Åstorps kommuns kulturpris tilldelades BMZ.se´s redaktion
Ann Christine och
Tomas Montelius år 2016

NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN
- klicka här!

NÄRINGSLIVSNYTT I ÅSTORP

Svenskt näringslivs ranking – enkätutskick!
I början av januari skickade Svenskt näringsliv skickat ut en enkät om det lokala
företagsklimatet.
Om du som företagare har fått enkäten, gör din röst hörd och hjälp oss att bli bättre! Svenskt näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking om det lokala
företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Företagare ger sina synpunkter på attityder till
företagande, kommunens service och bemötande. Har du som företagare fått enkäten? Gör din
röst och var en del i att förbättra företagsklimatet.
www.foretagsklimat.se

För företagare med anledning av covid-19
Omsättningsstöd med mera
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som
https://www.regeringen.se/https://www.regeringen.se/regeringen vidtagit för att mildra
virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

Råd och stöd för företag och företagare
under Covid – 19!
Inom kommunen och tillsammans inom Familjen Helsingborg
arbetar vi för att underlätta för er företagare på de sätt som vi kan bidra med. På länken nedan hittar du information om detta och även om insatser från Region Skåne och
staten.
Råd och stöd till företag - Åstorp (astorp.se)

Framtidscoachning för dig som företagare! Coachningen utgår från dina behov!
Coachning till små och medelstora företag.
Framtidscoachningen genomförs av professionella coacher och är kostnadsfritt.
”Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen
till efter Covid-19, vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén,
Framtidscoach. Allt som diskuteras är under sekretess.”
Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coaching!
e-mail: framtidscoach@drivaeget.se
alternativt telefon: 042-181820.
Mer information på:
https://familjenhelsingborg.se/framtidscoach

Tre Leaderprojekt för Åstorps utveckling

Tingvalla – en port till Söderåsen
Tingvalla ska bli en plats som är tillgänglig och attraktiv att besöka och fortsatt fungera som
en ingång vidare ut på Söderåsen för invånare och andra besökare. Området ska under 2021
utvecklas med stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden.
Målet med projektet är att få en ny port till Söderåsen på gångavstånd från centrala Åstorp
med markerade leder och en trivsam miljö för besökare.
Nytt informationsmaterial ska tas fram som belyser platsen och det unika med Söderåsen som
besöksmål. Vandringslederna ska märkas upp och förbättras och en ny led ska anläggas för
personer med funktionshinder, det planeras även för lekytor för barn och fler gillplatser.
Utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan kommunen, Destination Söderåsen, Söderåsens
nationalpark, ideella föreningar, privata aktörer och andra intresserade.
Tingvalla - en port till Söderåsen - Åstorp (astorp.se)

Destination Söderåsen – gemensam utveckling!
Projektet är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och
ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet är att skapa en ökad affärsnytta och
utvecklingsmöjligheter via kompetensutveckling och gemensam marknadsföring.
Välkommen att bli medlem och få tillgång till kurser, bildarkiv, hitta nya samarbetspartners
och inspireras av andra medlemmar. Besök nedan för mer information.
Akademi Söderåsen – Plattform för kompetensutveckling (akademisoderasen.com)
I introduktionsvideon presenterar Fredrik projektet! (6 min)
https://screencast-o-matic.com/watch/cY6tiAsYVO

Naturturism Rönne å och Ringsjön!
Med stöd från Leader och Europeiska Havs- och fiskerifonden har kommunerna utmed Rönne
å och Ringsjön inlett ett projekt, pågår till mars 2022, för att undersöka hur området kan
utvecklas. Platsen ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism.
Du som är intresserad är välkommen att bidra med dina idéer för hur vi på bästa sätt tar vara
på denna fantastiska miljö.
Tre kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar – genomförs under januari och februari
där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur- och fisketurism. Anmälan till
föreläsningarna med början 25 januari:
​Tre kvällar om fiske-och naturturism - En del av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och
Ringsjöarna - Ängelholms kommun (engelholm.se)

Trädgårdsrundorna – nu även i Åstorp!
Åstorps kommun deltar 2021 på Trädgårdsrundorna som Helsingborgs Trädgårdsförening
anordnar. Rundorna är fyra till antalet och genererar ett stort antal besökare, cirka 40 000,
2020. Organisationen är intresserad av att samarbeta med företag och andra inom kommunen
för att öka attraktiviteten för besökaren. Just nu är ansökan även öppen för trädgårdar som vill
delta. För mer information, besök hemsidan:
Trädgårdsrundorna/Trädgårdsrundan i Nordvästa Skåne (tradgardsrundorna.se)

Yrkesutbildningar på Komvux i Familjen Helsingborg!
Åstorp har tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg gått samman för
att utöka utbudet av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning i regionen.
Läsa mer om de aktuella utbildningarna via länken nedan:
www.skanevux.se


NÄRINGSLIVSNYTT I KLIPPAN


Framtidscoachen
Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Kanske behöver ni korttidspermittera eller är i behov av ny kompetens? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov.

Läs mer...


Nya tider kräver nya insatser
CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Deltagande företag betalar med tid och inte pengar. CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

Läs mer...

Akademi Söderåsen
Inom LEADER-projektet Destination Söderåsen släpper vi nu en första version av en digital utbildningsplattform, Akademi Söderåsen. Som medlem i Akademin får du tillgång till digitalt utbildningsmaterial, och chans att knyta nya kontakter med andra företag inom besöksnäringen.

Läs mer...


Destination Söderåsen bjuder in till möte
Under våren bjuder LEADER-projektet Destination Söderåsen in till digitala månadsmöten. Inbjudan kommer skickas ut via Destination Söderåsens nyhetsbrev. Får du inte nyhetsbreven? Anmäl ditt intresse till Projektledare fredrik.kocon@svalov.se

Läs mer...

Du är viktig för destinationens framtid!
Familjen Helsingborg söker Dig inom besöksnäringen i Nordvästra Skåne, som vill vara med att utveckla destinationens framtid. Den 11 mars bjuder vi in till digital workshop kl. 09.00-12.00.

Läs mer och anmäl dig här...

Sök ekonomiskt stöd till ditt evenemang
Är du i uppstarten av ett nytt och spännande evenemang som du drömmer om att genomföra? Eller behöver du finansiering till att utveckla ditt redan befintliga evenemang? Event in Skåne har listat över 40 fonder och stiftelser som du kan söka pengar från för ditt evenemang.

Läs mer...

Klippan marknadsförs till den internationella marknaden
Visit Sweden är den organisation som marknadsför Sverige som besöksmål till den utländska marknaden. I en ny artikel lyfter nu Visit Sweden de fem bästa outlet-butikerna i Sverige. På denna lista finns Klippan Yllefabrik med. Detta är ett av många exempel på hur varumärket Klippan lyfts till internationella nivåer.

Läs mer...

Fortsatta livsmedelskontroller trots pandemitider
Söderåsens miljöförbund fortsätter med all planerad livsmedelskontroll trots pandemitider. Kontrollen måste fortsätta trots rådande pandemi då den klassas som samhällsviktig verksamhet. Pandemin och smittläget innebär dock att kontrollen anpassas så att den kan ske utan risk för smitta.

Läs mer...

Ledutveckling MittSkåne
Kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har genom sitt projekt med ledutveckling lanserat ett kostnadsfritt digitalt utbildningspaket för besöksnäringen. För att få till ett ökat samarbete över kommungränserna, bjuder de nu in företagare utanför deras område att medverka.

Läs mer...

Information från Reko-ring Klippan
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Vi finns i Klippan med utlämning tisdag udda veckor 18.15-18.45 och vill gärna ha fler konsumenter och producenter. Är du en lokal mathantverkare eller råvaruproducent så gå gärna in och läs om Reko-ring Klippan för att se om det kan vara något som passar din verksamhet.

Läs mer...

Upphandlingar
Vill du vara med och lämna anbud? Klippans kommun har samlat alla upphandlingar på en sida, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer...

Nyheter Näringsliv
Här hittar du fler intressanta nyheter för dig som företagare.

Aktuellt

Upptäck ditt närområde!
På Söderåsens hemsida finns tips och inspiration för dig som vill upptäcka närområdet. Här har vi samlat restauranger, besöksmål, gårdsbutiker, aktiviteter, naturupplevelser med mera.

Läs mer

Information till invånare om Covid-19
Samlad information om Covid-19 och nyttiga länkar hittar du på Klippans kommuns hemsida. Sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att vi får ny information.

Läs mer...


Foto: Privat

Åstorps Grand Old Lady, Alice Ohlsson
fyllde 100 år 22 februari

Åstorp 210223
På ett utifrån försiktighet och restriktioner väl förberett arrangemang firar vi Alice Ohlsson 100 år, årsbarn med vår svenska demokrati. När Alice föddes i Dalarna den 22 februari 1921 hade kvinnor ännu ingen rösträtt. Det första valet med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män hölls i september samma år. Alice var under många av sina aktiva år en hängiven företrädare för jämställdheten och är det alltjämt; hon var ordförande i s-kvinnor i Åstorps kommun, förtroendevald i social- och barnavårdsnämnd, ledamot i kommunfullmäktige. Hon var idog företrädare i Åstorps Hembygdsförening, läste sagor för barn på biblioteket och arbetade som skolvärdinna på Björnekullaskolan. Första maj-firandet har hon nog aldrig missat. På plats är sonen Sven Ohlsson, socialnämndens ordf Isabella Dzanko och äldreomsorgens områdeschef Saranda Kalabria. Helsingborgs Dagblad intervjuar och bubbel slås dagen till ära förstås upp till jubilaren.

/ Per-Arne Håkansson

Det var inte så många år sedan vi kunde se Alice knatande med sin rollator i Grytevad, på väg till Galleri Hultman, en sträcka på c:a 3 kilometer.

Red:s anmärkning


Dags att nominera till Åstorps kulturpris
och kulturstipendium 2021

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Både kulturpriset och kulturstipendiet är på 10 000 kr och kan fördelas på flera kandidater.

Nominering eller ansökan till kulturpris och/eller kulturstipendium ska vara inne senast 15 mars varje år.

Blanketter hittar du på www.astorp.seNärvarande frånvarande – Britt Bogårdh
på Galleri Moment

Ängelholm 210214
”Närvarande frånvarande” var titeln på en Britt Bogårdhs tidigare utställningar – en titel som passar perfekt även i hennes kommande utställning på Galleri Moment i Gamla Rådhusets lokaler.

Läs mer...Lars Bertle

95-årige konstnären Lars Bertle har blivit friare och djärvare med åren

Helsingborg 201020
Det sprakar och glöder i Lars Bertles  färgstarka, abstrakta livs- och bildrum. På Konsten i Helsingborg ställer denna 95-åriga konstprofil ut 31 målningar som sjuder av energi, kraft och livsglädje.
Alla målningarna har tillkommit under de senaste tjugo åren. Still going på trasiga gamla löparben tycks Bertle stå under ständig utveckling.
Han säger sig ha blivit djärvare och känna större frihet i sitt skapande de senaste decennierna.

Läs mer...Maria Montelius-Grifo´

I Coronas kulturskymning och hotande mörker tänds ett litet stalljus i Mjöhult

Mjöhult 201020
Ett nytt galleri invigs fredagen 23 oktober på Oscarsgården i Mjöhult!
Ett vågspel kan tyckas, men konstnär Maria Montelius Grifó visade tuffa takter redan för elva år sedan då hon tillsammans med maken Antonio startade Restaurang Oscarsgården mitt i lågkonjunkturen. En satsning som mot alla odds slog mycket väl ut.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Stina Wolter

Hillesgårdspriset 2020 för medmänsklighet går till Stina Wolter

Stidsvig 201017
- Stina Wollter får 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse för att hon möter andra människor med en ödmjuk respektfullhet som hos många inspirerar en tro att deras djupaste känslomässiga sår kan läka så att kärleken och glädjen blir livets centrum, skriver prisets jury i sin motivering.

- Att få vara medmänniska, att inte vara mot utan med, är kanske det meningsfullaste och viktigaste livsuppdraget. Att just få följa med ett stycke i en annan människas liv, nyfiket, öppet och lyssnande, det är hedrande, det är lärande, det är att skapa sammanhang och trygga rum. Det är att praktisera det ljuvliga ordet tillsammans. I de trygga rummen finns förutsättningarna för att växa och blomma som människa i en värld som invaderar, får oss att krympa och deformeras, säger Stina Wollter.

Hon fortsätter:
- Medmänsklighet är det viktigaste vaccinet mot ensamhet, maktlöshet och förtvivlan. Och det finaste är: Alla kan. Det händer att människor skriver till mig: ”Jag önskar det fanns fler som du”. Jag brukar svara: ”Du finns!".

Priset består av ett glashjärta formgivet av glaskonstnären Karin Hassle samt en prissumma på 50 000 kronor.

Prisutdelning och panelsamtal
På grund av Covid 19-pandemin kommer priset att delas ut vid en ceremoni utan publik. Prisutdelningen och ett efterföljande panelsamtal kommer att spelas in och publiceras den 25 oktober.Ann Moen på Kronohäktet i Ängelholm

Intryck, Uttryck – Uttryck, Intryck

Ängelholm 201015
Detta att söka och hitta sitt eget uttryck och personliga avtryck kan ta sig många kringelkrokiga vägar, innan det hittar sitt. För Ann Moen var ordet under många yrkesverksamma år Anns sätt att få utlopp för sin kreativitet - i förlagssammanhang och i den akademiska världen.

Läs mer...Ulf Eriksson på Järnvägsmuseet i Ängelholm

– Vid regnbågens slut fann jag
skatten i konsten

Ängelholm 200927
Det citatet inleder världsmedborgaren, medborgarrättskämpen och konstnärens Ulf Erikssons livsresa i livet och konsten. Den kan ses i hans kommande utställning på Järnvägmuseet i Ängelholm. Vernissage 3 oktober.

Läs mer...Lillemor Löfgren p Örkelljunga kulturhus

Lillemor Löfgren, ständigt på språng

Örkelljunga 200927
På Örkelljunga kulturhus möter vi konstnären och skulptrisen Lillemor Löfgren från Mölle. Det är meditativa, stilrena och stämningsladdade naturmålningar med utsökt textur och balans som värmer galleriets väggar i höstrusket.
De rofyllda, stilla målningarna känns som en personlig hyllning till naturen – en källa att hämta kraft ur. Vernissage 26 september.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Åstorps kommun tar hjälp av företagare för att öka elevers valkompetens

Åstorp 200918
För att öka elevers valkompetens startar Åstorps kommun nu upp modellen
SKAL, samverka skola arbetsliv. Genom SKAL vill vi inspirera eleverna
och öka deras motivation och förståelse för varför skolan är så viktig.
Företagare bjuds in i skolarbetet och är med för att inspirerar och påverkar
elevernas framtid.
Barn, unga och vuxna befinner sig i skolan under lång tid, och många
återkommer också till perioder av utbildning. Alla elever behöver under sin
skoltid utveckla de kunskaper och kompetenser som krävs för att aktivt delta
i samhälls- och arbetslivet.

– Detta arbete kommer ge barn och ungdomar i Åstorps kommun de
bästa förutsättningarna inför kommande skolval och öka deras
kunskaper om arbetsliv och olika yrken. Vi hoppas såklart att många
företagare vill engagera sig i satsningen, säger projektledare
Karolina af Kleen.

När lärare och vägledare samarbetar för att stärka kunskaper om arbetslivet
och integrerar vägledningsfrågorna i undervisningen blir de en naturlig del,
och ett stöd för eleverna att göra framtida val.
Framtidens medarbetare finns i skolan!

Kontaktuppgifter
Karolina af Kleen
Projektledare
042-643 45
karolina.afkleen@astorp.seAlba S Enström

I´m Still Standing – Alba S Enström på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 200903
Det är en flödande, vibrerande livskraft som fyller det lilla galleriet på Skelderhus med opening lördagen 5 september. Det är konstnären Alba S Enström som bjuder in till späckad helhetsupplevelse med igenkännliga, spännande stopp på vägen i form av en serie av 40 pappersmålningar och akvareller.

Läs mer...Olof Nimar

I gränslandet mellan fotografiska och måleriska processer och traditioner

Åstorp 200828
Jag såg penseldrag och rörelser, en upptäckt som fick mig att undra hur vi egentligen ser på saker och ting. Det blev till ett experiment, varav ni kan se delar av resultatet här i Åstorps konsthall 27 augusti – 23 oktober.
Det säger konstnären och fotografen Olof Nimar, född 1985, utbildad vid konsthögskolorna i Braunschweig och Malmö. Han har en rik skörd utställningar såväl hemma som utomlands i bagaget.

Läs mer...Anders Björkqvist

Bra tryck på kulturen i Klippan

Dream big heter en av de nyaste konstverken i den Klippans offentliga utsmyckning.Det är en titel som passar bra in i Klippans kommuns strävan efter att sätta Klippan på kartan, kulturellt och fritidsmässigt. Nya idéer inte bara ventileras utan förverkligas i snabb takt.
När vi tittade in på Sågen häromdagen visade Anders Björkqvist, avdelningschef inom Kultur och fritid några av de senaste tillskotten i expanderande Sågen som tycks ha oändliga utvecklingsmöjligheter.
Ett nytt café kommer bl.a. inom kort att installeras i det kreativa huset.
Inne i ett av de stora rummen hittade vi  denna stora muralmålning ”Dream big” av Henriette Kozica – ett suggestivt surrealistisk verk, utarbetat med såväl pensel, penna som sprayburk. På andra väggen hängde en naturinspirerad triptyk av Jasmine Cederqvist.
Båda konstnärerna förgyllde för övrigt nyligen den offentliga miljön med färgsprakande, vackra betongsoffor.
Även utanför, ett stenkast från Sågen, var det nytt på gång.
Där jobbade Leonard Anton med ett nytt konstverk – ett bygge för skydd mot regn och rusk…
I Klippans konsthall lade Anna Maria Udsen sista handen vid sin utställning Nature´s breath.


Leonard AntonEva Olsson och Heba al Akkad

Två kulturer möts i bildspråk

Ängelholm 200723
Två kulturer möts i bildspråk med vitt skilda uttryck och tekniker på utställningen Livs-krafts-ilska i Gamla rådhuset, arrangerad av Galleri Moment. Konstnärerna Eva Olsson och Heba al Akkad har funnit varandra i resp. bildvärld, tankebanor och målsättning och ställer ofta och gärna ut tillsammans.

Läs mer...


Turid Spildo och Odd Nerdrum

Kvinnor skapar män

Krapperup 200717
– Konst är empirisk vetenskap! Den är metafysisk, deklarerade Odd Nerdrum, deklarerade Odd Nerdrum vid ett kort möte på Krapperups Konsthall, där fyra av hans kvinnliga adepter/lärljungar ställer ut under mottot ”Kvinnor skapar män”

Läs mer....


PRESSRELEASE

En del av verken som visas runt om i naturen i NV-Skåne

Konst i det fria

NordvästSkåne 200708
Vårt samhälle går idag igenom den största krisen någonsin i modern tid. I linje
med det förändrar vi våra beteenden. Konstinstitutioner gapar tomma och
besökarna uteblir, istället är många människor ute och promenerar. Därför
vill vi som arrangörer och konstnärer bidra med ett nytt sätt att uppleva
landskapet och samtidigt ge en möjlighet till att obehindrat möta konst.
I yrkesrollen som konstnär ingår förmågan till kreativitet och lek. Konsten bär
på förmågan till tröst och öppnar upp för att reflektera över en situation eller
en företeelse. Konsten hjälper oss att ta oss igenom svåra perioder.
I Artcaching letar man upp konstverk av elva konstnärer som finns installerade
runt om i landskapet i Höganäs kommun. Konstnärerna har valt sin egen plats
och har därefter gjort platsspecifika verk som kommenterar det aktuella läget
vi har i världen.
Som utställningsmodell har vi valt Geocaching – en appbaserad lek där man
utifrån koordinater letar upp konst i naturen.

Deltagande konstnärer: Gertrud Alfredsson, Ida Bentinger, Ann Blomberg,
Karin Frennesson Westblad, Christel Jönsson, Yayoi Kioyota Malm, Lone Larsen,
Ylva Lund, Kiwa Saito, Malin Svensdotter Eriksson och Rita Winde

ArtCatching pågår mellan 7 juli – 22 augusti


PRESSRELEASE

Glada pristagare: Jonas Andersson t.v. och Stefan Olsson t.h. med Susann Cardell frpn Åstorps näringsliv i mitten

A&O Marmor och Granit AB blev Årets företagare 2019 i Åstorp

Åstorp 200704
Idag är vi glada över att kunna presentera Årets Företagare 2019. I hård kamp med andra fantastiska företag runt om i kommunen var det till sist Stefan Olsson och Jonas Andersson, grundare och ägare av A & O Marmor och Granit AB som stod kvar som segrare.

Ett vanligt år hade priset delats ut vid en festlig tillställning tillsammans med övriga finalister men på grund av den rådande situationen med covid-19 fick Stefan och Jonas ta emot priset av Magnus Persson, ordförande i Företagarna Åstorp och Susann Cardell, näringsliv i Åstorps kommun. De glada vinnarna tilldelades diplom och blommor.
Motivering:
Årets vinnare representerar ett bolag som har rötterna i urberget men med fokus på framtiden och dess möjligheter. Genom hög kompetens, fokus på kvalitet och kunden i fokus, har bröderna Stefan och Jonas Olsson under många år utvecklat sin verksamhet i A & O Marmor och Granit AB. Stabil och lönsam tillväxt kombinerat med miljöfokus gör bröderna till verkliga föredömen.
Utmärkelsen av Årets Företagare har utsetts av Företagarna Åstorp, Åstorps kommun, Swedbank, SEB och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Framöver kommer Årets Entreprenör 2019 att presenteras.Okända akvareller och design i världsklass av Josef Frank

Tomarp 200625
Tre olika utställningar under Tomarps kungsgårds valv slår upp portarna den 27 juni. Kl. 12 – 17
Simon Arnes Fjärilsbetraktelser – varsamt fångade akvarellmotiv i egentillverkade ramar möter besökaren på nedre botten i Lilla galleriet.
Här visar han andra delar av sitt konstnärskap – förutom akvareller även träfigurer och en stor träborg.
Uppe i stora galleriet bjuds det in till design i världsklass av Josef Frank.

Läs mer...Maria Brusewitz

Färgstark keramik i Gamla Rådhuset /
Galleri Moment

Ängelholm 200612
Det är en smittande, sinnesrik hyllning till naturen och konsthantverket som keramiker Maria Brusewitz bjuder in till på Galleri Moment 16 juni – 18 juli.
Vi som har sett hennes bruksgods runtom i Skåne från Höganäs museum till Krapperup och Åstorp känner omedelbart igen hennes personliga signum – ett nytänkande i färg och form.
Brusewitz färgrika dekorer med engober i grönt, turkos och gult på glänsande transparenta,blyfria glasyrer är ett osvikligt kännetecken.
Hennes ögon är mer än känsliga för grönt.  
Livgivande bladverksmönster tittar gärna fram bland blomster och frukter på karaffer, skålar, krukor och fat. Klassiska former varvas med ett personligt formspråk i såväl prydnadsföremål som bruksgods. Skaparglädjen och hantverkskunnandet lyser igenom de blänkande glasyrerna.
– Bruksgodsen måste vara funktionella. Det skall vara en njutning att använda dem och lätta att sköta.
Allt lergods är drejat  på fri hand och skall kännas rätt både för öga och funktion, säger Maria Brusewitz och guidar oss runt i den vackra galleriet i Gamla Rådhuset.
Små  funktionella bord med keramikplattor  och två utsökt formsköna skulpturer i form av två kroppar i et fönster, bildar en harmonisk scenografi  till  Maria Brusewitz inspirerande utställning.Jan Pettersson, Nyvångs Gruva och Agnes Collijn

Två kulturpristagare från skilda världar i Åstorp 2020

Åstorp 200523
Två kulturpristagare från skilda världar och generationer log ikapp med vårsolen i grönskan utanför Nyvångs gruvmuseum på Kristi himmelsfärdsdag.
Åstorps kulturpris 2020 på 10 000 kronor gick välförtjänt till Föreningen Nyvångs gruva, denna dag representerad av dess ordförande Jan Pettersson.
Åstorps kulturstipendium 2020, även det på 10 000 kronor tillföll musicerande framtidshoppet 17-åriga Agnes Collijn.
Jan Petterson håller i trådarna i föreningens idoga arbete med att levandegöra Nyvångs historia med på sin tid landets största kolgruva i fokus.
Nyvångsgruvan har gett rejäla avtryck på Åstorpskartan under många decennier. Kulturpersonligheter som författaren Elsa Grave har vuxit upp och skrivit om det unika gruvsamhället .
Slagghögen, bunken, sockertoppen, kärt barn har många namn, bestående av gruvans avfallsprodukter av lera och sandsten är Åstorps främsta kultur- och riktmärke.
– Utan gruvan hade inte Nyvång funnits. 500 man jobbade under jord och 250 över jord. Ett nytt samhälle med stor gemenskap bildades, säger Jan Pettersson, som räknar till ca 250 medlemmar i den aktiva föreningen.
I gruvmuséet ”Cervins schakt” sker ständiga uppdateringar och nytt material från gruvdriften 1911 - 1969 tillförs kontinuerligt till den rika bild-, text och prylsamlingen.
Nyupptäckta spår från dinosarier och ormbunkar i fossilsamlingen är ett av de senaste tillskotten bland Nyvångs kulturskatter. Föreningen Nyvångs Gruvas idéella arbete, drar folk till orten och bidrar till att stärka Åstorps varumärke.

Årets kulturstipendiat Agnes Collijn, basist och pianist som brinner för musiken har redan gett avtryck i pubrockbandet Micke Japp.
Agnes sneglar högre upp än Bunken, åtminstone studiemässigt, då hon studerar till flygplansmaskinist.
Men Agnes missar inte lektionerna på Kulturskolan i Åstorp.
– Jag älskar att spela i band, känna musikens kraft och den starka gemenskapen som uppstår. Solistrollen har jag aldrig strävat efter, säger Agnes som redan som nioåring bildade ett band. Hon gillar fortfarande att skapa nya musikaliska konstellationer .
Det fortsätter hon för övrigt med och har redan bildat ett skolband i Ljungbyhed.
Stipendiet kommer Agnes Collijn att använda till musiklektioner och ev. nya musikattiraljer.Clara Lundgren, foto privat

Ljuset på Gotland – stor inspirationskälla

Klippan 200515
Det var ljuset och färgerna i naturen på  Gotland som satte fart på Clara Lundgrens inre bildrum.
På hästryggen gjorde hon sina upptäckter i naturen, smultronställen  som sedan blev till miljöer eller komponenter i hennes målningar som sedan förde henne till Skånes konstvärld.
Efter konstlinjen i Lund och Malmö högskola är Clara Lundgren numera Malmö trogen, även om hennes utställningar senare fört henne förutom runtom i Sverige till såväl Danmark som Italien och Spanien.
Den 16 maj gästar Clara Klippans konsthall. Där visar hon akrylmålningar med motiv där gärna människor, djur och byggnader tar plats. Vissa motiv är lätt romantiska med sagovibrationer. Andra är underfundiga, då hon ofta lägger till oväntade inslag i naturscenografin.
Klippans konsthall är bra i Coronatider med bord entréhallen och en öppen trädgård för väntande besökare.
Men för de som vill ha ett smakprov eller p.g.a. av smittorisken inte vill besöka utställningen 16 – 18 juni kan titta på korta, filmade inslag från utställningen på Klippans hemsida.
Jasmine Cederqvist

Konsten i Klippan lever trots Corona

Klippan 200428
– Detta är lilla Paris, säger konstnär Anders Jösse Jönsson och breder ut armarna lik en äkta fransos mitt i coronakrisens vårsol.
Platsen är den mest prosaiska.
På parkeringen intill Klippans bibliotek/konsthall ställer Anders "Jösse" Jönsson ut sina färgsprakande målningar till beskådande och försäljning.
Inne i Klippans vackra konsthall råder full aktivitet, som alltid när energiknippet Jasmine Cederqvist är i farten.
Denna konstnär, konstpedagog och ekolog har i decennier sökt och hittat nya kreativa idéer för konstnärligt skapande i eller till våra offentliga rum.
Ut med konsten, där människor rör sig och öppna gärna dörren till fri insyn i arbetsprocessen. Se möjligheterna inte svårigheterna…
En stor vacker och funktionell hall som Klippans konsthall skall naturligtvis aldrig står tom p.g.a. coronaormens gifttänder.
Sedan några veckor har Jasmine Cederqvist förvandlat lokalen till en paradisisk ateljé med ljus, rymd och öppningar mot trädgården
Hon motar coronaormens giftgaddar, håller avståndet men bjuder in till visning i en öppen workshop under vecka 16 och 18.
Enorma plywoodskivor, färgburkar, penslar och trasor fyller hallen – allt blir platsspecifikt till hennes kommande utställning i konsthallen.
Kärleken till och samhörigheten med naturen med fokus på Söderåsen är det genomgående temat i hennes bildvärld.
– Eko betyder ju hem och det är i naturen jag känner mig hemma.
Jag vill att alla skall känna sig delaktiga i naturens under, inse att vi alla är en del av den.
Det är inga realistiska naturmålningar. Jag vill förmedla kärleken och känslan för naturen, inspirera och få människor att känna samhörighet, bli ett med naturen, säger Jasmine som är mitt inne i den intensiva delen av arbetsprocessen, full av trial and error.
En video och en installation är också på gång till Jasmine Cederqvists sommarutställning i Klippans konsthall 27 juni – 23 augusti.


Anders "Jösse" JönssonÅsa Fridén

Kulturprisen duggar tätt nu – 2020 års kulturpris i Klippan går till Åsa Fridén

Klippan/Ljungbyhed 200424
Vi gratulerar Åsa Fridén som utnämnts till Klippans kulturpristagare 2020.
Juryns motivering till den hedrande utmärkelsen och prissumman på 10 000 kronor är konstnären, illustratören och läraren Åsa Fridéns långvariga och plikttrogna arbete engagemang i Klippans konstförening.
Aktiv i arbetet har hon varit sedan sekelskiftet, därefter som ordförande under nio år fram till 2019.
Nu närmast jobbar Åsa med eget skapande parallellt med studier till behörig lärarprofession. Första steget dit är yrkeslärarutbildning inom utställning&design.
Åsa Fridéns teckningar och akvareller, gärna med trädmotiv har uppmärksammats på ett flertal gallerier bl.a. i Krapperups konsthall, Landskronas Svartvitt triennal.
– Jag är jätteglad över priset. Det ger mig kraft att så småningom försöka mig på ett annat projekt med visning av kvalitetsfilmer i Ljungbyhed!Ordf. i Helmer Långstiftelsen Matz Svensson överraskade Hamid Mohammadi med diplom och stipendiecheck

Hamid Mohammadi – afghansk konststuderande i asyl är årets Helmer Långstipendiat 2020

Nyhamnsläge 200404
En enig jury utsåg Hamid Mohammadi till 2020 års Helmer Långstipendiat med följande motivering:.
Hamid f. 1999 i Teheran, nu bosatt i Nyhamnsläge,  har en gedigen utbildning bakom sig och är ambitiös, seriös och målmedveten. Sina unga år till trots, behärskar han redan många av de klassiska teknikerna inom skulptur samtidigt som han experimenterar med nya innovationer inom måleri.
Hamid har studerat vid Teherans konstakademi. I Sverige har han studerat keramik och drejning hos Claes Thell på Keramiskt Center i Höganäs samt porträttmålning för Gustav Sundin och bronsgjutning hos Jonas Högström. Hamid kommer från en konstnärsfamilj som arbetar med såväl måleri som stenskulptur. Då Hamid som son i en konstnärsfamilj blev förföljd och hotad i hemlandet, sökte han asyl i Sverige för fem år sedan.

Hamid arbetar med många olika tekniker. Inför stipendiet är det bronsgjuteri som tar upp all hans tid. Mest intresserad är han av formskapande. I en framtid vill han ta studenten och söka ytterligare konstnärlig utbildning, dela erfarenheter med andra konstnärer.
Hamid har även utvecklat en teknik för reliefmålning som han vill förmedla och introducera i konstvärlden.

Normalt skulle stipendiet utdelas under festliga former på Konstrundans förvernissage 9 april men på grund av Coronarestriktioner är Konstrundan inställd. Då stipendiaten brukar medverka med ett verk i Landskrona konsthall under konstrundan, skjuts detta tyvärr upp till Konstrundan 2021.Anders "Jösse" Jönsson ställer ut i Atriet

Anders "Jösse" Jönsson + 12 till

Klippan 200401
I “Jösse” namn bjuder konstnär Anders Jösse Jönsson generöst in tolv kolleger att ställa ut till hans egen utställning i Atriet i Klippans bibliotek.
Vernissage fredagen 3 april.
Bland Jösses många vänner märks starka namn som fotografen Anna Nilsson och graffiti- och konstnären Tim Timmey.
De inbjudna konstnärerna ställer ut en eller två dagar vardera vid sidan om Jösses egen konst som lär lysa upp Atriet under hela april.
För lyser gör dem - Jösses abstrakta, färgsprakande målningar i udda blandtekniker som ger hans konst nya dimensioner.
Hybrider kallar Jösse dem. Han är van att lysa upp vardagen, denne sanne, flitige och idérika konstnärsjäl! På piren i Helsingborg har han skapat en egen måne som lyser över Helsingborg. I Klippan hade han länge en egen stol där hans satt och målade på Storgatan. Ett eget litet minigalleri har Anders Jösse Jönsson också hunnit avverka. Vi får se vad som händer härnäst.
Nu hägrar vernissage fredagen den 3 april för en händelserik utställning som pågår t.o.m. 30 april på Atriet.


PRESSRELEASE


Stina Siljing - Foto från tidigare reportage i BMZ

"Spaces and Traces" på Galleri Moment i Gamla Rådhuset, Ängelholm

Ängelholm 200320
Varmt välkommen till Galleri Moment i Ängelholm och Stina Siljing.
Hennes utställning pågår 23 mars till 11 april.
Tillfällig utställningslokal i Gamla Rådhuset på torget utanför biblioteket.Fr.v Matta Persson, Michael Lennartsson, Johan Herder och Hans Pettersson

En mobil utställning i Atriet på
Klippans bibliotek

Klippan 200308
En mobil fotoutställning i flera bemärkelser väntar besökarna i Atriet i Klippans bibliotek.Vernissage 7 mars.
På svajande rörliga tvättlinor, hänger svartvita foton, tagna med mobilkamera.
Notställ är andra upphängningsvarianter för trion Matta Persson, Michael Lennartsson och Hans Pettersson som ställer ut tillsammans med koloristen Johan Herder som sätter färg på utställningen
Herder har enbart ett enda mobilfoto och smyckar i stället väggarna med abstrakta, surrealistiska bilder, tagna med analog kamera.
– Jag har inte ställt ut foton på trettio år utan hållit mig till måleriet, säger Herder som efter en sjukdomsperiod hittat tillbaka till foto som uttrycksmedel.
De flesta fotona är äldre bearbetade, vissa med mjuk akvarellkänsla, andra tuffa, expressionistiska collage.
De andra tre utställarna, Matta, Michael och Hans har känt varandra i åratal och haft ett gemensamt musik- och fotointresse som lett dem framåt.
Första gemensamma fotoutställningen hade de för fem år sedan, vilket genererade pengar till julklappshjälpen.
– Det gäller att våga, vara kreativ. Då kan man skapa konst med mobilen, säger Hans Pettersson och visar syn för sägen med foton, fastsatta med tvättklämma.
Hans Pettersson och Matta Persson har varvat sina resp. svartvita ögonblicksbilder. De har jobbat med närkontakt med objekten, slitit med kompositioner, vinklar och ljus med spännande professionellt resultat.
Den rörliga linan ger extra liv och association till den mobila inriktningen på utställningen.
Michael Lennartsson visar stämningsfulla bildrum i en teknik som vid första anblicken liknar laveringar eller tuschteckningar.
Det är en lättsam, väl utvald och kvalitetsmedveten fotomix med lokala aktörer, som nu visas i Atriet fram till 28 mars.Premiär för Åstorps mellanstadieelevers alldeles egen videoshow

Åstorp 200303
Röda mattan tronade på trappan till Kulturhuset Björnen på eftermiddagen en kulen marsdag. Inne i cafeterian var det uppdukat till med bubbel och tilltugg i spänd väntan en efterlängtad videofilm som Åstorp Kulturskola i nära samarbete med ortens mellanstadieskolor producerat tillsammans.
Livet skall naturligtvis vara en fest när det är premiär för visning av ett så långt men inspirerande gemensamt samarbetsprojekt.

Inne i stora salen bänkade sig elever/ medverkande från såväl Haganässkolan och Tingdalskolan som Rågen-, Kvidinge -, Hyllinge-, och Nyvångskolan. 
På scenen stod Kulturskolans lärare redo med sina instrument och brakade loss och gjorde en mycket skicklig version av “ Where is the love” med sångpedagogen och presentatören Annette Holmberg vid mikrofonen. 
Det var en låt som publiken hade jobbat med i projektet och som de gärna hängde på, viftandes med flaggor. 
Sedan följde ett trivsamt småprat med perfekt närkontakt med den unga publiken.
Alla var spända på att se vad de hade blivit av alla tagningar som gjorts inne och ute på skolorna, ända sedan i höstas 
De blev knappast besvikna när de såg resultatet, lyckliga och stolta att se sig själva och kompisarna in action, i äkta, hemtama skolmiljöer. 
Musikvideon genomströmmas av engagemang, gemenskap, kärlek och hopp, en perfekt reklampelare för en aktiv, mångsidig kulturskola.  
Den livsbejakande musikvideon är elegant och professionellt producerad av Kulturskolans projektgrupp och yrkesfilmare från Malmö. 
Det är ett behjärtansvärt samarbetsprojekt som de medverkande med säkerhet kommer att bära med sig i sina hjärtan lång tid framöver.
Videon kommer att visas för allmänheten på Öppet Hus den 26 mars.Anna Thörnqvist, landsbygdsutvecklare och Näringslivschefen Anders Lindberg

Klippan – en kommun på hugget

Klippan 200221
Det känns befriande med en kommun som Klippan som går från klarhet till klarhet i sitt utvecklingsarbete av näringslivet. Med framtidstro och god ekonomi har man vågat satsa rejält på såväl det befintliga näringslivet som på spännande nyetableringar. Det har slagit mycket väl ut. 
Klippan står på tredje plats i Skåne som tillväxtkommun för femte året i rad enligt Synas tillväxtindex. Många vill etablera sig kommunen, bl.a. i Östra Ljungby, nära E4an. Frode Laursen vill etablera sig norr om motorvägen i Ö. Ljungby. 
Klippans geografiska läge med E4:an, riksvägar och närhet till flygplats och hamn bör var perfekt för logistikföretag. Av kommunens 1 300 aktiva företag sysselsätter de tio största c:a 1 200 personer. Men kommunen förblir den störat arbetsgivaren med 6 000 arbetsplatser.

Läs mer...Marianne Hall

Marianne Hall – Med leran som
främsta språkrör

Kvidinge 200214
Ecco homo - bortom ytan, bortom tid och rum… Dit orden inte når…
Skulptrisen Marianne Hall bjuder på en tankeväckande, starkt berörande resa i sin kommande utställningen på Tomarps kungsgård med vernissage lördagen 15 februari. Marianne Halls skulpturer är tidlösa men rykande aktuella. Det sköra skalet hos hennes expressiva människogestalter i terrakotta, rymmer all världens tidevarvs oro, ångest, vanmakt och förtvivlan. Med ömhet och varsamhet, ristas människors erfarenheter och upplevelser in i leran som berättar vad som döljer sig under ytan. Existentiella frågor vi alla brottas med tittar fram som gubben i lådan, när vi ser de utsatta människosläktet. Vem är jag? Vem är du? Vad göra?


Läs mer...Mikael Segerström med en bilstrålkstare som får illustrera Miles Davis –
Ett ljus i mörkret

Mankells Driving Miles på
Kulturhuset Björnen

Åstorp 200210
Ett ljus i mörkret…
En trumpetare som är som en strålkastare…Den legendariske jazztrumpetaren Miles Davis har många lyriska eftermälen i sin nyskapande livsgärning. I Henning Mankells monolog Driving Miles är han ett språkrör för hur musikens kraft kan förändra en människas liv. Hur man mot alla odds kan hamna i ett överjordiskt tillstånd, där musiken fyller kropp och själ med en känsla som man inte visste fanns..
.

Läs mer...


Fr.v. Tomas Montelius, Gunilla Andrén och Göran Aulin

Säsongsstart på Galleri Konsten

Helsingborg 200128
Säsongens första utställare är Tomas Montelius, fotokonst, Gunilla Andrén, keramik och silverdesign samt Göran Aulin, silver.
Utställningen har vernissage 1 februari kl. 13-16 och pågår varje lördag och söndag t.o.m. 23 februari. Utlovat är att minst en av utställarna skall vara närvarande under öppethållandet som är mellan kl. 13.00 och 16.00.
Adress: Kopparmölleplatsen, Helsingborg.

Givetvis är alla hjärtligt välkomna!Tony Abrahamsson

Gåtfulla, berättande skulpturer i
Gamla rådhuset

Ängelholm 200124
Det är livligt befolkat både inom och utanför Gamla Rädhusets väggar just  nu. Torget är som vanligt i livlig rörelse av folk och fä. Inne i galleriet frekventerar människor, mytologiska väsen på bord, väggar och fönstersmygar. Det är konstnären, skulptören och keramikern Tony Abrahamsson som lägger sista handen på sin utställning i väntan på vernissage lördagen 25 januari.

Läs mer...Elisabeth Hamfelds

Konstens "Bag Lady" visar sina fantasifulla alster i Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 200122
Vi slänger och dänger i vårt enorma överflöd av förpackningar och påsar. Läckra, professionellt designade påsar t.ex, försedda med avancerad grafik och snoddar fylls gärna med prylar i garderoben eller i värsta fall blir de till slut soppåsar som slängs. Men varken livet eller påsen behöver vara innehållslöst och tomt, om vi sätter fart på kreativiteten och ser skönhet och möjligheter i det lilla. En påse är inte bara en påse i Elisabeth Hamfelds händer. Det är även pappersmaterial, snoddar, snören och grafik som kan inspirera till nya ting, till lyst eller nytta. 

Läs mer...


PRESSRELEASE

Tingvalla en port till Söderåsen

Tingvalla – en port till Söderåsen har blivit tilldelade 1,6 miljoner kronor i syfte att
utveckla området kring Tingvalla till ett attraktivt besöksmål och strövområde.
Projektet startas nu och skall vara färdigt vid årsskiftet 2021-2022.

Platsen Tingvalla ligger centralt i Åstorp, cirka 1.2 kilometer från stationen och centrum. Tingvalla är ett vackert naturområde med stor potential. Skåneleden “ås till ås” startar vid Åstorps station och går via Tingvalla till Brösarp på Österlen och platsen är även intressant ur ett historiskt perspektiv.
- Vi vill få fler närboende och andra besökare att upptäcka platsen under en längre tid på året och att Tingvalla blir känt och därigenom kompletterar och stärker utbudet av Söderåsen, säger Susann Cardell, näringslivschef Åstorps Kommun.
Förutom uppgradering av områdets möjligheter där vandringsleder tydligt märks upp skall även skyltning/information ses över. Tillgänglighet för funktionshindrade förbättras med anpassad ledsträckning. För besökande barn och familjer planerar vi att anlägga en naturhinderbana. På lämpliga platser längs leder och i området placeras bänkar/viloplatser och grillplatser.
- Naturum Söderåsen ser fram emot att genomföra naturaktiviteter för både barn och vuxna naturbesökare vid Tingvalla under året. Det är en utmärkt plats för att möta till exempel vandrare som är på väg ut på Skåneleden, säger nationalparkschef Jesper Witzell.
Målgrupper är först och främst kommunens egna medborgare men även tillresande naturvana och naturovana besökare och att vara ett alternativt besöksmål för de som besöker Skäralid och Söderåsen. Tingvalla – en port till Söderåsen är ett samarbetsprojekt inom Åstorps kommun som drivs gemensamt med markägare, föreningar, näringsliv och inte minst i ett samarbete med Söderåsens Nationalpark.
- Med det senaste årets höga besökstryck i Skäralid är det viktigt för Söderåsens nationalpark att delta i utvecklingen av andra besöksmål och entréer till den fantastiska naturen på Söderåsen. Åstorps kommuns satsning på Tingvalla-området kommer att ge ett värdefullt tillskott till dessa besöksmål, säger nationalparkschef Jesper Witzell.


Spelårets mest efterlängtade premiärdag är här – OBS! Digital föreställning
20 februari-31 mars

Välkommen till årets första digitala premiär på Stadsteatern! Alla är inbjudna och alla kan vara med när Trädgårdsgatan visas för första gången.
Skådespelarna Birgitta Rydberg, Evamaria Björk, Sasha Becker och Ulla Tylén har under ledning av regissören Linda Ritzén skapat en helt ny och unik uppsättning av det nyskrivna dramat, som liksom sin systerpjäs Knutpunkten(2019) har stark lokal förankring.
Resultatet är ett tätt, vardagsnära och unikt drama om tre generationers kvinnor i Helsingborg som du inte vill missa.

Trädgårdsgatan premiärvisas digitalt den 20 februari klockan 16 via vår webbplats. Efter premiären kan du se pjäsen när du vill fram till 31 mars. Föreställningen är gratis!

Varmt välkommen till din teater!

//Kajsa Giertz, teaterchef

Se pjäsen: Trädgårdgatan - Klicka här!"Med dagens ögon" – Gittan Jönsson ställer ut i Åstorps Konsthall

Åstorp 210118
Konstnären och feministen Gittan Jönssons vilja att synliggöra orättvisor i maktstrukturer och relationer är lika brinnande idag som när hon på sjuttiotalet efter Konstfackstudier slog genom med verken Diskkasterskan och Dammsugerskan. Hennes strävan att förmedla och berätta, personligt och politiskt, tar sig utryck i såväl måleri  och teckning som skulptur, tecknade serier och installationer.

Läs mer...Varifrån, varför, varthän...?

Ängelholm 201201
– Vart är vi på väg, frågas det i SVT frågesport ”På spåret:”
Det är en fråga som är lika aktuell idag som under grottfolkets leverne  vad gäller den existentiella tolkningen av  frågeställningen.
Ingen lever för evigt men vad händer däremellan? Vadan och varthän?
Konstnär Arnold Bunge lägger ett uttryck till i sina existentiella frågeställningar. Varifrån, varför och vart? Dessa allmänmänskliga frågar går som en röd tråd i hans konstnärskap.

Läs mer...Urna av Dagmar Glemme

I lust och fägring stor på Galleri Oscar

Mjöhult 201118
Skönhet och behag i lust och fägring stor kan man hitta i lilla Mjöhult, närmare bestämt mitt i myllan på Galleri Oscar f.d. Restaurang Oscarsgården.

Efter en mycket framgångsrik premiärutställning under temat Hästar, sadlar nu konstnär och galleristen Maria Montelius Grifó om till en utställning utan tema men med inspirerande variationer i såväl teknik, manér som inriktning.

Det är ett namnkunnigt gäng på elva konstnärer som ser ut att trivas förträffligt tillsammans i det varmt mysiga galleriet, trots eller snarare p.g.a av deras olikheter i såväl tanke som uttryck och teknik.

Läs mer...Gustav Sundin

Olof Behrens

Mirja Ilkka

Välrenommerad trio i
Krapperups konsthall

Krapperup 201113
Var och en har hittat sitt bildspråk i personligt utforskande, berättande bildrum. Deras resp. manér, teknik och tankebanor är vitt skilda medan inspirationen oftast föds och återges från hemmiljöer, ute eller inne.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Agneta Göthesson Foto: Privat

Plastic operation i Åstorps konsthall

Åstorp 201105
I Åstorps konsthalls kommande utställning Plastic operation med konstnären Agneta Göthesson fylls hela utställningsrummet med plastpåsar. En skimrande symfoni av opakt färgade påsar i varierande kulörer – till transparanta, tunna och skira påsar som man använder till frukt och bröd. Göthesson har sparat och lagrat, till och med köpt in då hon varit på resor. Små som stora, med handtag eller utan: hennes samling av plastpåsar bildar såväl ett arkiv över vardagens vanemässighet – som över människan i rörelse, vår fantastiska uppfinnesrikedom och överlevnadsförmåga, vilken också ligger till grund för vår världsomfattande miljökris. 

Jag samlar i lådor och förvarar. Tar fram och sorterar upp dem i färger. Påsar som är tunna, platta oansenliga vardagliga ting som oftast förbrukas och slängs bort. Av detta material bygger jag former i rummet. Limmar upp dem på väggar eller placerar dem direkt på golvet, vid minsta vindpust flyger former iväg.  Dessa vardagliga oansenliga påsar blir till monumentala verk.
När jag bygger upp runda former av soppåsar på väggarna blir det som kugghjul som hakar i varandra. En rörelse bildas i rummet, hjulen snurrar på, som den globala ekonomin, som livets hjul, som tiden, som plastens erövring av vår planet i min tid.

OBS! Konsthallen är öppen under bibliotekets ordinarie öppettider.

Måndag-torsdag kl. 10:00 - 19:00
Fredag kl. 10:00 - 17:00
Lördag kl. 10:00 - 13:00
Söndag stängt.

Se alternativa öppettider på bibliotekets hemsida: bibliotekfh.seIda Rödén på Galleri Moment

Sant eller inte – allt ligger i
betraktarens ögon

Ängelholm 201028
Är det på riktigt? Nä det är bara på låssas! Eller kanske inte…
Konstnär Ida Rödén har skapat liv åt en fiktiv, bortglömd vetenskapsman på sjuttonhundratalet som gick i Linnés fotspår – Jonas Falck, en särling som aldrig blev bekräftad av Linné och hans samtid.
Ida Rödén har själv på plats upplevt den naturrikedom och djurrikedom som Falck enligt henne nedtecknade för 250 år sedan i hans eget botaniserande universum.

Läs mer...Anders Jösse Jönsson i målartagen på Bruksgatan i Helsingborg

Vad i Jösse namn är detta?

Helsingborg 201015
Mitt i de rofulla, pittoreska kvarteren på Bruksgatan i Helsingborg sitter Anders Jösse Jönsson från Forsmöllan utanför Klippan med sitt staffli och målarpenseln högsta hugg! Hans stora eldrivna lådcykel flankeras av egenproducerade tidigare målningar. Det är en syn helsingborgarna inte är bortskämda med sedan Lars Herders tid på sextiotalet.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Se konst med konstnär! 

Var kommer alla björnar ifrån - och varför ligger det en hundlort på torget?

Åstorp 201017
Varmt välkomna på performativ konstvandring med konstnären Rita Winde!
Följ med Åstorps konsthall och konstnären Rita Winde ut i byn på en gratis konsthappening. Tillsammans lär vi känna Åstorps offentliga platser och konstverk på nya sätt. Vi beger vi oss ut till gator, parker och torg – till platser som många av oss känner väl men som vi nu får betrakta i ett nytt ljus. 
Vi möts utanför ingången till Åstorps bibliotek och vandringarna pågår i ca 45 minuter. Alla är varmt välkomna. Små barn följer med i vuxnas sällskap.

Rita Winde bor i Helsingborg är utbildad till konstnär vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och på Munka Ljungby Folkhögskola. Till Åstorp kommer hon dragandes med sin vagn av goda föresatser. Hon har tagit på sig hjältedräkten - klänningen som bars av tanterna (ni vet de där hjältarna som alltid ordnade och orkade lite till, efter vi andra checkat ut och lagt av). När vi tar på oss dräkterna förvandlas vi till vi Edithforce, och har kraften att skapa och förändra!

 Se konst med konstnär! är en del av projektet ”Möt en konstnär 2020”, ett fördjupningsprojekt under biennalens mellanår som genomförs av Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i Skåne.

LÖRDAGEN den 24 oktober, kl. 13.00
Konsthallen på Åstorps bibliotek, Storgatan 28
Kontakt vid frågor: jenny.kalliokulju@astorp.se, 042-642 26.Magnus Ragnvid i Klippans konsthall

Känt och okänt – en utställning
med många ansikten

Klippan 201009
Se människan! Men vem? Vilket av mina jag är jag, för det finns ju många av dem, eller…? Vår egen självbild stämmer sällan med omvärldens. Men bra porträtt kan på ett enda klick berätta ett livs historia eller framhäva oanade delar av personligheten. De kan beröra,  engagera, ställa frågor, leda framåt…

Läs mer...Det fyndades flitigt bland Hembygdshallens "kvalitetsloppis"

Många hade uppmärksammat Kvidinge Hembygdsförenings 40-årsjubileum

Kvidinge 201003
Lördagen 3 oktober firades en dubbel jubileumsfest i Kvidinge hembygdshall med öppethus. Kvidinge hembygdshall som under åren inrymt såväl konsert- och biosalong som danslokal, lager och hembygdshall, fyllde 100 år. Merparten av åren har fastigheten fungerat som en knutpunkt och mötesplats i byn.
Kvidinge hembygdsförening nöjde sig med att fira hedervärda fyrtio år.

Läs mer...Galleristen på Skelderhus Katinka Husberg, konstnär Karl-Magnus Petrsson och curator Martin Schibli

Spännande dokumentation av förlista fartyg i Östersjön

Monka Ljungby 201001
Det bortglömda… Det som inte blev …  Återvändsgränder… Minnen. 
I Karl Magnus Peterssons konst påminns vi om det som var, det vi förlorat.
Under ytan berättar förlista skeppsvrak i Östersjön sin egen historia om bortglömd historia och händelser.

Läs mer...Inlämning till årets jurybedömda Kullasalong – Eva Tornälv med maken Torgny

Nu gläntar man försiktigt på galleridörrarna med flera utställningar i Nordvästra Skåne

Nordvästskåne 200921
Närhet till natur och kultur känns som en gyllene nyckel till välbefinnande i dessa coronatider, där närhet till människor måste mätas i meter. Distanseringen skapar tyvärr inte enbart fysiska avstånd. Den  påverkar och distanserar även indirekt våra känslomässiga relationer och reaktioner.
Gudskelov har vi ju här i nordvästskåne oaser av natur- och kulturupplevelser i vår närhet. Konstgallerier på landet, där naturen tävlar med konsten ,ser  glädjande nog ut att hitta nya besökare i pandemitider.

Läs mer...


Från Restaurang Oscarsgården till Galleri Oscar – Maria Montelius-Grifo´


Jörgen Fotozon Nilsson och Eva Plume i sitt nyöppnade galleri
Two Art i NyhamnslägeAnna-Karin Arvidsson och Kerstin Cedell

Grafik, måleri, keramik och installationer på Galleri Moment

Ängelholm 200921
”Det är roligt att se på när andra arbetar” är ett citat som ofta dyker upp i huvudet, när man tittar in i den febrila slutprocessionen av en konstutställning. Det stämde fint även denna gång vi tittade in på Galleri Moments (Gamla Rådhuset) kommande utställning.

Läs mer...Anne Maria Udsen

Nature´s breath – Anne Maria Udsen ställer ut i Klippans konsthall

Klippan 200829
Anne Maria Udsens bildrum där associationer till liv och förgängelse hos natur och människa ofta är i fokus, känns alltid rykande aktuella.  Nu i coronatider, då det känns som om moder jord straffar oss med covid 19 känns titeln på hennes utställning på Klippans konsthall mer än träffande.

Läs mer...


PRESSRELEASE


Katinka Husberg ställer ut i
Örkelljunga kulturhus

Örkelljunga 200828
Katinka Husberg ställer ut sina stora målningar i Örkelljunga kulturhus 29 augusti till 19 september. Öppet som bibliotekets öppettider.


Arkivbild - Katinka Husberg (från Galleri Moment)Lis Kläpp i Gamla Rådhuset (Galleri Moment)

Vargen kommer till Galleri Moment

Kvidinge/Tomarp 200823
Lis Kläpp är en aktiv, experimentell grafiker och konstnär med ett hundratal utställningar i bagaget i såväl Sverige som Danmark Tyskland och Tjeckien.
Malmöbaserade Lis Kläpp med många representationer i konsthallar och muséer, och i Statens konstråd har bl.a. även hunnit erhålla Malmö stads kulturstipendium.
Den 25 augusti ställer Lis Kläpp ut på Galleri Moment ( i Gamla Rådhuset ) fram till den 12 september.
Det är känslomässiga intryck och minnesbilder som tar berättande form i ett avskalat bildspråk. I abstrakta landskap, där formerna ger rörelse, syns  enkla symboler som träd, djur, hus eller människoliknande.
Gestalterna är allmängiltiga delar i alltet i  hennes målningar i olika blandtekniker, de större i olja och äggoljetempera. Färgsättningen är  både stämnings- och formskapande.
–Jag upplever färger som musikaliska klanger, laddade med stämningar och känslor, säger Lis Kläpp och visar en av sina senaste konstverk : Vargen kommer, läs när corona tar över världen!
Bertil Thuné och ständiga hjälpredorna Birgitta Svensson och Lie Svennbeck samt Margareth Anderberg

Alla sagor har ett slut...

Kvidinge/Tomarp 200823
Den 23 augusti 2020 var en oförglömlig kulturepoks saga all. För Tomarps kungsgårds kulturarbetare  i  café, salonger och environger blev det sista kvällen med gänget och gäster.

Medan borggården fylldes av folk, tackade gäster från gallerier, företag och stugor Margareth Anderberg och visade sin uppskattning, med allt från tårar till blomster.

Det är en strålande kulturgärning som bedrivits under hårt arbete av Margareth Anderberg - först tillsammans med Ulf-melvin Fjellström, i över ett decennium, och de senaste sex åren med Bertil Thuné.

Rika kulturupplevelser med spännande konstutställningar, evenemang,  uppträdanden, guidningar och café verksamhet har avlöst varandra och gett Kvidinges stolthet en guldstjärna på den svenska kulturkartan.

Men allting har en ände…

Det är bara att tacka från djupet av våra hjärtan för den underbara tid det generöst bjudits på under årens lopp, såväl ute som inne och önska Margareth och Bertil ett varmt lycka till i framtiden.


Uppvaktning i mängder. Här med Klippans konstförenings f.d. ordf. Åsa FridénR+R:s VD Victor Rundqvist och Marie Olsson Nylander

Rokokopop på Spritans R+R

Ödåkra 200704
Coronapandemin har fått oss att ställa in oss på nya fordringar, ta bort skygglappar och få oss att se både den stora och lilla världen med nya ögon.
Hemmatillvaron har skapat ökat intresse för design i hem och trädgård och kontor har fått ett välförtjänt lyft.
En av de inredningsdesigners som alltid är fullbokad med uppdrag är Marie Olsson Nylander. Hennes namn är för den stora allmänheten mest känd från TV, nu senast i serien Husdrömmar Sicilien, där hon tillsammans med maken Bill renoverar och inreder en fallfärdig, jättelik högreståndsbyggnad till ett rosa sagopalats.
Onsdagen den 8 juli kl 12 slås järngrindarna upp för hennes senaste inredningsprojekt på inredningsföretaget R&R  - en av de mest tongivande på expanderande Spritan i Ödåkra, där folk står i kö för attraktiva lokaler.

läs mer...
Belonging – att höra till. Jasmine Cederqvist i Klippans konsthall

Klippan 200629
I Klippans konsthall omvärvs vi av natur i Jasmine Cederqvists unika utställning Belonging – att höra hemma. Rörelsen, dynamiken, det föränderliga, mystiken och sinnesron i hennes flera meter höga stora triptyker fångar Cederqvists känslomässiga naturupplevelser och inbjuder till närhet och delaktighet.

Läs mer...


Information från Åstorps kommun

Åstorp 200623
Redaktionen har fått ett ai från Näringslivsenheten med viktig information.

Läs mer om detta här!Konsthallens Jenny Kalliokulju och malmökonstnären Nina Selin

Inre och yttre landskap i konsthallen och kökslandskap digitalt

Åstorp 200528
Nu gäller det för oss alla att ställa in oss på nya fordringar i coronatider.
Halvt bortglömda konstskatter i gömmorna kan få ett nytt liv och köksskåpets modesta innehåll oanade funktioner… Åtminstone i Åstorp…

Åstorps konsthalls Jenny Kalliokulju har rotat i magasinen och bjuder in till en inspirerande sommarutställning av överblivna av kommunen inköpta konstverk - från sextiotalet och framåt. Samlingarna har inventerats, renoverats och ramats och valts ut till en samlingsutställning under temat ”Genom yttre och inre landskap”. Ämnet är oändligt och har alltid spelat en central roll i konsthistorien, ständigt lika aktuell, berörande och lockande.
Det är skickligt urval av namnkunniga konstnärers med skilda tekniker, infallsvinklar, -ismer och tankebanor som i nära samspråk samsas på väggarna i det intima galleriet. Bland det tjugotal konstnärer som medverkar i utställningen kan nämnas Josef Schibli, Berit Fradera, Eva Rex, Sven Ljungberg och Tomas Anagrius. Genom inre och yttre landskap är en sinnesrik, homogen och lättsam utställning, där alla kan hitta sitt.

Vernissagen den 27 maj är inställd p.g.a. covid-19. Utställningen på konsthallen, Åstorps bibliotek pågår 2 juni­­–14 augusti

Den som vill hitta sitt eget uttryck därhemma, kan ta med sig hela familjen ut i köket och leta bland ketchupburkar, soja, juicer och kryddor och skapa sitt eget konstverk.
Basmaterial som akvarellpapper och svampar finns tillhanda i påsar på alla fyra av Åstorps bibliotek. 2 juni – 14 augusti ger konstnären Nina Selin inspiration och råd hur man kan gå till väga i digitala konstworkshoppen Kökslandskap.
Kolla på www.astorp.se/konst från 2 juni!
Denna konstworkshop kan leda till många roliga och kreativa stunder för hela familjen i sommar!
Vad ska hända med Ängelholm Helsingborg Airport?

Nordvästskåne 200619
Flyget till och från Ängelholm har stått still sedan april på grund av Covid-19.
Ängelholm Helsingborg Airport och Ängelholms näringsliv vill med en enkät fånga in hur behovet av affärsresande från Ängelholm Helsingborg Airport ser ut hos NV-Skånes företag och organisationer.
Enkäten som bara tar några minuter att fylla i och dina svar är anonyma.
Du hittar enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/KG9PX22

Ängelholms Näringsliv AB
Järnvägsgatan 5 SE-26237 Ängelholm
Tel +46 431 412000 växelnummer
www.engelholm.com


ANNONS


Himmelskt vackert på Kristi Himmelsfärdsdag
Villshärad 200519
På torsdag 21 maj kör vi igång på Dagmar Glemme Art Center igen, öppet för tidsbokningar 12-17 hela Kristi-himmelfärdshelgen!
OBS! Nu i coronatider vill vi att ni bokar besöket i förväg, så utlovar vi en fin konstupplevelse garanterat fritt från trängsel. Slå en signal på 070 778 3119 eller maila dagmar.glemme@gmail.com och besök oss! Vi har öppet den 21/22/23/24 maj mellan kl 12-17.
Ny konst av Dagmar Glemme (glas och målningar) och en tavla och glasskulptur säljs under helgen till högstbjudande. Boka tid, kom in och lägg ett valfritt bud!
Här kan man också se verk från Street art-geniet Tim "Timmey" Nedrup och läckra glasskulpturer från mästaren Micke Johansson.
Nya är de finurliga och humoristiska skulpturerna (små får, vildsvin och fåglar) av Malin och Ulf Melvin Fjellström på www.fenixframes.se.

Dagmar Glemme Art Center
Vilshäradsvägen 2
305 65 Villshärad
www.dagmarglemme.seHélène Modigh

Jorden, rymden och den lilla människan
Ängelholm 200515
Drömska, fängslande akvareller och gouacher kläder väggarna på Galleri Moment numera inhyrt på Gamla Rådhuset under renovering. Opening 19 maj.
Hélène Modighs bilder är laddade med mystik och förundran över storslagenheten i alltet, kosmos och jorden. Längtan efter ljuset i mörkret är påfallande, likaså förnimmelsen av hennes strävan att fånga människans litenhet i det allomfattande.
Stockholmsbaserade Hélène Modigh  är en mångsidig konstnär som även arbetar med grafisk design, foto i svartvitt, digitalt berättande samt inte minst med illustrationer.
– Jag jobbar ofta med bilder som illustration till ett ord eller en känsla, säger Hélène Modigh.
I denna berörande utställning får besökaren i stället själv hitta ordet  till sin upplevelse.

Utställningen på Galleri Moment pågår t.o.m. 5 juni.


PRESSRELEASE


Förskolans vecka i Kvidinge 2020
Kvidinge 200513
– Jag vill bara ha en grön färgpenna så att jag kan måla gräset grönt!
Det konstaterade vårt femåriga barnbarn med glad förväntan i rösten, trots att högerarmen var bruten och gipsad!
Olle Adolphsson hade rätt i att barn bor i ett främmande land, där ett regn och en pöl kan….
Det gäller att ta vara på barnens unika kreativa bildvärld.
Fröhuset och Trollskogen i Kvidinge är goda representanter för aktivt arbete med barnens utveckling alla kategorier och med kreativt skapande i högsätet.
Denna vecka 20 , Förskolans vecka finns spår av barnens alster runtom i Kvidinge. Passa på att se barnens egen konst runda där alla –ismer!

Läs mer...


PRESSRELEASE
Framtidscoach för företag
Åstorp 200507
Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den.
Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt.
Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap.
Vi börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt.
Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar.
Läs mer och anmäl dig här: https://familjenhelsingborg.se/framtidscoachSofia Nilsson

Och Ängelholms kulturpris 2020 landade hos keramiker Sofia Nilsson

Ängelholm 200424
Det är en idérik tjej som gillar utmaningar som utnämnts till Ängelholms kulturpristagare 2020. 
Välkända keramikern och skulptrisen Sofia Nilsson har i fyrtio års tid förgyllt inte enbart lergökar på ett ytterst finstämt och känsligt sätt utan även satt sprätt på stadens kulturliv. 
Med keramikverkstad på Tingstorget intill f.d. Kronohäktet med dess utställningar av foto och grafik samt med en närliggande brusande torghandel sommartid därtill, är hon verksam mitt i smeten av ett aktivt folk- och kulturliv. Förbipasserande slinker gärna in och kollar vad som är på gång för Sofia som bl.a. med sina lergökar stärkt Ängelholms varumärke som keramikstad. 
Kulturprispengarna på 25 000 kronor  kunde inte komma lämpligare, nu i coronatider då gallerier och konstrundor stängt dörrarna för utställningar och därmed förväntade inkomster.
– Jag är jätteglad! Hälften av pengarna skall gå till köp av drejskiva som jag skall använda till mina kommande keramikkurser. Intresset för drejning är stort, säger en nöjd Sofia som säger sig prata med leran i stället för ord. Inre bilder, gärna under meditation tar sedan form i handen. 
Coronaviruset lär inte stoppa seriösa yrkeskonstnärer, snarare tvärtom.
Sofia Nilsson är i full gång med med ett nytt spännande, utmanande projekt med lergöken i fokus.

Vi önskar ett varmt lycka till!


PRESSRELEASE
Anders Adérn

Variationer på ett landskap

Ängelholm 200416
Utgångspunkten är ett landskap, det föränderliga landskapet. Och att tolka det. Själva arbetsprocessen, det är där ögonblicken uppstår, ögonblicken när man minns och visualiserar, en resa påbörjas där målet är okäntMen varför ägnar man sig åt bilder? För mig är det en ständig nyfikenhet, en lust att formulera det som i egentlig mening inte går att formulera. Bildens betydelser passerar förbi det trubbiga instrument vi kallar språk, det är i stället intuitionen som bearbetar det perceptuellt mottagna. Kan det verbaliseras? Antagligen inte. Utgångspunkten är naturen och att skildra en organisk process, i fragment av en större helhet. Det är naturen som är förebilden - natur både i en yttre och inre mening, en natur där en ständig förvandling pågår - där det enda oföränderliga är förändringen.   (Anders Adèrn 2020)
Utställningen pågår 21 april t o m 9 maj.
Öppet i Gamla rådhuset tisd-fred 12-17, lörd 10-14.
Ett Galleri Momentarrangemang.


PRESSRELEASE
Tim Timmey Nedrup

I skuggan av Corona och alla inställda konstrundor har R+R Art & Design en digital konstbegivenhet med Live vernissage på Facebook och Instagram

Ödåkra 200403
Kommer inte berget till Mohammed, får Mohammed komma till berget…
Coronaperioden är en utmaningarnas tid, då vi får ställa in oss på nya fordringar. En som gillar utmaningar är R+R Swedens Victor Rundqvist på Spritan i Ödåkra.Han låter konsten hitta nyskapande rum i den digitala världen. Ut på webben i stället för fysiska besök.

R&R Sweden visar nu en spännande Konst & Designmässa i en Livesändning på Instagram och Facebook.

Vernissage 9 april kl. 13 00. Då avtäcker graffitimålaren och etablerade konstnären Tim Timmey Nedrup en stor muralmålninginne i design- och inredningsbutiken.
Förutom Tim Timmey, eftertraktad på såväl konstarenan som i offentlig utsmyckning i hela landet, medverkar två internationellt kända och konstnärer på mässvisningen.
Dagmar Glemme med konstglas och måleri och Andreas Wargenbrant med skulptur, båda är bl.a. representerade i Världsarvet i Tyskland.

– Den här utställningen är som ett högkvalitativt, färgstarkt påskägg att njuta av hemma i soffan i påsk, säger Victor Rundqvist.Ester Cavallin

Vem var jungfru Maria, sett ur mänskligt och kvinnligt perspektiv?

Munka Ljungby 200317
– Det är mystiken, magin hos jungfru Maria som fascinerar mig! 
Vem var hon, som kvinna och som människa? Hon har alltid haft en biroll, synts och hörts på få ställen i bibeln. Ändå är och förblir hon den främsta helgonet och förebilden inom katolicismen och den ortodoxa kyrkan. Men även i våra svenska kyrkor finns alltid hedrande spår av ikonen Maria - en centralgestalt i kyrkokonsten, i bild eller skulptur.
Jag har valt att fokusera på Madonnan för att få ett kvinnligt perspektiv på det hela. För att komma närmare Maria har jag valt att placera henne i nordisk miljö. Det säger konstnär Ester Cavallin som ställer ut sina akrylmålningar av Maria på Galleri Skelderhus med vernissage OBS! fredagen 20 mars kl 16 - 19. 

Läs mer...Åstorp ställer in alla offentliga evenemang

Åstorp 200314
I rådande Coronavirusläge har Åstorps kommun beslutat att ställa in alla offentliga evenemang:
Arrangemang som är inställda:
Irländsk afton med Quilty (20 mars) - nytt datum i höst
Musikriket: Georg Riedel & Mattias Ståhl (2 april)
Språkcafé på bibliotektet (torsdagar)
Tea Time på biblioteket (1 april)
Filmklubben (17 och 19 mars)
Föreläsning: Psykisk ohälsa (22 april)
Guidad visning: Elsa Grave - Jag föddes i en gruva (13 mars)
Bokstart Kvidinge familjecentral (17 mars)
Sagostund på biblioteket (24 mars)
Biblioteksvisning (24 mars)
Påskpyssel (8 april)
Minibio för förskolor (25 mars)
Bokmys Hagapunkten (18 mars)

Förändringar i idrottsanläggningar
Åstorps kommun har beslutat att göra vissa förändringar i våra anläggningar. Under förutsättning att vi har personal på plats kommer anläggningarna vara öppna som vanligt. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel.

Städningen i anläggningarna kommer att koncentreras till kontaktytor och hygienutrymmen.
Om du som förening eller privatperson vill avboka dina tider med kort framförhållning kommer vi inte att debitera dig.

Butiken Activa Återvinning stängd fram till 27 mars
För att minska risken för smittspridning hålls butiken stängd fram till 27 mars.

Seniorservice stängt fram till 12 april
Seniorservice stänger sin verksamhet fram till 12 april.

Källa: Åstorps komuns hemsida www.astorp.seKommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg och t.f. kommunchefen, ekonomichef Anna Falkenstam

Rapport från frukostmöte

Åstorp 200310
Åstorps ekonomi är god med 40 miljoner kronor i resultat. Försäljning av mark för 19 miljoner och statsbidrag bidrar till resultatet. Likaså har Åstorp klättrat hela 44 steg i landets företagarrankning.
Snacket om dålig ekonomi har gått rundgångar bland byfolket, likaså att det gått tomgång i hanteringar av kommunens stora projekt. 

Läs mer...Linda Ralvert och Emma Skaregaard

Ödåkras nya, gigantiska konsthall – storslagen och svårslagen

Ödåkra 200309
Storslaget och svårslaget på Spritan som inviger ny konsthall av format - Ödåkra konsthall. Onsdagen 11 mars invigs södra Sveriges största konsthall på 3 500 meter på Spritan i Ödåkra. Ambitionsnivån har redan från starten 2016 varit lika hög som Spritan svindlande takhöjder. 

Läs mer...Anette Anderssonoch Hans-Ingvar Jönsson från Centern i Åstorp uppvaktade systrarna Susanne Lundqvist och Tina Nilsson

Tioårsjubilerande Systrarna Buffé blev årets kvinnliga företagare i Åstorp

Åstorp 200308
Systrarna Buffé - Susanne Lundqvist och Tina Nilsson, utnämndes på internationella kvinnodagen till Årets kvinnliga företagare av Centerpartiet och dess Centerkvinnor i Åstorp..
Sedan 2008 har de varje år uppvaktat och synliggjort en duktig kvinnlig företagare.
Som bevis för den hedrande utmärkelsen överlämnades ett diplom och en tårta med devisen “Ett hållbart val”.
Systrarna som firar 10 årsjubileum som egna företagare har sedan starten själva lyckats hålla hållbara val. De startade först med ett mobilt gatukök med catering i Billesholm innan de övertog arrendet på Tingvalla bygdegård/ Dansplats 2013. Successivt har Susanne och Tina ökat den befintliga mångsidiga verksamheten med bl.a fester, dans, företags- och föreningsluncher och Klubb 83 för danskvällar, med en omfattande cateringverksamhet i hela Nordvästskåne. Bl.a.har de skött catering till filmfolket på inspelningar av TV-programmet Sofias änglar Senaste kontraktet slöts med Kropps församling, där systrarna sköter husfruns roll.
Det är många återkommande gäster från föreningar och företag på Tingvalla, bl.a Rotary medlemmar håller sina möten här, liksom föreningarna sina bingokvällar.
Förutom den erkänt goda maten är systrarnas erkänt sociala kompetens mycket uppskattad av alla och envar.
De driftiga, populära systrarna Susanne Lundqvist och Tina Nilsson som med sin breda verksamhet satt Åstorp på kartan för många utsocknes, är mer än väl värda hedersbetygelsen.Elsa Grave utställning på Åstorps bibliotek

Elsa Grave – Jag bodde i en gruva

Åstorp 200305
Hon låg ett halvsekel före sin tid, den egensinniga, avantgardistiska multikonstnären Elsa Grave, uppvuxen i Nyvång.
Utställningen “Jag bodde i en gruva”, är en hommage till poeten, författaren, dramatikern och bildkonstnären Elsa Grave 1918 - 2003, sitter som hand i handske på internationella kvinnodagen. 
Som frispråkig feminist och miljövän, föregångare inom 40-talsmodernismen i såväl bild som ord, är hon en perfekt representant för kvinnosläktet. 

Läs mer...Ewa Gun Westford höjde temperaturen rejält i Kvdinge hembygdshall

Polis, polis som mitt i mediaflödet står

Kvidinge 200201
Det var spikat i Kvidinge Hembygdshall denna söndag i Coronatider, när polisinspektör, tillika Skånepolisens talesman (kvinna) Ewa Gun Westford  bjöd på ett kåseri, kryddat med generös humor, livs- och yrkeserfarenheter utöver det vanliga. I äkta Piratenstil, hon är född i Borrby, berättade och raljerade Ewa Gun om sin livresa under den talande rubriken “Jag är inte bara polis, jag är människa också.”

Läs mer...Gustavs barnbarn Harald Hjärne och hans sambo Ester Cavallin

Dotter och barnbarn visar Gustav Arnes målningar på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 200220
– Det är inga typiska Gustav Arnemålningar med himmel och hav som vi visar i denna utställning. Pappa var intuitiv och emotionell, inte intellektuellt analyserande. Måleriet var det viktiga, inte motivet. Det var hans inre tillstånd som tog sig uttryck i naturmotiv, i landskap, himmel och hav. Det mänskliga temperamentet liknar ju i mångt och mycket naturens ständiga skiftningar. Ilsket, lynnigt eller lugnt, varligt och kärleksfullt…

Läs mer...Klicka i logotyperna
för vidare länkning
till vår a sponsorer

www.astorp.se


Din bästa affär

Galleri Oscar • Konstgalleri
Lönhultsvägem 58
263 94 Mjöhult
070-29 19 111
info@gallerioscar.se

Nästa utställning är i
Konstrundan NV-Skåne
2-11 April

Maria Montelius Grifó
Måleri

Öppet
Påskdagarna 10-18
Veckodagarna 16-19
Lördag, söndag 10-18


DAGMAR GLEMME
ART CENTER

Dagmar Glemmes nya utställningsrum i Ugglarp öppet för bokade visningar fr o m 5 december 2020

För bokning av konstvisning i Ugglarp kontakta Dagmar Glemme på tel 0707783119 eller maila dagmar.glemme@gmail.com.

Vi följer myndigheternas rekommendationer
angående Covid19

Ring 0707-78 31 19

ATELJÉ & KONSTGÅRD
I VILSHÄRAD, HALMSTAD

0707-78 31 19

www.dagmarglemme.se


Vi följer myndigheternas rekommendationer
angående Covid19

Ring 0707-78 31 19

0707-78 31 19

www.dagmarglemme.se


Öppet
Lördag - Söndag
11.00 – 16.00

Öppet
Lördag - Söndag
11.00 – 16.00

– R+R Sweden –
ART&DESIGN
Interior decor,
furniture & inspiration

www.rrsweden.com

instagram.com/rrswe
facebook.com/rrswe

Fabriksgatan 2
254 74 Ödåkra
Helsingborg
Tillfällig lokal i
Gamla Rådhuset

Britt Bogårdh
Måleri

16 februari – 6 marsKullasalongen
2 april – 23 maj
Stängt p g a
Coronarestriktioner
tills vidare

www.klenodbutiken.seGe dina bilder den inramning
de förtjänar. VILLA FENIX
Maglabyv. 236 • Maglaby
Tel. 0706-70 68 01

Gittan Jönsson
Måleri
25 januari – 12 mars


Verksamheten nerlagd
fr.o.m. 23 augusti!
Magnus Ragnvid
foto

10 oktober - 29 november
Ingen aktuell utställning

www.hillesgarden.se0768-20 64 70
tomas@montelius.net