljemålningar med utsökta texturer dominerar det lilla rummet. De kan ses som dekorativa topografiska landskap över människors och djurs förfall.

– Jag ser livet som i ett kaleidoskop, säger Lone Larsen, som är en levnadsglad person men inte backar för livets realiteter.

Det skadade, sårade, åldrade syns även i björkträobjekt, där det trasiga fått guldblad som plåster. Intill syns en landskap i fotopolymer. Lone hanterar stora, tunga och krävande hantverkstekniker i såväl bild som skulptur. Det traditionellt vackra lär inte stå fokus, snarare känslan och det underliggande budskapet eller berättandet. I denna utställning pryder en kungakrona i brons det vitmålade golvet som symbol för förfall.

Lone Larsens utställning De sargade med vernissage 10 september på Galleri Skelderhus pågår t.o.m. 16 oktober.Hon är van att breda ut sig - konstnären, skulptrisen, förläsaren och projektledaren Lone Larsen.