Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorp med Christian Larsson och Michael Fransson från Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg i fokus…

Åstorp 150212
Familjen Helsingborg…
Vem brukar styra och ställa i en familj, storebror eller småbröderna?
Det nya varumärket på det tidigare samarbetsorganet Helsingborg Business Region, där elva nordvästskånska kommuner ingår, kan vid första ögonkastet låta missvisande.

Men i likhet med andra tidigare gränsöverskridande samarbetsorganisationer är Familjen Helsingborgs fokus att ge mervärde till regionen för att stimulera och utveckla turism, näringsliv och inflyttning. Det gäller inte enbart samarbete över kommungränser utan även landsgränser.

Målsättningen är att se regionen som en sammanhängande stad, där både de enskilda kommunerna och regionens varumärke stärks genom fler besökare, etableringar och inflyttningar

Ett bredare regionalt utbud hos Familjen Helsingborg och dess nära samarbete med Köpenhamns aktörer underlättar även den internationella marknadsföringen av Öresundsregionen.
Det geografiska området med de elva familjemedlemmarna är som gjort för samarbete. Litet, attraktivt läge och med närhet till det mesta… Familjemedlemmarna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona (delvis), Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Helsingborgs näringslivsdirektör Michael Fransson och Coordinator inom näringslivs- och destinationsutveckling Christian Larsson informerade om Familjen Helsingsborgs verksamhet och mål på ett av Åstorps kommuns frukostmöten på Kulturhuset Björnen, arrangerad av näringslivsutvecklare Susann Cardell.

– Vi vill att Helsingborgregionen skall bli bästa platsen för alla företagsamma människor, inte enbart företagare! Summan av de lokala insatserna skapar en större konkurrenskraft och ett gynnsamare företagsklimat, både lokalt och regionalt. Det kan bl.a. åtgärdas genom att utveckla och samordna kontaktytor, se till att ge de verktyg som behövs. Se sammanhangen, ge stöd och utbildning… Effektivisera och tydliggöra, rättsäkra beslut och kundtänkande, undersöka marknaden, arbeta proaktivt och skapa kompetenshöjande åtgärder för framtiden.

Basen är våra befintliga företag
Vi vill skapa vi-känsla, känna att vi tillsammans blir starka.
Den regionala tillväxten är avgörande. Det är lätt att hamna i kommuntänkande, men det finns inga geografiska gränser, bara administrativa. Folk tittar inte på kommungränser. Vi drar nytta av varandra - ett utbyte av kunskap, idéer och tankar, vilket ger synergieffekter. Sedan syr vi ihop säcken!

Michael Fransson betonade att den säcken eller förpackningen med Familjen Helsingborgs varumärke innehåller bl.a 33 000 aktiva företag, 600 aktiva branscher, 21 järnvägsstationer, 3 Europavägar och med närhet till tre flygplatser inom en timmes restid samt inte minst Helsingborgs hamn.
Merpartrna av kommunerna I Familje Helsingborg uppvisa förbättringar I företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv 2014.