Kerstin Svensson, Bengt Lindén och Lotte Holm, tre av ett 30-tal utställare
i två perioder

IASE ställer ut i Magasinet på Tomarp

Kvidinge 211008
– Äntligen! Det var Svenska Akademien som myntade och gav glans till det glädjerika uttrycket. Idag är det de konstnärliga själarnas självklara hälsningsfras, när gallerier, teatrar och nöjesetablissemang nu slår upp portarna på vid gavel, när restriktionerna avstannade. Det gäller även för IASES´medlemmar som nu öppnar Magazinet på Tomarps kungsgård med en samlingsutställning av tolv bildkonstnärer och konsthantverkare. IASE är en svensk förening för alla, nationella och internationella som brinner för konsten. Etablerade som oetablerade, proffs såväl som amatörer… Alla är välkomna att söka medlemskap.

Ett dussin kreatörer ställer under tiden 9 t.o.m. 17 oktober, följt av en ny omgång IASE -utställning 21 oktober t,o,m. 31 oktober.

Det råder skaparglädje i det lätt ruffiga magasinet som i sig har en säregen atmosfär, som gjord för häftiga musikkvällar, evenemang eller utställningar, framför allt för lergods eller träobjekt. På de gamla knarriga golvplankorna, står bord och podier med objekt i trä, glasfusing och keramik medan väggarna är fyllda med målningar i olja, akvarell och akryl.

Det känns bra att det finns en plattform som IASE som nu har ca 130 medlemmar. Intresset är stort för att äntligen få träffa sina kolleger och få visa vad de har skapat under pandemitiden.

Fotnot: IASE är en lokalförening till IKIS – Internationella konstnärer i Sverige.


I förgrunden verk av Linda Jarlskog


Catharina Valdix


Angela Lin


Lotte Holm