Caroline Andersson, VD på EMVE i Åstorp

Pilot Åstorp är en satsning som ligger väl i linje med Teknikföretagens intentioner

Åstorp 150129
Det var med ett äkta engagemang som Caroline Andersson, VD på EMVE berättade om sitt unika projekt på Företagarna Åstorps första lunchmöte för året på Tingvalla. Det blev ett möte med tonvikt på det viktiga sampelet mellan företagare och unga.

Det stod snabbt ganska klart att det är minst lika viktigt att locka företagare att ta in unga i verksamheten som att intressera de unga att glänta på oupptäckta företagsdörrar!
Pilot Åstorp kallas projektet som Caroline utformade 2011 i samarbete med Åstorps näringslivsutvecklare Susann Cardell som fungerar som en länk vidare till syokonsulenter, rektorer m.fl. samarbetspartners.

 – Sedan 2012 har vi haft studiebesök av sjätteklassare från Björnekullaskolan, Hyllinge och Strövelstorp en gång om året.

Varje klass delas in i fyra grupper
Det blir tio minuter vid varje station eller yrkesområde för barnen, mer orkar de inte i den åldern, 40 minuter totalt. Konceptet är noga utarbetat och väl fungerande, anpassat för elevernas nivå tillsammans med lärare som förbereder och diskuterar med barnen.. De får en inblick i de vuxnas verklighet och arbetsmiljö, skapar intresse och staller frågor, berättade  Caroline som själv är en vetgirig trebarnsmor som närmast siktar på att bl.a. lägga till titeln diplomerad controller till sin redan gedigna teknikutbildning. 

– Jag vill inspirera ungdomar på ett tidigt stadium, ge även de yngre en inblick i hur arbetet går till, likaväl på fabriksgolvet som i verkstaden, på kontoret och bland ingenjörerna! De måste tidigt få inblick i hur det går till på arbetsplatser, inse vikten av utbildning, hitta motivation till varför de måste gå studera. Framför allt vill jag öka intresset för de tekniska yrkena. Jag delar gärna med mig av mitt koncept till andra företagare och hoppas att fler vill hänga på. Det finns mallar, som jag gärna delar med mig!

Carolines VD-roll är förhållandevis ny, då hon övertog den från sin far i somras.  Han i sin tur fick den av sin far som övertog den av sin far. Så kan det gå…

Åstorps Mekaniska var namnet från begynnelsen, senare EMVE Åstorp. EMVE Sweden visar de svarta versalerna på den gula loggan idag Det nya namnet är initierat av Carolne. Det är ett komplext företag, marknadsledande i Sverige, Norge och Finland som omsätter 100 miljoner kronor och berör många yrkeskategorier.

I Åstorp tillverkas maskiner och redskap för hantering av frukt, rotfrukter och grönsaker. Det projekteras och skräddarsys produktionslinjer, tillverkas och utvecklas system, nyckelfärdig utrustning m.m.

Agenter finns placerade I ett flertal länder
Det bör med andra ord vara en spännande, udda miljö med många olika yrkeskategorier för de tolvåringar som får gå på studiebesök
Pilot Åstorp är en satsning som ligger väl i linje med Teknikföretagens intentioner. Caroline blev senare ordförande i deras sektion Teknikföretagens arbetsgivaregrupp i NV Skåne. Hon har även suttit med I styrelsen i Teknik College Skåne som bl.a. verkar för utbildning och samverkan mellan kommun och näringsliv och för höjning av kvaliteten på tekniska yrken. Den posten som hon nu avsagt sig p.g.a tidsbrist var en direkt följd av hennes lyckade och uppmärksammade initiativ till Pilotprojekt Åstorp.

På mötet passade även Susann Cardell på att slå ett slag för Åstorps årliga entreprenörskaféet, där nior får möta olika slags företagare. Vikten av PRAO-platser, att niorna får möjlighet att möta arbetslivets verklighet under några veckor på olika arbetsplatser, ventilades också.

I samband med Företagarnas lunchmöte brukar traditionsenligt även senaste kommunnytt tas upp. Denna gång var återigen Dry Ports dvs den omdiskuterade torrhamnen mellan Bjuv och Åstorp på tapeten. Inget beslut är taget än enligt Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande som även informerade att stora personella förändringar är på gång i kommunhuset med bl.a. pensionsavgångar, chefsskiften och rekryteringar.

Innan lunchen avslutades gavs lite info om kommande evenemang, bl.a. ett i Ljungbyhed den 3 februari.
Det är arrangerat av Familjen Helsingborg som utlovar fartfyllda upplevelser. Det blir en förmiddag med bl.a bankörning med Mom Events och Förarcoaching, mingel och föreläsning.
På nästa månadslunch med Företagarna Åstorp är det Apoteksgruppen som berättar om sin verksamhet.  


Caroline Andersson, VD på EMVE och Susann Cardell,
näringslivsutvecklare, Åstorps kommun