Anders Balle, VD på Frode Laursen

Frode Laursen – Nordens bästa logistikpartner?

Åstorp 141126
Kedjan är lång innan våra dagligvaror hamnar i våra kundkorgar – från råvaror – fabrik – centrallager och butik. Logistikföretagen kämpar på för att eliminera onödigt spill i kedjans led för bästa kompletta kundlösningar.

 – Vi skall bli Nordens bästa logistikpartner, det självklara valet för industrin och fortsätta med vår inriktning på kompletta lösningar med utgångspunkt I lagerhotellet. Det förklarade Frode Laursens direktör Anders Balle på Företagarnas sista lunchmöte detta år.

Den familjeägda danska koncernen är snuddande nära målsnöret, då de i dag redan klättrat upp till en av Nordens ledande leverantör av logistiska lösningar till dagligvarumarknaden och byggsektorn.

– Vårt koncept bygger på långsiktighet, korta beslutsprocesser, en unik verksamhetsstruktur och okonventionella lösningar. Utgångspunkten är fakta, ansvars- och avtalshållande, sade Anders Balle och tog därefter bl.a. upp koncernens fokus på  komptensutveckling, teamlösningar och underströk IT som ett avgörande element i utvecklingsarbetet.

Företaget som startade 1948 har gjort en synnerligen framgångsrik resa, inte bara längs våra svenska och nordiska vägar utan även på internationell mark. Koncernen som har ett flertal dotterbolag bl.a. Skanol för farligt gods och Agri Norcold för kyl- och frystransporter, har ökat sin omsättning från 100 miljoner kronor 1989 till imponerande 2,3 miljarder idag.
Två lagerhotell är etablerade I Sverige – ett i Angered och ett I Åstorp, där även huvudkontoret ligger. Lagret bara växer och växer sedan starten I Åstorp 2006. De 65 000 kvm beräknas öka till full utbyggnad på 83 000 kvm nästa år. Det innebär i sin tur att de c:a 150 anställda kommer att få ytterligare ca 20 – 25 kolleger.

– Det ger många arbetstillfällen. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Åstorp och bra kvalitet på arbetare. Här finns också enklare jobb som inte kräver kunskap men är minst lika viktiga. Även de som har haft svårt på arbetsmarknaden p.g.a av vissa funktionsstörningar har vi lyckats hitta jobb till.

Efter föreläsningen om Frode Laursen informerade kommunstyrelens ordförande Ronny Sandberg om senaste nytt i kommunen. Bl.a. verifierade  han att stadsarkitekt Johanna Perlau nu är avstängd från sin tjänst.
Näringslivsansvariga Susann Cardell berättade om ett kommande  projekt, där servicegraden vid ärendehanteringar i kommunen skall mätas.
Även en demokratiutredning kommer planeras, ledd av politiker Anders Wilhelmsson och kommunsekreterare Eva Sturesson.