Åstorps kommuns kulturpris tilldelades BMZ.se´s redaktion
Ann Christine och
Tomas Montelius år 2016PRESSRELEASE
Sett, tagit och valt i Hillesgårdens konsthall

Stidsvig/Hillesgården
Vad finns i det fotoalbum som människor nu går runt med i fickan eller väskan? Vi fick iden att göra en utställning av bilder tagna med mobiltelefoner. Många människor bidrar till den här utställningen, med några bilder var.

Tekniken som de flesta av oss alltid har till hands, har snabbt blivit en självklar del i våra liv, vi avbildar, dokumenterar, bildar oss och skapar bilden av oss. Vi delar med oss och kommunicerar genom bilder och vi upplever många gånger världen genom att fotografera den.

Utställarna har själva valt vad de vill visa. Att bilderna har skrivits ut och hamnat på väggen kanske kan göra att vi betraktar dem på ett annat sätt än vi hade gjort om de passerat oss i det sociala bildflödet. Vi får möjlighet stanna upp och ta en noggrannare titt.

Utställningen ställer samman några av de bilder som är en del av människors liv och värld. Blir den på så sett en bild av oss?

Utställning 7 mars till 12 maj 2019.
Öppet tisdag-söndag 11.00-17.00. Gratis entré.

Ellen Hedberg, konsthallsansvarig Hillesgården

PRESSRELEASE

Åstorps kommun är antagen till Glokala Sverige

Åstorp 190125
Åstorps kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Åstorps kommun är en av dem.

Det är väldigt roligt att Åstorps kommun får vara delaktiga i projektet för att uppnå målen för en hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I arbetet med Agenda 2030 har vi en viktig roll i att genom information och utbildning, se till att FNs globala hållbarhetsmål inkluderas i vår kommunala verksamhet, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef i Åstorps kommun.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.
Kontaktperson kommun/region                
Kontaktperson Svenska FN-förbundet:
Pekka Johansson, pressekreterare,
tel 073-374 62 84
Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93
Kontaktperson Åstorps kommun, Petra Johansson, miljöinspektör, tel 042-640 94


PRESSRELEASE


Ann Linde t.v. i intressant samtal med Transports Amanda Svensson m.fl.

Ministerbesök i Åstorp

Åstorp 180822
EU- och handelsministerr Ann Linde besökte under onsdagen Vuxenutbildningscentrum samt logistikföretaget Frode Laursen, som utvecklats starkt. Frode Laursen är nu en av kommunens största arbetgivare.
Frågor om frihandel, EU, handels- och transportpolitik är av största vikt och sätts på detta vis i ett lokalt sammanhang.
Även utåtriktade aktiviteter och samtal med medborgare på gator och torg var en del av programmet.

/Per-Arne Håkansson, Riksdagsledamot (S)


PRESSRELEASE

Monica Ehnberg –
Ny socialchef i Åstorps kommun

Åstorp 180809
Monica Ehnberg blir ny chef för socialförvaltningen i Åstorps kommun. Hon kommer senast från Älmhults kommun där hon arbetat som socialchef.

– När jag fick frågan om jag skulle vilja leda socialförvaltningen i Åstorp blev jag stolt, att få förtroendet att leda en av de viktigaste förvaltningarna inom kommunal verksamhet är stort för mig, förklarar Monica.

Monica bor i Bälinge, strax utanför Perstorp med sin man. Hon har en bakgrund som är väl förankrad inom vård och omsorg. Hon började sin yrkeskarriär som 18-åring inom hemtjänsten i Perstorps kommun. Därefter arbetade hon en tid på ett nystartat gruppboende och genomförde sedan studier i beteendevetenskap.
Sedan dess har hon arbetat som ledare i uppemot 20 år, såväl privat som kommunalt på olika nivåer, men vård och omsorg har alltid legat henne varmt om hjärtat. Bland annat har hon arbetat inom området i flera skånska kommuner som Klippan, Höör och Båstad. Hon ser sitt ledarskap som tydligt, kommunikativt och målinriktat.

– Jag brinner för att ge kommuninvånaren det stöd som de är i behov av i sin vardag och hoppas att min erfarenhet kommer vara till stor användning i Åstorp. Vi står, liksom många andra kommuner, inför en hel del spännande och tuffa utmaningar och jag tror att mitt ledarstöd kan bli betydelsefullt i socialförvaltningens utvecklingsarbete.


När du vill veta mer, kontakta:
Monica Ehnberg
Socialchef på socialförvaltningen
042-640 30
monica.ehnberg@astorp.se

/ Kommunikationsenheten
Kommunikatör
Åstorps kommun
265 80 Åstorp
tel. 042 – 640 24
linda.eklund@astorp.se
www.astorp.seProgramledaren Sofia Wistam och hennes crew tillsammans med systrarna Susanne Lundqvist och Tina Nilsson.

Systrarna Buffé på TV

Åstorp 180521
När TV-programmet Sofias Änglar spelas in i Åstorpstrakten är det Systrarna Buffé, Susanne och Tina som svarar för cateringen.
Vi återkommer med rapporter innan detta avsnitt sänds i höst på kanal 5.


Mikael Bertmar

Jakob Anckarsvärd, en i sanning välutbildad sökare

Kvidinge/Tomarps kungsgård 190614
Det är en mycket speciell upplevelse när bildkonst slår an känslosträngar likt en blixtförälskelse.
Det fenomenet var vi inte ensamma om vid det inspirerande besöket på Tomarps kungsgård, där mångsidige Jakob Anckarsvärd ställer ut både i Lilla galleriet och Konsthallen.
Kungsgårdens Margareth Anderberg blev omedelbart förälskad i Anckarsvärds egensinniga, koloristiska oljemålningar med konsthistoriskt stänk av bl.a Constable, Cezanne och Hill men med personligt modernt anslag.
– Måleriet måste kommunicera, ha en ingång. Man kan bryta mot regler för att nå dit man vill under förutsättning att man är väl förtrogen med dem, säger Jakob som söker nya uttryck och experimenterar med färg och teknik i för övrigt traditionella landskapsmotiv. Ett påtagligt exempel är hans lysande svärta i konturer. Där andra använder pennan, tar han fram oljefärgerna och penseln,

Läs mer...Mikael Bertmar

Poesi och foto samsas i ljuv harmoni i en bildberättarteknik som är hans egen

Ängelholm 190612
Fotokonstnären Mikael Bertmar låter oss vandra i poetiska landskap i ett land som icke är - mellan dikt och verklighet.
Poesi och foto samsas i ljuv harmoni i en bildberättarteknik som är hans egen.
Hans bildverk är betagande vackra, natursköna i motiv där den lantliga idyllen ofta får oväntade gäster. Det är surrealistiska, humoristiska inslag som då och då dyker upp och bryter illusionen i den romantiserade naturen.
Det är med ett drömskt, subtilt och varsamt tilltal Mikael Bertmar berättar om naturen, djuren och livet ur ett livsfilosofiskt perspektiv.
Naturens, dygnets och årstidernas växlingar får i hans bildvärld förnyad upphöjelse och dignitet, får oss att förundras över livets och naturens rikedom.
Som en hommage till livets alla under på Himlajorden eller varför inte Änglamarken...

Läs mer...Bengt Nordqvist och Pia Nordqvist (påpekas bör att ej är släkt)

Nationaldag i Åstorp med många nya medborgare och dubbla kulturpristagare

Åstorp 190607
Vår blågula flagga hissades och hedrades sedvanligt på Perslund på nationaldagen den 6 juni.
Åstorps musikkår och kommunrepresentanter var på plats för att fira vår stolta fana samt välkomna våra nya medborgare och hedra våra lokala eldsjälar.
Varför vi firar just den 6 juni berättade Hans Ingvar Jönsson i sitt invigningstal.

Läs mer...
Prestigefyllt konstnärsstipendium till Gertrud Alfredsson

Malmö 190528
Stiftelsen Malmö konsthall av år 1931 delar i år ut två stipendier på vardera
100 000 kronor till Helsingborgskonstnären Gertrud Alfredsson och Mårten Nilsson, Malmö.
Motivering till valet av Gertrud Alfredsson som stipendiat lyder bland annat: ”Med titlar som ”Aj oj O´Boy”, "Licking the Holy" och ”Gala rädda mig från Dalis kalla öga” bjuder Gertrud Alfredsson in betraktaren till en mycket spännande resa, där man får vara beredd på att bli överraskad. Det flödar av färg, form och innehåll i en labyrintisk rörighet tills man hittar den röda tråden. Det vackra och ljusa i samma rum som det mörka och fula. Hon arbetar ohämmat och modigt, ofta med feministiska förtecken.”

Vi på redaktionen gratulerar Gertrud och lyckönskar...


PRESSRELEASE
Årets Företagare (en av delägarna) Robert Beck mottager sitt pris av Adnan Pehlivanović Årets Företagare i Klippan 2018 utsedd

Klippan 190523
Årets Företagare i Klippan 2018 blev Robert Beck och Jonas Schiff som äger och driver Bil&Skadeservice Klippan AB.
Även Klippans Köpmanspris delades ut vid kvällen festligheter liksom Näringslivspriset.

Läs mer om detta...Dick Sjöland, Årets Företagare 2018

Festligt 100-årsfirande med Företagarna Åstorp och utdelning av Årets Företagare

Hyllinge 190523
– Det blev ett humoristiskt, gemytligt firande av Företagarna Åstorps 100-årsjubileum, helt i bortgångne, djupt saknade ordföranden och entreprenören Claes Sjölands anda. Hans brinnande låga för det lokala näringslivets utveckling 2005 - 2015, 2017-2018, har betytt mycket för föreningen och även för samhällsutvecklingen i kommunen.
Firandet av föreningens 100 -års jubileum 1918 - 2018 skedde som sig bör på Sjölands favoritställe - Lydinge Golf Resort.

Läs mer...Bertil Englert

Klippans konsthall har stärkt
kommunens varumärke

Klippan 190518
– Klippans konsthall har stärkt kommunens varumärke! Man måste bygga en samhällskropp, syresätta den och ge den nytt blod!

Så positiva lät tongångarna från kommunens representanter vid femtonårsjubiléet av Klippans konsthall 18 maj.
Många av dem var involverade i förstudier och arbetsprocesser då det begav sig.
När projektet startades för femton år sedan var det efter sega decennierlånga turer och aktivt motstånd mot initiativet.
Ända sedan Klippans bibliotek byggdes 1973 var frågan aktuell och under diskussion.

– Konsthall, var inte det för fint för lilla Klippan! Så kunde det låta.
Förslaget till en konsthall var dock livligt påhejat av lokala konstnärer bl.a. av Nils Åke Nippe Nilsson.Så äntligen 2002 - 2003 avsattes pengar till ändamålet.

Läs mer...Stående fr.v: Per Ekros, måleri, Shaw Petronio, måleri, Gunnar Tryggmo, måleri.
Sittande: Helena Staffas, måleri, Jockum Klenell, foto och Victoria Curling-Eriksson, måleri

Konst för livet på Ödåkra Spritfabrik

Ödåkra 190517
Förena nytta med nöje, hjärtat med ögat och slink in på R+R Art och Design på Spritan i Ödåkra!
Där ståtar en ny utställning under titeln “Konst för livet” med sex välmeriterade, professionella konstnärer. Alla skänker varsitt verk till en liveauktion 1 juni, där alla intäkter oavkortat går till Prostatafonden.
Men det går utmärkt att lägga anbud på favoriter redan nu.

Läs mer...Här kladdas det hej vilt med att sätta sitt handavtryck på platan på marken

Förskolans Dag på Fröhuset i Kvidinge

Kvidinge 100516
Det är 16 maj och förskolans dag på Fröhuset i Kvidinge.
Som vanligt firas det med ett festligt öppet hus, saft och bullar och en mängd aktiviteter. Temat i år är “Möte i och mellan kulturer”, mötet i naturens skafferi och mellan människor.

Läs mer...
Gränsöverstigande multikonstnär
på Galleri Moment


Ängelholm 190509
Karin Ellerstrand Bengtssons livsresa och konstnärskap präglas av gränsöverskridande i alla dess former.
Född i Ängelholm, bar resan vidare till bosättning och nya upplevelser i Jönköping, Karlskrona, Österrike (Wien), Västindien och Schweiz,
Rik på upplevelser och med en okuvlig vilja att föra sin livsbetraktelser vidare i glädje och sorg, fortsätter Karin som konstnär att lustfyllt analyserande skapa gränsöverskridande i form, material och inriktning.

– Jag påverkas av händelser ute i världen, måste ge det ett uttryck. Söker mig mer och mer åt det abstrakta, säger Karin och
visar en till synes helsvart akrylmålning på duk.

– I det svarta gömmer sig hemlighetsfullt både former, färger och små, insmugna pastosa inslag för spännande textur.

Karin Ellerstrand Bengtsson ställer ut på Galleri Moment med vernissage 11 maj.
Utställningen pågår t.o.m. 8 juni.


Här regnar det Kulturpriser!


Ebba-Kristina Wingårdh

Ängelholm 190430
Det är med värme vi lyckönskar Ebba-Kristina Wingårdh till Ängelholms kulturpris. Det är en konstnär som bidragit till att sätta hennes kommun på kartan i såväl konstprojekt, muralmålningar och bilder med kända Ängelholmsmotiv.
Moget och träffsäkert och med en färgstark pensel speglas händelserika berättelser, där humorn blinkar i varje penseldrag. Ebba Kristina arbetar även med barn i skapande skola skapande verkstad i flyktingläger. Varumärket är ”The secret of living is giving” med förhoppning att budskapet skall spridas till andra länder.
Mats Pettersson

Klippan 190430
Vi gratulerar Mats Pettersson till Klippans kulturpris 2019. Det är en Klippanmusiker, sångare och gittarist, tillika inspelningsledare, skribent och bibliotekarie som i hög grad medverkat till att sätta lilla Klippan på den svenska popkartan.

Redan på sjuttiotalet han musikföreningen Bombadill, en av plattform för Svenska Popfabriken som på en singelskiva 1979 krävde en skivbolag i varje by! Mats ingick även i kultbandet Kriminella gitarrer, vars skiva Vårdad klädsel räknas som den första punkskivan.

Som inspelningsledare jobbade han bl.a. med Torsons ”Klippans centrum”.

På åttiotalet var det bandet ”Dolken i håsan” som gällde, senare även Lasakungen.  Mats Pettersson har förutom jobbet som bibliotekarie, även skrivit artiklar om Klippans historia, ett omfattande researcharbete som han så småningom hoppas skall resultera i en bok. Även där har han vanan inne, då han  gett ut boken ”Ett skivbolag i varje by” tillsammans  med Anders Pålsson och Petter Lönegård.

– Mats har gjort och gör fortfarande stora insatser för Klippan. Hans avtryck inom Klippans musikliv och hans kunnande om vår lokalhistoria gör honom till en värdig mottagare, löd motiveringen till kulturpriset som sedvanligt delas ut på nationaldagen den 6 juni.
Det brinner i Maglaby –
Det ska det göra på Valborgsmäss

Kvidinge/Maglaby 190430
Vindstilla och varmt hör till ovanligheterna när kvidinge- och maglabybor firar Valborg. Ett hundratal traditionstrogna infann sig och sjöng "Vintern rasat ut..." m.fl. vårsånger under Bengt Vikströms ledning.
Det ovanligt stora majbålet brann majestätiskt i skymningen, övervakat av Kvidinge Frivilliga Brandkår.Elevutställningen "Vår Värld" i Klippan 2019

Klippan 190426
De kan skatta sig lyckliga, eleverna på estetprogrammet i Klippan som får möjlighet att visa sina alster i kommunens vackra och funktionella konsthall!
Det är lika stimulerande varje år att få inblick i deras opretentiösa, idérika värld, ofta med oväntade infallsvinklar, uttryckta i såväl bild och text som film eller design.
I likhet med tidigare år är det tvåorna och treornas verk som exponeras i utställningen ”Vår värld” med vernissage i Klippans konsthall 26 april.

– Fotot är grunden i det mesta som visas, ibland digitalt bearbetade. Fotot öppnar  många nya dörrar för vidareutveckling, så att var och en så småningom kan söka och hitta sitt personliga utrycksmedel, säger Dick Fridén som tillsammans med Ulf Ekberg håller i bildundervisningen.

De tycks ha haft ett gott ledarskap. De är taggade elever som trängs denna dag vid en TV, där deras filmsnuttar visas. Det är nämligen obligatoriskt i estetprogrammet att göra några sekunders film. En elev hade gjort en hel minuts visning, vilket är mycket i sammanhanget.
På väggarna syns unga, fräscha tag med förvånande personliga uttryck i bildspråket och bevis på frisk, äkta kunskapstörst.
Att eleverna lärt sig vikten av helhetstänk i text och bild syns på utskrifter intill expressiva, Contemporary Artfoton och stämningsfulla, dubbelbottnade motiv i svartvitt. Hur det är att jobba och fylla en begränsad yta är en annan uppgift som eleverna ger uttryck för i miniatyrer, här i fyllda tändsticksaskar. Andra exempel som lärarna gett sina elever är att försöka förena funktion och design. Uppfinningsrika produkter finns att beskåda i en glasmonter.
Utställningen ”Vår värld” pågår t.o.m. 12 maj.  Foto: Karin Rosqvist

På Skånemiddag med landshövdingen


Fr.v. Ulrika Stengard Olsson, Caroline Andersson, Roger Nilelsen, oppositionsråd, Tomas Montelius och Ann Christine Montelius
Foto: Karin Rosqvist

Malmö 190412
En inbjudan damp ner i brevlådan...
Vi hade blivit nominerade av Åstorps kommun att deltaga i den prestigefyllda "Skånemiddagen" med landshövding Annika Hulthén.
Hela fyra företagare representerade Åstorp. Ulrika Stengard Olsson med sin verksamhet att rehabilitera handikappade och skadade ungdomar med hjälp av ridning på islandshästar. Caroline Andersson, VD på EMVE där hon initierat praktikveckor för sjundeklassare, där de får en insyn tekniska yrken. Tomas och Ann Christine Montelius blev nominerade för sitt arbete med att sätta såväl Åstorp som regionen på kartan. BMZ-magazinet går snart in på sitt 13:e verksamhetsår. Tomas har de senaste fem åren varit ordförande i Konstrundan NV-Skåne. Tillsammans har de bl.a. producerat konstrundans 25-års jubileumsbok.

– Det känns som ett erkännande för allt slit under åren, att kommunen visar sin uppskattning genom att nominera oss till Skånemiddagen. 2016 fick vi ju även Åstorps kommuns kulturpris, säger Tomas.Anna-Karin Albihn

Lek på allvar på Åstorps biblioteksgalleri

Åstorp 190411
“Lek på allvar” kallar Anna-Karin Albihn sin utställning på Åstorps Biblioteksgalleri med vernissage lördagen 13 april.
Det är en hoppfull, insiktsfull titel, som indirekt berättar om Anna-Karin Ahlbins intensiva, uppslukande arbetsprocess med målningar och skulpturer.
Mani kallar hon själv den arbetsmotor som driver henne framåt.
Ur den s.k. manin skapas och växer harmoniska konstverk fram, varsamt genomtänkta och taktilt utförda .
– Jag finner lust och mening med livet just då. arbetsprocessen är en lek på allvar.

Läs mer...Ester Cavallin

Konstnärsparet Ester och Harald på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 190404
Det unga konstnärsparet Ester Cavallin och Harald Hjärne, båda födda 1995, brinner med ständigt glödande låga för konsten. Dygnet runt hämtar Ester och Harald skaparkraft och livsglädje genom kärleken till varandra, till naturen och det lilla nära vardagslivet, ur vilka de fångar stämningar och föder nya idéer.
Deras intensiva arbetsdagar, där nya färgtuber står överst på den ekonomiska önskelistan medan långväga resor och annat extraordinärt hamnar sist, har snabbt drivit dessa konstnärligt mycket självständiga begåvningar framåt.

Efter studier bl.a. på Munka Ljungby Folkhögskola 2015-16 och Ölands folkhögskola 2016-17 har båda .redan gjort personliga, självständiga konstnärliga avtryck på ett flertal konstutställningar.
Ester erhöll bl.a Helmer Långstipendiet förra året och medverkade i den jurybedömda Kullasalongen medan Harald bl.a. lyckades med konstycket att finna nåd på jurybedömda Liljevalchs vårsalong förra året, där han sålde sina tre verk. Många spännande nya turer väntar på det ambitiösa paret som lever och verkar tillsammans i ovanvåningen på Galleri Skelderhus.
På Galleri Skelderhus ställer de nu ut målningar och teckningar med vernissage lördagen 6 april.

I galleriet flödar färgen från Harald Hjärnes serie små pastosa oljemålningar, där färgen är berättaren. Som sann kolorist använder han färgen som ett språk – ett sätt att förmedla stämningar.

– Smågrejer. Små blommor, idéer och historier finns att se i denna serie målningar med samma namn, säger Harald enkelt.
För Ester Cavallin är det pennan eller kolet som är drivmedlet i såväl teckningar som akrylmålningar. Det är underfundiga målningar, vars budskap gärna förstärks med ord.
Formspråket är en mix av dadaism och affischtänk. “Älska mig för min hatt” står det bl.a. på en målning med en för Ester signifikativ öronlappsmössa.

– Jag presenterar här stämningar som intresserar mig, vissa upplevda i drömmar och andra i verkligheten. Mina målningar och teckningar blir en slags dagbok och en djupdykning i mitt liv, förklarar Ester Cavallin.

Det uttalandet att se sina målningar som dagböcker instämmer även Harald Hjärne i som i sina abstrakta målningar ser något han kan se tillbaka på och minnas.

Ester Cavallins och Harald Hjärnes utställning på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen 6 april pågår t.o.m. 28 april.
Öppet: 11 - 16 lörd. och sönd.
Under påskhelgen extra öppet: Långfredag t.o.m. annandag påsk 11 - 16.

Text: Ann Christine Montelius
Foto: Tomas Montelius


Harald HjärneBland hundratalet som lämnade in ver för bedömning till Kullasalongen träffade vi Pia Nordqvist från Nyvång med sin ständige "vapendragare" sambon Arne Elmqvist

Kullasalongen – Jurybedömd vårsalong med regionala konstnärer

Krapperup 190331
Nu våras det för konsten i Skåne...
Kreativiteten knoppas och blomstrar med samma förundran och växtkraft som naturen själv.
Det jobbas för högtryck i såväl hemma i stugvärmen som i verkstäder och ateljéer.

Läs mer...Curt Salomon Sörensen

Fyra generationer arkitekter Sörensens på Tomarps kungsgård

Kvidinge/Tomarps kungsgård 190321
Det är fyra generationers arkitekters verk i dynastin Sörensen, från 1854 till idag som stolt breder ut sig på skärmväggar i kungsgårdens salar.
Energi,socialt engagemang samt anpassning och lyhördhet för tidens strömningar, förändringar och behov lär vara några av nycklarna till välutbildade dynastin Sörensens framgångar.
Alla arkitekterna har påverkat vår regionala närmiljö - allt från bostäder och offentliga byggnader till restaureringar eller totalomvandlingar av befintliga objekt.

Läs mer...Casper Johansson, 9 år kammade hem juniorpriset i poesi

Världspoesidagen firades på Åstorps bibliotek med en mängd poesibidrag

Åstorp 190321
I forna tiders poesiböcker, blev rosor röda och violer blå hos den yngre generationen. Idag anas det det poetiska anslaget, ofta omedvetet, i korta texter och mobiltexter på Facebook.
Är poesi skamligt? Den undrade redan Nyvångs stora författarinna Elsa Grave på sin tid..
Poesin väcker känslor, är laddad och skapar ett eget visuellt bildspråk.
Ändå används den litterära formen av gemene man mest vid kärleksbetygelser och i festliga sammanhang.
Lyrikens eller poesins lätta rytmiska locktoner övergår gärna till musikaliska tonsättningar.

Läs mer...Anette Andersson, Shiranti Rönn och Hans-Ingvar Jönsson

Årets kvinnliga företagare
i Åstorp utsedd

Åstorp 190308
För tolfte året i rad utsåg Åstorps Centerkvinnorna och Centerpartiet “Årets kvinnliga företagare” på Internationella Kvinnodagen 8 mars. Målsättningen är att synliggöra och premiera lokala framgångsrika kvinnliga entreprenörer och därigenom skapa starka föredömen för kvinnor på väg in i eget företagande.
Åttiotalets slogan “Kvinnor kan” behöver än idag fortfarande komma upp i ljuset för att stärka kvinnors position i näringslivet.

I år utsågs Shiranti Rönn till “Årets kvinnliga företagare”. Hon är en driven och kreativ företagare som under många år drev Hotell Rosenberg med den äran. I sann entreprenörsanda fortsatte hon så sin gärning med att starta ett nytt café i de tomma lokalerna på f.d. Conditori Continental.
I caféet har Shianti skapat en unik retromiljö, varmt välkomnande inrett med stilmöbler från fyrtio-, femtiotalet. Läget är perfekt mitt i centrala byn.
Ett stort funktionellt kök i lokalerna har inspirerat Shiranti att utöka verksamheten med bl.a. Dagens lunch och cateringverksamhet.

Idag är Café Continental med öppettider alla veckans dagar, en populär samlingspunkt och mötesplats för ung som gammal.
Shiranti Rönn har med andra ord återinfört den gamla cafékulturen och därmed ökat trivselfaktorn och gemenskapen i kommunen.
På kvinnodagen överlämnades ett diplom som bevis på utmärkelsen av Centerns representanter Hans-Ingvar Jönsson och Anette Andersson.Naturkonstnären Mattias Bäcklin i
Klippan med utställningen "Jordöga"

Klippan 199397
Efter den formidabla publiksuccén på Hans Arnoldutställningen bör fler besökare ha upptäckt Klippans konsthall - ett arkitektoniskt konstverk i sig.
Lördagen den 9 mars är det vernissage på Jordöga, en utställning med teckningar och skulpturer av konstnären Mattias Bäcklin, en naturälskare av format.
Det är mycket detaljrika blyertsteckningar som spänner över lång tid som visas, en bildvärld som bjuder på överraskningar, för den som gör ett djupdyk däri.
Det är ett mycket disciplinerat hantverk av en driven konstnär som ofta låter leklusten ta oväntade vändningar. I Mattias Bäcklins mångbottnande, berättande bildrum är satiren och mytologin trogna gäster.

Läs mer...Caroline Wennergren

“Swing is the thing” för sångerskan och buktalaren Caroline Wennergren

Åstorp 190227
“Swing is the thing” för sångerskan och buktalaren Caroline Wennergren som bjöd på en konsert med samma namn på Kulturhuset Björnen den 27 februari.
Åstorps teaterförening har gjort ett strålande högkvalitativt urval i Riksteaterns utbud i år. Först den interaktiva föreställningen av Strindbergs Dödsdansen, därefter Baskerybandet och nu senast Caroline Wennergren som bjöd på en storslagen konsert i ett skönt, intimt musikaliskt samarbete med pianisten Per Strandberg. Hon är i sanning en “different kind of artist”, denna tjej som signifikativt nog slog igenom med bossanovan” A different kind of love” på Melodifestivalen 2005.
Det är bara att konstatera att Carolines röst är som skräddarsydd för klassisk jazz, soul, bossa nova och boggie-woggie.
Med salt, svärta i den mörka raspiga rösten och med sprudlande, naturligt swing i kroppen, höjdes temperaturen snabbt från svala Kulturhuset till New Orleans hetta.
Konserten är en hommage till den oförglömliga Ella Fitzgerald som skulle fyllt 100 år i år. Klassiska kända jazzstandars av The Ella som “Can anyone explain” och “All of me,” blandades med kända och okända låtar på jazz och swinghimlen. Även Alice Babs “Swing it magistern” och Cabarets signaturmelodi hittade hit och tolkades av Caroline.
Många i publiken var redan fans av Caroline Wennergren som sångerska men få kände till hennes fenomenala buktalartalang.
Hennes duetter med buktalardockan Louis Armstrongs lillebror Leroy fick publiken att häpna. Som om inte det var nog fick Leroy en flickvän att sjunga och kommunicera med Lilly Holiday.
En av flera unika prestationer denna kväll av Caroline Wennergren som siktade på stjärnorna redan som sextonåring med Ella Fitzgeraldlåten “A Tisket, A Tasket”
Hon lyckades hitta vägen till stjärnorn och har numera flera uppmärksammade album och stora turnéer bl.a Diggloo i bagaget.


Lilly Holliday, Caroline och Leroy ArmstrongFullt ös, medvetslös...

Med Baskery, systrarna Bondesson, på
Åstorps Kulturhus

Åstorp 190217
Fullt ös, medvetslös…
Med musikalisk energi, intensitet och oräddhet samt originell sättning har nu Baskery intagit den skånska landsorten.
Från de stora scenerna i USA, där Baskery spelat i fyrtiotvå av USA`s femtiotvå stater och bl.a varit förband till Robbie Williams, har bandet turnerat sex små skånska samhällen. En behövlig musikalisk vitamininjektion på orter, där de stora, nyskapande konserterna är mer än sällsynta gäster i ett snålt, snävt kulturklimat!
Tack vare samarbete med Musik i Syd, kommuner, lokala Riksteaterföreningar och studieförbund, har mindre samhället fått tillgång till ett bredare musikutbud av internationell klass.
Det tackar vi för.

Läs mer...Skulptur, grafik och kakel...

Marylyn Hamilton Gierow och Gösta Gierow
på Tomarps kungsgård

Kvidinge/Tomarp 190108
Tomarps kungsgård startar vårsäsongen med en utställning, vibrerande och gnistrande av liv, rörelse och lyckliga ögonblick, fångade i flykt.
Det är skulptrisen Marylyn Hamilton Gierow som skapat ett elegant och livskraftigt universum i terrakotta och bronser. Med hästen som huvudaktör, fullföljs och tydliggörs den inre känslan i kända eller överraskande positioner eller situationer.
I likhet med all högklassig konst känns hennes lerskulpturer som ömt smekta i ögonblickets skaparkraft.
Ändå är det i skissen hon närmar sig det färdiga verket efter många sökande turer.

Läs mer...– Jag känner träet, har "goda händer" som man sade i min barndoms Norrland

Åstorp 190118
Konstnären, skulptrisen och scenografen Chrissie Lundström arbetar i ett bördigt gränsland med ett ständigt växelbruk av teater, bild, skulptur. Det ena föder och göder det andra.
– Jag gillar att byta perspektiv, jobbar gärna i samarbetsprojekt mot gemensamma mål. Den konstnärliga processen är ju annars ett ensamt jobb, säger Chrissie, nyss hemkommen från ett teaterprojekt i Jönköping efter att nyligen bl.a. ha avslutat en flerårig tjänst som scenograflärare på Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå. Ett sextiotal scenografier har hon hittills hunnit avverka bl.a. på Riksteatern och Göteborgsoperan. Förutom egna utställningar har Chrissie även arbetat med stora konceptutställningar bl.a. på Dunkers kulturhus.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Uteklasser för alla blir Åstorps port till Söderåsen

Åstorp 190125
Söderåsens naturskatt samlad på ett och samma ställe - det är tanken bakom ”Arboretum Circle of Life Åstorp”.
Genom att plantera trubbhagtorn, avenbok, vårtbjörk, skogslind, hägg, ask, skogsek, fläder, hästkastanj och en lång rad av åsens andra träd och buskar i ett par cirkelformade uteklassrum vill Åstorp bli en förebild för folkbildning om den natur vi har omkring oss.

- Det är viktigt att sprida kunskap om Söderåsens natur och det är särskilt viktigt att visa den normala naturen, inte bara det ovanliga och extrema, säger Leif Wennerberg, ordförande i Åstorps Turistförening, som ligger bakom idén.

Uteklassrummet som ska byggas invid naturreservatet Kalvhagen kan antingen fungera som ett enkelt första möte med naturen, som en introduktion inför en längre vandring på Skåneleden eller i nationalparken eller som ett pedagogiskt verktyg för förskolor och skolor.

- Den här satsningen är en bra start inför ett besök på Söderåsen och det absolut bästa stället att få kontakt med naturen genom kollektivtrafik. Vi tycker inte att man ska behöva ta bilen för att kunna njuta av naturen - här går bussen hela vägen fram, säger Wennerberg.

Välkommen att ta del av det första spadtaget den 1 februari, vid entrén till Kalvhagens naturreservat på Odenvägen. Med start klockan 9.30 presenteras planerna för denna satsning, som invigs till sommaren. Förskolebarn tillsammans med KS V.Ordf. Lars-Erik Petersson tar det första spadtaget och på plats finns också Leif Wennerberg, Ulla Andersson och Stefan Eklund från turistföreningen för att svara på frågor.

Projektet genomförs i samarbete mellan bland annat Åstorps kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Stiftelsen Gripen, Naturentreprenad Syd och Åstorps Turistförening.

Kontakt: Leif Wennerberg 0708-65 07 68, leifwennerberg@gmail.com
Hanna Modigh först ut på Galleri Moment

Ängelholm/Galleri Moment 190111
Fotografen Hannah Modigh öppnar vårsäsongen på Galleri Moment med utställningen Hurricane Season, ett fotoprojekt från orkandrabbade Lousiana.Vernissage 12 januari. Hur påverkas det ständigt närvarande hotet de drabbades själsliv och dagliga liv?
Hurricane season är en metafor för livet mellan katastrofer, en väntan på att allt när som helst kan explodera. Människors rädsla och utsatthet visar sig enligt Hannah Modigh i mänskliga utbrott av aggressioner och frustrationer i en bedrägligt lugn vardag.
Denna utställning är den tredje i en trilogi från olika platser i USA.
Även de två tidigare handlar om människors utsatthet, då med fokus på den sociala.
Hannah, född 1980 är en både välutbildad och välmeriterad fotograf som bl.a. har studerat på Kungl.Konstakademien och rönt framgångar på en imponerande mängd utställningar. Hon är uppvuxen i Indien och som vuxen har hon varit bosatt i såväl Paris som Köpenhamn.
Idag bor Hannah Modigh i Stockholm och erhöll bl.a. Stockholms kulturpris 2009 och TT:s stora fotoutmärkelse samt European Photo Exhibition Award.

Utställningen” Hurricane season” med vernissage på Galleri Moment 12 januari pågår t.o.m. 9 februari.
Vinmålaren Clas Håkansson representerad i de fina salongerna världen över

Ödåkra 190105
In vino veritas…
Clas Håkansson hittade sin sanna livsväg med god hjälp av sitt intresse för viner.
Det var när han illustrerade och målade till en vinbok av sommeliern Håkan Nilsson som AD:n, grafiske designern och illustratören Clas fick sin första beställning.
Sedan dess tycks det fria skapandet flutit fram i samma njutbara flöde som vinet själv.
Han kom igång med måleriet på allvar för tjugofem år sedan, de senste sju åren främst med vinmotiv.
Nu ställer han ut sina verk på Galleri R+R på Spritan i Ödåkra.

Läs mer...Det blev vernissagetrångt i Konstens lilla galleri på Köpparmölleplatsen

En åttioåring som ej slutat drömma
bjöd på konstkalas.

Helsingborgs konstförening slog på stort och bjöd på ett digert utbud i konst, mat, dryck och underhållning under temat "drömmar" på åttioårsdagen den 7 december. 106 medlemmar visade sina drömmar i bilder på 22x16 cm i bild eller i skulptur.
Bildverk trängdes, trivdes och fyllde ett flertal gallerväggar på båda sidorna, kompletterade med skulpturer på småbord i den intima galleriet.
Temat är perfekt, kan inrymma i princip vad som helst.
Det blev också en levande, lekfull och opretentiös utställning, där humor och allvar tätt följde av varandra. Vissa konstnärer tycktes ha god natt sömn med ljuva, vackra drömmar därtill om man ser till motiven som skapats efter deras nattliga äventyr.
Andra hade plockat fram sina dagliga framtidsdrömmar. Det var få demoner som anföll, även om vindruvor anföll på en av bilderna.
Alla tekniker från textil till foto och olja, akvarell, glas, textil och blandtekniker fanns representerade.
Kvällen gick som sig bör i festens tecken med mingel, underhållning av kören After Eight, god mat och dryck.
Även arrangörerna berättade sina drömmar.
– Vi hoppas få göra en utställning med dubbelt så många någon gång, sade Gertrud Alfredsson, konstnär och en av arrangörerna efter den lyckade vernissagen som drog stora horder av intresserade till Konsten, föreningens hemvist sedan tre år.

Utställningen visas söndag 9 december 13 - 17, fredag 14 december 15 - 18 och lördag söndag 15 - 16 december kl 13 - 17.Keramik av Maria Brusewitz

Vernissage för Formargruppens julsalong i Krapperups konsthall

Krapperup 181124
Arts and Craft…
Sällan står det unika, närproducerade skapat av flinka fingrar så högt i kurs som i jultid.
Det känns därför helt rätt att låta proffs inom konsthantverkets olika tekniker fylla årets Julsalong på Krapperups konsthall till lyst, inspiration och försäljning.
Det är en skön samling konsthantverkare från Formargruppen i Malmö som fyller de anrika lokalerna med ett kvalitetssäkrat varierat utbud, upplyst av en stämningsbärande ljusbalk.

Läs mer...

Invasion på Spritans julmarknad i Ödåkra

Ödåkra 181124
Bilarna stod som packade sillar vid “Stritan” till Spritan i Ödåkra denna första julmarknad på vår nya kulturmetropol i nordväst.
Den f.d. Spritfabriken i Ödåkra ser ut att ha en enorm utvecklingspotential. Med ca 8 000 kvm tillgängliga på området, stora hangarliknande lokaler och ett geografiskt läge med en knapp mil till Helsingborg är affärsläget intressant för såväl businessfolket som besökare och kunder.

Läs mer...


Tusen och åter tusen besökare invaderade "Spritan" i ÖdåkraNu är den klar, Konstrundan i NV-Skånes jubileumsbok

Helsingborg 181123
Inför Konstrundan i Nordvästra Skåne som fyller 25 år 2019 har en jubileumsbok nu sett dagens ljus. Boken har producerats under två år av Ann Christine och Tomas Montelius och innehåller 166 konstnärspresentationer och 802 bilder. Släppet hölls vid Parapeten, eftersom det var där Konstrundan i NV-Skåne startade för 25 år sedan.
– Det har varit ett intressant projekt, då vi har besökt i stort sett alla medverkande konstnärer och fått ta del av deras arbetsmiljöer, vilket har givit färg åt de olika konstnärspresenttionerna, säger Ann Christine Montelius, som till vardags arbetar som kulturskribent.
Boken kommer att finnas till försäljning på Konstrundan ute hos medverkande konstnärer samt i Landskrona konsthall.
Hugade spekulanter kan få köpa den redan nu som julklappstips. Priset är 200 kr och finns för beställning hos Ann Christine och Tomas Montelius på
0768-20 64 70 eller Christer Svanberg 0768-84 60 49 eller via e-post:
projektledare@konstrundan.se.


Tomas Montelius, fotograf och ordf. i Konstrundan NV-Skåne, Ann Christine Montelius, författare och Christer Svanberg, konstnär och medlem i konstrådet samt kanslist och vice ordf.Karin Håkansson, självporträtt

Mångkunniga Karin Håkansson ställer
ut i Åstorps biblioteksgalleri

Åstorp 181025
Sådan dam, sådan katt…
Denna livsbejakande teckning är ett mycket drivet självporträtt av konstnär Karin Håkansson som ställer ut i Åstorps biblioteks konsthall med vernissage den 27 oktober. Kärleken till allt levande i allmänhet och katter i synnerhet går igen i all hennes konst.

Läs mer...Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef

Nytänkande i kommunhuset

Åstorp 181024
Sällan har väl förändringskraven i samhället varit så pockande och utmanande som i dag. Varje liten gräsrot berörs i det svenska samhällets brokiga palett, där smutsiga färger brutit sig in – i den icke existerande regeringen till den kommunala styret vidare till den enskilda individen.
Nytänkande, nya grepp, ändrade strukturer och förändrad syn på roller i samhällsorganisationen är en nödvändighet.

Läs mer...Catherine Westlings

Föregångerskan Gulli Petrini i Catherine Westlings skepnad

Åstorp 181017
De uppenbara likheterna med dagens kontra gårdagens samhällsproblematik med kvinnans rättigheter i fokus är lika skrämmande som ett slag i huvudet.
Den bör synliggöras, åskådliggöras med kött och blod, beröra oss för att skapa större insikt. Där är teaterformen ett effektivt verktyg.

Läs mer...Kostenheten mötte upp och bjöd på nyttogodis. Fr.v. Ellen Hugosson, Sonja Schmidt och Susanne Strömblad Falkman

Äldremässa i Kulturhuset och Digitala jag på biblioteket

Åstorp 181011
Minsann! Det går att locka folk ur stugorna, när solen skiner, det bjuds på gratis underhållning och smakprov samt inte minst att föreningen av nytta och nöje går i glädjens och livslustens tecken.
Ändå var det många som trodde på mässfall, då socialförvaltningen med dess remarkabla budgetminus på över tjugo miljoner, bjöd in till en festlig mässa på Kulturhuset Björnen torsdagen den 11 oktober.
Hot om nedläggning av frivilligs- och anhöringscentralen har med rätta upprört både kreti och pleti.
Förhoppningsvis blir det inte allvar av det förslaget som strider av mot all vettig humanitet. Ecce homo...

Läs mer...Gertrud Alfredsson

Gertrud Alfredsson intar Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 180925
Att bära på minnen och sprängfyllda upplevelser kan vara lika tungt som lättande. I Gertrud Alfredssons bildverk bär hennes gestalter gärna tunga mössor som symboler för jobbiga upplevelser, i en skulptur kallad Lyckogubben har en fryntlig keramikgubbe fått en kaktus på hjässan.
Gertruds bilder bär på det icke sagda, där allvaret lurar under det lättsamma roande, ibland drastiskt komiska anslaget.
Det är gränsområdena, mellanrummen i hennes egna upplevelser som hon vill berätta för betraktaren. Dåtiden besöker nutiden.
– Jag vill ställa frågor, berätta samtidigt som jag vill utmana mig själv, säger Gertrud mitt uppe i hängningen av sin kommande utställning på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen den september
Det lär flöda av olika tekniker och färgglada motiv i lätt surrealisk anda på Skelderhusgalleriets väggar.
– Bilderna skall leka på väggarna, kommunicera med varandra och kanske på så sätt skapa nya berättelser. För mig är tecknandet minst lika viktigt som måleriet.
Hennes gestalter visar sig inte alltid en face men bär ofta på någonting som ändå ger en bild och berättar om deras respektive karaktärer och livsvillkor.
En ensam bakåtvänd kvinnogestalt bär på en yxa, en tydlig enkel symbol för dåtidens och nutidens kvinnokamp. Keramikfat, där hennes teckningar får förnyat liv kompletterar utställningen. Vernissage på Galleri Skelderhus lördagen den 29 september. Gertrud Alfredssons utställning pågår t.o.m. 4 november.Fr.v. Maureen Quin, Andréas Wargenbrant och Dagmar Glemme

Två svenska konstnärer representerar Unescos världsarv i Tyskland

Ödåkra 180916
Ett omfattande konstprojekt i Tyskland är nu på väg att ta form.
Ca tjugo av Tysklands fyrtiofyra världsarv, som ingår i FN-organet Unesco, får nu representation i form av ett konstverk som går att härleda till respektive världsarvsregion. Dessa verk i olika tekniker skall vara signifikativa för varje unikt världsarvsregion.  

Läs mer...Sebastian Sardi

Kolet – ett stort klimathot

Åstorp 180913
Black Diamond kallar dokumentärfotografen Sebastian Sardi sin utställning på Galleri Moment med vernissage lördagen 15 september. Black Diamond är den nordöstindiska staden Phanbads egen benämning på kol.
Under samma titel är en bok av Sebastian Sardis samlade bilder därifrån inom kort klar för utgivning. Utställningen är en del av Landskrona fotofestival.

Läs mer...Berit Fradera

Den som ser men ändå inte...

Åstorp 180913
– Den som inte ser, måste inte nödvändigtvis vara blind!
Citatet kommer från den kamerunska författaren Calixthe Beyala.
Ett rykande hett aktuellt citat som ger snabba associationer till dagens brutala verklighet, där flyktingar förgäves och maktlöst söker sig till alltmer slutna spärrar och gränser.
Berit Fradera som i sin konst sedan decennier kraftfullt gett de utsatta, vilsna och försvarslösa en röst i starkt berörande bildverk kallar sin utställning på Åstorps bibliotek “Den som ser, men ändå inte…”
Titeln känns som ett direkt appell till världens brunskjortor som vinner allt större anhängare. Det gäller att se även det man inte vill se.

Läs mer...Fastighetschefen Per Nilsson från Thon Property och Familias
centrumchef Martin Klinteberg

Familia planerar landets första outlet
med upplevelsecenter

Hyllinge 180911
Vårt köpmönster har ändrats radikalt de senaste åren. E-handeln ser ut att fortsätta växa. Hur skall man kunna locka folk till fysiska butiker och traditionella köpcentra? Det räcker inte längre med tjusningen av att kunna känna eller prova kläder och prylar och ta en snabbfika under tiden. Den fysiska miljön måste bjuda på något mer.
De erfarenheterna har man tagit fasta på på Familia köpcentrum på Hyllinge handelsplats. Där jobbas det och planeras för fullt sedan över ett år med nytänkande framtidsplaner för köpcentrats 20 000 kvm.

Läs mer...Kraftfullt expressivt måleri på Tomarp

Kvidinge/Tomarp 180907
I Max Books outgrundliga, suggestiva bildvärldar, där skönhet möter skit, scifi möter konkret, om än skruvad verklighet, kosmos nuddar jorden, som rämnar.
Allt kan hända i den bästa eller värsta av världar.
Vad du ser, beror på vilka glasögon du sätter på dig, när du vandrar på icke trampade stigar i Max oanade landskap och häpnar över alla surrealistiska, oväntade möten. Den eviga elden eller glödande solnedgångar bjuds ofta in till Max Books egensinniga värld, inte lik någon annans, vare sig i hantverk eller inriktning. Redan 1980 slog han igenom och blev en konstens rockkung och en frontfigur inom postmodernismen.
Max Book som är representerad på alla vårt lands stora museer, har fortsatt på den inslagna vägen och gjorde bl.a. en uppmärksammad utställning på Valdemarsudde 2014.
Denne autodidakte norrlänning f.d. hippie, har även varit verksam som konstprofessor på Kungl. Konstakademien.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Foto: Linda Haddemo

Åstorps bibliotek får 800 000 kr i bidragsstöd från Kulturrådet

Åstorp 180906
Stärka bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. På uppdrag av regeringen ska Kulturrådet öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
Fler än 200 insatser har sammanlagt fått 153 miljoner kronor. 
– Det är oerhört glädjandet att vi har fått det här bidraget. Vi vill bl.a. genomföra aktiviteter för att stärka digital delaktighet, läsfrämjande verksamhet, integrationsarbete och öka biblioteket roll som en kunskapskälla, säger Jonny Norrby, kultur- och fritidschef på Åstorps kommun.
Kulturrådet har prioriterat satsningar som ska fungera långsiktigt och som framför allt riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
– Förhoppningen är också att aktiviteterna ska skapa möjlighet för en social samvaro som kan locka de personer som idag inte ser biblioteket som en självklar plats att besöka. Biblioteket och dess verksamhet är till för alla och det är vår målsättning att det tydligt ska kännas så i allt vi genomför, fortsätter Jonny Norrby.Rickard Söderberg och Laine Quist på Kulturhuset Björnen

Kick Off för Malmö Opera på turné

Åstorp 180826
Stormande applåder och ovationer från en fullsatt publik mötte turnérande tenoren Rickard Söderberg sopranen Laine Quist och pianisten Johan Reis redan vid entrén på Kulturhuset Björnens scen den 26 augusti.
Förväntningarna inför Malmö Operas Kick Off med presentation av 2018/2019 års repertoar uppfylldes med råge och gav en längtansfull mersmak. Malmö Opera är en 75-åring i tiden med dess mix av stora påkostade uppsättningar i operahuset, dess operaverkstad och arrangemang i foajén samt inte minst Malmö Operas uppskattade gästspel med kondenserade turnéversioner runt om i Skåne.
Högklassiga musikteaterproduktioner i miniformat i folks närmiljö, kan det bli bättre? Jo, då... I år har man gått ett steg längre.
I en förkortad version av Bizets Carmen kommer man t.o.m. att spela en specialversion på lastbilsflak i fem stadsdelar i Malmö! Förutom Carmen kommer bl.a. en nyskriven musikal i samarbete med Helsingborgs stadsteater ut på turné i början av nästa år. Den är baserad på Ettole Scolas kända film ”En alldeles särskild dag”. Det lär också bli nya tongångar i operahusets foajé – allsång som eminente tenoren och allsångsledaren Rickard Söderberg kommer att leda.
– Jag vill sjunga med människor inte bara för dem!
Rickard Söderberg och hans moatjé bjöd inte bara på renaste guld ur sina strupar. De bjöd i skön symbios på sig själva. Bland säsongens operor fick vi smakprov på bl.a. Carmen, La Traviata, Den flygande holländaren och Schlagt sie Tot, ett verk om Martin Luther.
Bland musikalerna bjöds det på ljuvliga örhängen ur den alltid lika aktuella West Side story som sätts upp i år. En familjemusikal som gjort succé i USA – Matilda The musical, är en annan nyhet denna säsong.
De flesta av de utvalda operorna och musikalerna har påtagliga paralleller med människan av idag och vår samtid. Kärlek, krig, passion, religion…
Denna Kick Off blev den förtrollade afton som utlovades.
– Alldeles underbar, för att citera Askungen.
Evenemanget arrangerades i samarbete med Åstorps Teaterförening.Skaka rumpa kunde provas i ett av marknadsstånden

Hillesgårdens marknadsdag bjöd som alltid på ett varierat hantverksutbud

Åstorp 180820
Ett av Hillesgårdens årligen återkommande populära begivenheter är Hillesgårdens marknadsdag. I år fylldes ägorna med marknadsknallar, öppna butiker och restauranger söndagen den 19 augusti.
Intresset var sedvanligt stort. Folk botaniserade nyfiket bland godis, blommor och allsköns hantverk, njöt av den välskötta parkens prakt och frotterades med kreti och pleti. l En stunds livsglädje i sommarsolen…
Det stämmer väl överens med Hillesgårdens målsättning och inriktning. Hillesgården drivs av sedan 1996 av stiftelsen Hilarion, vars namn närmast kan översättas med “Inre livsglädje i det man gör”. Hillesgården står under ständig utveckling, bygger upp nya verksamheter inom fysisk och psykiskt hälsa och välbefinnande. Närmast är ett komplementärmedicinskt centrum på gång. Innan dess lär det ha det hänt mycket inne i teatersalongen, då onsdagskvällarna kör i gång den 12 september med Mikael Wiehe som första gäst i ett späckat höstprogram. Andra prominenta gäster denna säsong är bl.a. Eddie Oliva, Sonja Aldén, Herman Lindquist och Hasse Kvinnaböske.


I ett av de många stånden kunde man beskåda stenmålningJoyvoicekören inledde allsången

Joyvoicekören och Qvidinge Country Rockers höll ångan uppe på allsången

Åstorp 180810
Joyvoicekörer växer fram likt de sprittande noterna inom pop, rock och soul i landets kommuner.
Konceptet är tillgängligt för alla som vill vara med och sjunga, en kör utan krav på för- eller notkunskaper. Den bygger på den enkla devisen att sången skall glädja och frigöra, vare sig du använder din röst professionellt eller för din egen skull.

Läs mer...Martin Severinson

Martin Severinson ställer ut
"Ett Inre Rum" i Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 180809
Martin Severinson öppnar dörren på vid gavel till sitt inre kreativa symboliska rum i en utställning/installation på Galleri Skelderhus.
Under titeln “Ett inre rum” visar denne välutbildade, akademiska kombo av filosofilärare/konstnär/författare brottstycken ur sitt konstnärliga arbete under de senaste tio åren.

Läs mer...Linda Lassen och Kerstin Lindström

Nyskapande, tankeväckande textilkonst
i Krapperups konsthall

Krapperup 180803
Två textilkonstnärer från Härnösand intar Krapperups konsthall med vernissage lördagen den 4 augusti. Linda Lassen och Kerstin Lindström är två konstnärer som med textilen som bas arbetar i berättande Contemporary Artanda.
Båda iaktttar, registrerar och uttrycker samtidens rop och viskningar från skilda vinklingar och i individuella, egenutvecklade tekniker.
Forna tiders ofta insmickrande, söta och gulliga textila uttryck tar sig aldrig in i deras bildvärld. Skönheten och spännvidden i deras verk bjuder på mer än så.

Läs mer...Ledsagade av Helsingauburgs långbågegille red årets Hovturné in på Tomarp

Hovturnén för tionde gången, nu med Robin Hood som frontfigur

Kvidinge/Tomarps kungsgård 180730
Hovturnén rider vidare i bästa champagnegalopp med välsmakande, lättdruckna pärlande bubblor i specialdesignat glas.
Champagnen borde vara avslagen efter tionde årets ridande musikfestival men gnistrar och sprakar i stället av nya smaksensationer.
Hovturnéns musikaliska tema var en för alla känd gestalt - den oövervinnlige Robin Hood.

Läs mer...Foto: Moustafa Janos

Syrien i ett vackert bildspråk

Klippan 180727
“Everybody has lost something” är den signifika titeln på en utställning av Moustafa Jano, flykting från Aleppo som har vernissage på Klippans konsthall den 28 juli. I digitala fotomontage tolkar han sina upplevelser i ett vackert bildspråk, där barnets röst blir hörd. Moustafa Jano säger i pressuttalanden att han med denna utställning vill få oss att förstå och nå våra hjärtan. Inte med hjälp av fasansfulla skrämmande bilder ur krigets vardag, utan med en mjuk symbolisk bildvärld som var och en kan tolka fritt.
Ingen vill lämna sitt hem. Jano citerar en föreståndare på Louvren:
“Alla har två hem. Ett där han hör hemma och så Syrien.”

Vernissage på Moustafa Janos utställning lördagen den 28 juli kl. 18 -20. Musik, mat och underhållning med fokus på Syrien.
Utställningen pågår t.o.m. 26 augusti med extraöppet den 28-29 juli och 25-26 augusti. I övrigt gäller bibliotekets öppettider.


PRESSRELEASE

Micke Johansson Foto: Per-Ola Pettersson

Glaskonstnär Micke Johansson ställer ut på Dagmar Glemme Art Center i Vilshult

Vilshult 180718
Glaskonst i högsta världsklass visas hos Dagmar Glemme Art Center i Halländska Vilshult. Det är Micke Johansson, nyss hemkommen från New York där han haft uppvisning med sin unika glaskonst.
Micke har övertagit traditionen och mästarstolen från glaslegender som Knut Bergkvist och formgivare som Öhström, Gate och Hald.
Vernissage lördag 21 juli med konstnären närvarande. Utställningen pågår t.o.m. 26 augusti.Stina Östberg

Stina Östbergs "Älskarna" på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby/Galleri Skelderhus 180706
– Det är första gången jag ställer ut enbart mitt måleri i en separatutställning, säger Göteborgskonstnären Stina Östberg, nästa utställare på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen den 7 juli.

Läs mer...Odd Nerdrum på pressvisningen. Foto: Krapperups konsthall

Nerdrum, Alm och Lewenhaupt på Krapperups konsthall

Krapperup 180630
Figurativ kitschkonstnär eller modern klassisist?
Odd Nerdrum som internationellt räknas som den främsta bland klassiskt figurativa målare av idag, kallar sig själv för det förstnämnda.
Nedrum är även en stor provokatör som skapat debatt i decennier.
Vem minns inte hans nakenporträtt av sig själv med jättemage och penisen i topp från 2000 för att ett av oräkneliga exempel?

Läs mer...


Pia avslutar med Konstfest efter 28 år i kommunal tjänst

Åstorp 180615
En konstfest i gröngräset bjöds det på hela dagen lång i söndagen 16 juni - ett kreativt nytillskott bland de traditionella sommararrangeman Projektledare Jasmine Cederquist
gen i Åstorp.
Idén kläcktes bl.a. av kulturassistent Pia Nordqvist som tillsammans med ett engagerat team späckat dagen med kreativa aktiviteter. Detta evenemang är Pias sista. Efter tjugoåtta år som biblioteksassistent, sedemera kulturdito, går hon pension för att ägna sig åt eget fritt skapande.

Läs mer...


Beslutat, klubbat, stängt – Kvidinge Campings saga är nu slut

Åstorp 180615
Kvidinge Camping vid friluftsbadet har varit en populär campingplats sedan 1984.
Nu har Fritidsförvaltningen och kommunen beslutat att lägga ner verksamheten till förmån för annan ej specificerad verksamhet.
Trots massiva protester och skrivelser från bl.a. Kvidinge hembygdsförening har beslutet fattats och anläggningen stängts.


Karl Mårtens på Tomarp för tredje gången

Åstorp 180615
Det är en mycket efterlängtad, gammal kär favorit, Karl Mårtens, som ställer ut på Tomarps Kungsgård 16 juni, för tredje gången. Kungsgårdens inbjudande, generösa konsthallar och dess rika fågelliv med storkar, påfåglar och myskankor i parken utanför är en perfekt scenografi för en fågelmålare som Karl Mårtens. Det anser han själv också och har egentligen aldrig släppt taget om Tomarp. Vissa av hans fågelmålningar har under flera år hängt till allmänt beskådande i caféet och dess korridor.

Läs mer...En svensk flagga kan man ha till mycket, att skugga med t.ex.

Nationaldagen i Åstorp, familjärt
och lättsamt med mycket aktiviteter

Åstorp 180606
Sveriges Nationaldag firades traditionsenligt på Perslund i Åstorp, där solens värmande strålar bidrog till att förgylla feststämningen som gick i mysig, familjär anda.
Allt var sig likt med aktiviteter för stora och små ända från lunchtid på Åstorps största och grönaste mötesplats.
Klättring i nya utegymmet och hoppborgar, Björneknatet, medborgarskapsceremoni, ponnyridning, ansiktsmålning, musik från musikskolan, tipspromenad och hunduppvisning hann beskådas eller utövas, innan det traditionella firandet tog vid.
Riksdagsmannen och kommunfullmäktiges ordförande Per-Arne Håkansson hälsade välkommen på ett större och och mer funktionellt scenutrymme än tidigare.

Läs mer...Jan Nilsson, ordf. i Kvidinge Sockens Hembygdsförening visar upp ett av nyförvärven – en samling modeller av kyrkan genom tiderna

Mycket nytt i Gyllenbielkeska hospitalet

Kvidinge 180530
Det händer mycket nytt bakom de mångsekeltunga väggarna i Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge!
Denna kulturskatt från 1729 är ett av landets äldsta bevarade ålderdomshem, tidsenligt inrett i de små kamrarna, köks- och gemensamhetsutrymmen.
I andra delar av det omfattande muséet kan man hitta en stor mängd prylar och klenoder, från sextonhundratal- till tidigt nittonhundratal, skänkta eller donerade av fattiga som rika, institutioner som kyrkor.
De sistnämnda har varit ett flertal sedan den första kyrkan byggdes i Kvidinge på 1100-talet, försedd med blytak och mycket små fönster.

Läs mer...Tio, 3 år gapar stort hos tandhygienisten Carina Jensen Lundblad

90 klippanungar vallfärdade till Folktandvården för att skrämma tandtroll

Klippan 180525
Klippan är som vanligt på bettet…
Fredagen 25 maj även bokstavligt, då Folktandvården i Klippan hade barnkalas med inbjudna minigäster från tre år och uppåt. Nittio gäster var förbokade.
Pippi Långstrump, alias Lizette Sonesson,som även var initiativtagare till eventet, hälsade välkommen och överlämnade en ballong till varje nyanländ. Sedan dök tandféerna upp med hårkreationer, lika galna som bröllopsgästerna vid det engelska bröllopet och ledsagade gästerna, en och en med resp. föräldrar till den magiska tandläkarstolen. Den stolen föll bl.a. treårige Tito i smaken. Han testade glatt att åka framåt och glida bakåt medan han svängde med sin ballong. Sedan visade Tito att han minsann kunde gapa med lika stor käft som den tecknade krokodilen på hans T-shirt. Inga tandtroll i sikte...
Under tiden kunde tandfeerna diskutera hans matvanor och tandborstningsritualer med föräldrarna. Tio fortsatte sedan att gapa stort långt efter det han lämnat tandläkarstolen. Sedan fick han fick hämta ett Bamsediplom och avsluta besöket med att fiska i fiskdamm, där han fick napp med ett litet paket.
Det är andra gången detta lyckade barnkalas för att förebygga tandläkarskräck, arrangeras. Fler lär det bli, men då i nyrenoverade lokaler med tillskott av ytterligare två behandlingsrum.Carola Jarnung

Säsongens sista Frukostmöte med energi- och klimatföreläsning samt kommuninfo

Åstorp 180523
Säsongens sista frukostmöte på Kulturhuset Björnen satte fokus på energi- och klimat samt förvaltningarnas pågående arbeten.
Innan energi- och klimatrådgivaren på Energirådgivarna i Skåne, Carola Jarnung kom till orda hade, både näringslivsansvariga Susann Cardell och Åstorps kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd mycket att berätta om det som händer i kommunen.
Susann berättade om SIDA-projektet med kenyaner på besök för att lära känna vår kultur och våra värderinga, bl.a jämställdhetsfrågor. Vad gäller företagsklimatet får Åstorp 78 poäng i utvärderingen Insikt - ett gott betyg då snittet i landet ligger på sjuttioen. Arbetet med satsningar som Ung företagsamhet och Ung Drive fortskrider. Sextiofem sommarlovsjobb utlovas, dubbelt så många som förra året.

Läs mer...Hela förskolegården var fullhängd med kreativa alster

Konstens vecka i Kvidinge förskola

Åstorp 180517
Det var kärt besök på Galleri Smit H inn i Kvidinge häromdagen.
Byns förskolebarn som själva besökt Konstrundans utställare i galleriet, bjöd in till en egen konstrunda på Fröhuset, där även Trollskogens minikreatörer mellan ett till sex år visade upp sina alster. En vernissage i Wanåsstil utlovades. Wanås var nämligen de större barnen väl förtrogna med efter en flera timmar lång konstupplevelse i parken. Kul, men inte så svårt… Det kan väl vi med, ansåg de kommande artisterna som lät sig inspireras men inte imponeras.
Ett kulturbidrag gjorde förskoleresan ekonomiskt möjligt. Kvidinges status som gammal kulturbygd, gav personalen idén till att satsa på skapande verksamhet detta år.
Det var äkta barnkalasstämning på vernissagen den 17 maj på Förskolans dag.Girlanger och ballonger vajade i träden när glada, stolta barn visade sina föräldrar och tjocka släkten vad de hade skapat.
På marken hade barnen målat stora figurer med krita. På bord visades runda utsmyckningar med stenar gjutna i betong och på ett klädstreck hade små kladdat så rejält att det liknade betong. Tavlor fann också till beskådande, strilande av allsköns färger. Även de allra minsta hade dragit sitt strå till stacken, färgat sina små händer och tryckt på papper.
Två stolar var bemålade av hjärtans lust och fägring. Inne i ett av rummen hade de stora barnen arbetat med lera i månghundraårig Kvidingeanda.
Skaparlusten har bokstavligen flödat med kämpaglöd därtill.
Skapande verksamhet ger ofta goda synergieffekter även pedagogiskt. Barnen lär sig bl.a. samarbete och de som har svårt att uttrycka sig med tal, kan berätta i bild i stället. Ett kul evenemang för stora och små en skön försommarkväll i Kvidinge...Så var Åstorps andra kommunala naturreservat invigt. Ronny Sandberg, kommunalråd i Åstorp invigde.

Invigningarna duggar tätt i Åstorp
och Klippan

Åstorp 180513
Efter Skejtparkens invigning i Klippan och brf Backsippans avtäckande av Bie Norlings skulptur helgen 12-13 maj var det dags att legtimera Kalvahagens status som Naturreservat. Det är Åstorps andra kommunala naturreservat. Det första var Prästamarken i Kvidinge som invigdes förra året. Även denna gång var det Åstorps förste ordförande – Ronny Sandberg som invigningstalade inför intresserade och stolta åstorpsbor.
– Vad är då ett naturreservat? Det är ett område som man vill värna om och skydda för framtiden och för kommande generationer. De är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar både åt oss och kommande generationer. I arbetet med att bilda naturreservatet har vi fått statliga bidrag. för att klarlägga förutsättningarna.
Vi har arbetat med ett långsiktigt mål för att områdets natur- och kulturvärde samt värdena för friluftsliv och närrekreation skall kunna säkerhetsställas på lång sikt, förklarade Ronny Sandberg som riktade ett varmt tack till alla inblandade parter som bidragit till att bilda naturreservatet bl.a. staten, personal på tekniska kontoret, föreningsfolk och andra aktiva invånare.
Därefter var det dags för det sedvanliga “klippet.”
Många provade också på den nya "Inte-nudda-marken-banan".Tre Hus VD Christer Andersson, Mats Svensson, ordf. i Brf Backsippan och Hans-Ingvar Jönsson, kommunens representant

Utsmyckning av Bie Norling i kvarteret Backsippan invigd

Åstorp 180512
Äntligen är backsipporna på plats i brf Backsippan Storgatan 39-41!
Visserligen är de av plexiglas men desto större och mer lysande än de naturliga, blyga och modesta blommorna. Här strävar de stolt mot ljuset för att sprida ljus och värme på gården.
Det är en skulptur i metall och reflekterande plexiglas som på kvällen lyses upp av ljus underifrån, skapad av namnkunniga skulptrisen Bie Norling vars verk pryder ett flertal städer.
Lördagen 12 maj var det så Åstorps tur.
Ett fyrtiotal boende lockades till invigningen, där representanter från bostadsrättsföreningen Backsippan kommunen och byggherren Tre Hus höll korta invigningstal.
Därefter bjöds på korv och dricka till dragspelsmusik i solskenet.Lagrat landskap i Gamla Rådhuset, Ängelholm

Ängelholm 180509
Kvidingekonstnären Lie Svennbeck ställer ut i Gamla Rådhuset i Ängelholm med måleri, textil och objekt med vernissage onsdagen 9 maj.
I utställningen “Lagrat landskap” tar hon ett insiktsfullt helhetsgrepp på temat. Den är kompletterad med texter eller ord som förstärker verkens budskap och skapar egna inre bilder för betraktaren. Fyra av verken är från ett projekt 2016 med utgångspunkt av komprimerade återvinningsbalar.
Själv beskriver Lie Svennbeck sina tankebanor och syften med utställningen “Lagrat landskap” i följande välformulerade, tankeväckande text som möter besökaren vid entrén.

– Landskapet i min blick. Textila gener i lager. Tankars turbulens. Tomhetens vågrörelser. Ingendera kan undvikas. Allt komprimeras - lagras. Skiktavlagringar - ett universellt tillstånd.
I dessa avlagringar hämtar jag mina bilder och arbeten. Jag följer historiska stråk i mitt inre – gör ett utsnitt. I snittytan blandas och avslöjas lager på lager av livet arkiverat. Att koka ned det inre kaoset till ett koncentrat. Här uppstår någonting som blir till en ny verklighet vilken jag strävar att fånga i mitt uttryck.
Hoppas att det kan beröra även andras inre utsikt.

Lie Svennbeck.

Utställningen pågår t.o.m. 19 majHumor och allvar i olika grafiska tekniker på Tomarps Kungsgård

Åstorp 180503
I väntan på sommaren och Karl Martensutställning kör Tomarps Kungsgård igång med högtryck alla kategorier.
Trettio svenska medlemmar ur den internationella grafikgruppen Xylon gästar kungsgården med ett brett utbud av högklassig grafik. Vernissage lördagen 5 maj.
Gruppen som startades 1957 har fått sitt namn efter grekiskans trä, Xylon.
Högtryckstekniken är världens äldsta grafiska teknik - den grafiska konstens vagga.
Grafikerna i denna utställning, varav många kända namn, har främst använt sig av träsnitt, linoleumsnitt och trägravyr. Upplagorna är förhållandevis små, därtill plånboksvänliga.

Läs mer...Ulla Wollin-Kulle i Åstorps biblioteksgalleri

Ulla Wollin-Kulle visar akvareller med motiv från Åstorp till Sydafrika

Åstorp 180503
– Jag har alltid älskat gamla hus! Redan som barn tittade jag på gamla, slitna byggnader, gick hem och ritade en inredning till dem. Det slitna, det förbrukade, saker och ting med en historia, fångar mig känslomässigt. Jag ser det vackra i det förfallna. De är de intrycken jag vill överföra i min akvareller och som jag försöker levandegöra genom att leta efter ljus, skuggor och mellanrum.
I mångt och mycket fungerar jag som en modern “gåramålare”, men på mitt sätt.

Läs mer...Fritidschefen Peller Hiller och kommunvägledaren Emelie Roslind testar "armgång" i nya utegymmet vid Perslund

Nya utegymmet invigs 19 april kl 17.30

Åstorp 180419
Behöver lederna mjukas upp och midjemåttet minska efter vinterns stillasittande? Ta på dig träningskläderna efter jobbet, ta ungarna i hampan och bege dig till Åstorps Utegym på Perslund!
Anläggningen är ett led i Folkhälsotanken, uppbyggt enligt Sv. Naturlekplatsers koncept.
Torsdagen den 19 april 17.30 är det festlig invigning för "vuxenlekplatsen", belägen mittemot barnens lekplats i parken. På invigningsdagen finns experter och instruktörer från Meihem på plats. Scouterna håller i förplägnad medan Åstorps gymnastikförening bjuder invigningsshow.

– Denna typ av utegym finns redan runtom i landet. Nu är det Åstorps tur, helt rätt i tiden. Styrkelyft och hinderlopp är populära träningsgrenar idag. Utegymmet är en trygg och säker plats, enligt ett basickoncept där ingenting kan gå sönder. Tydliga instruktionsplakat. tryggar också. Läget är nästintill perfekt med närhet till Hälsans stig och motionsslingor, säger fritidschefen Pelle Hiller och går armgång tillsammans med kommunvägledare Emelie Roslind testar att lyfta träbalkar.Foodhills ordförande Bengt Persson, Magnihills VD Wiveca Pehrsson Almgren och Centerrns ordförande i Åstorp Hans-Ingvar Jönsson

Vad händer på Findusområdet efter Foodhills övertagande?

Åstorp 180411
Vad händer på Findusområdet efter Foodhills övertagande? Blir det nya jobb framöver?
Den frågan är en het potatis inte bara för bjuvsingar.
Intresset var också stort på Centerns näringslivskväll tisdagen den 10 april på TIngvalla i Åstorp med representanter från Foodhills på scenen.
Inget nytt Findus, men ett innovativt livsmedelscentrum utlovades, med målsättningen att bli ert matens Silicon Valley med cirkulär produktion, där restprodukter blir tillgångar och där hållbarhet och samarbete är honnörsord.
I köpet till Foodhills ingick bl.a 37 ha mark, 70 000 kvm lokaler och ett avancerat reningsverk.

Läs mer...Åstorps kommun auktionerar ut sina
äldre konstverk

Åstorp 180411
Den 21 april kl. 11-13 kommer ett stort antal konstverk att auktioneras ut.
Visning av verken sker i bibliotekets konsthall mellan 9:e och 21:a april då det även går bra att lämna anbud på önskade objekt.
Precis som tidigare år, går behållningen till dels konstbegåvade elever i kommunen men även till en del renoveringar av konstverk som behöver nya passepartouter och ramar.Sista torsdagsmötet för säsongen i Kvidinge Hembygdshall

Kvidinge 180405
När Kvidinge Hembygdsförenings torsdagskvällar är slut för säsongen, vet man att ljus och värme är förestående.
Det har varit en lyckad säsong med en varierad repertoar enligt arrangörerna.
Sist ut denna vårsäsong var det svängiga storbandet Billesholms Big Band som körde igång den fulltaliga publiken med Glenn Millers “In the mood” innan de rutinerat och stompade vidare med evergreens och jazzstandards till en nöjd publik med swing i blick.Christer Jansson på Tomarps kungsgård

Världar kommer och går

Kvidinge 180322
Världar kommer och går.
Vi är alla vårt eget universum, unika väsen i en fantastisk, gåtfull planet full av parallella universum med stjärnor, planeter och galaxer.
I konstnär och skulptören Christer Janssons stora suggestiva akrylmålningar är varje upprepad, tecknad ruta i hans linjespel ett eget litet universum.
I kollaps eller fulländning, i en yttre eller inre rymd…
Med allvar eller humor eller med poetisk vördnad målar han vått i vått, lager på lager i en varsam gråvit, mild färgskala.
Texturen i hans målningar kan likaväl kännas som grafiska som starkt textila.

Läs mer...Antikexperten Peder Lamm okulärbesiktigar en keramikkanna i jugendstil

Antikexperten Peder Lamm kåserade och värderade i Kvidinge Hembygdshall

Kvidinge 180316
Det som var status förr, är det inte längre idag.
Framför allt utsökta trettiotalsprylar, mormors gamla finserviser, icke unika böcker, och fickur är knappt ett vitten värt, förutom affektionsvärdet. Många namnkunniga keramikers konstverk har dessutom sjunkit till halva priset.
Och många samlare har kallats till Herranom, som Peder Lamm uttryckte det.Robin Hedström och NicolasTegsell Rodrigues demonstrerade olika drönare

Sveriges första utbildning för
kommersiella drönaroperatörer

Ljungbyhed180308
Det är inte bara storebror som ser dig, lillebror verkar snabbt växa i fatt!
En envis drönare i miniformat börjar hitta sin plats bredvid mobilen hos gemene man.
Att drönaren är en farkost, inte enbart för nöjesbruk utan har en stor bred nyttopotential stod klart redan efter några minuter av den två timmar långa visningen och sittningen på Ljungbyheds Trafikflyghögskola häromdagen.
Räddningstjänsten kan hitta försvunna personer med hjälp av drönare. Byggsektorn kan använda den till mycket bl.a. för mätning, byggteknik, visualisering av stadsplanering och trafik. Lant- och skogsbruk kan dra nytta av den exempelvis vid kontroll av gödningsbehov, i markerna, sök vid stormar.

Läs mer...Anders Segerson

Ljus möter mörker, himmel hav…

Ängelholm 180309
Ljus möter mörker, himmel hav…
Den inspirerande vyn möter Anders Segerson dagligen hemmavid i Hovs Hallar.
“Hemmavid” kallar Anders också sin utställning med måleri och skulptur på Galleri Moment. Vernissage lördagen 10 mars.
Det är poetiska, subtilt och varsamt fångade landskap, där det inre landskapet överbryggar det yttre. Stillsamt stämningsladdade pockar de mjuka och milda målningarna på uppmärksamhet. De avskalade landskapen glöder direkt eller indirekt av hoppfulla ljuskällor.
Det är en vacker drömsk värld bortom tingen, där var och en kan hitta sitt.

Läs mer...Fr.v. Ulla Alfredsson, Maria Isberg och Hans-Ingvar Jönsson

Maria Isberg – Årets kvinnliga företagare uppvaktades av Åstorps Centerparti

Sånna 180308
Vi gratulerar Maria Isberg på Sånnagården som av Åstorps Centerparti utsetts till Årets kvinnliga företagare i kommunen. Det är elfte året i rad som Centern uppmärksammat och uppvaktat en driftig kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen med diplom, prinsesstårta och en generös blombukett.

– Maria är en driven företagare, en stark kvinna full av energi, charm och kreativitet - ett utmärkt föredöme, säger Hans-Ingvar Jönsson som tillsammans med Ulla Alfredsson gratulerade Maria Isberg.

Maria Isberg har tillsammans med sin man Tomas drivit Sånnagården sedan 2002 och utvecklat verksamheten med ytterligare näringsgrenar och aktiviteteter i företaget, som varit i hennes familjs ägo sedan 1976.
Bl.a har det vuxit upp en ny serveringsdel och ett nytt växthus i de redan gröna näringsgrenarna, med kvalitet och närodlat som motto. Sånnagårdens stenugnsbakade bröd är en annan dragmagnet som tillkommit likaså julmarknaden som infördes för två år sedan. Maria Isberg var även med och startade och utvecklade “Smaker från Söderåsen”, en viktig samarbetsgrupp för närodlade producenter i regionen.Far och son, Claes och Henrik Ljunggren ställer ut på Hillesgården

Troll, möss och rostiga bilar
på Hillesgården

Hillesgården 180228
Ett brinnande intresse räcker ofta för att skapa nya eldslågor i en kreativ brasa. Den ena hobbyn leder till det andra.
Både far och son - Claes och Henrik Ljunggren har utvecklat sina resp. hobbies till bildspråk som de nu delar med sig av på Hillesgårdens lilla intima konsthall i anslutning till teatersalongen.
Utställningen “Troll, möss och rostiga bilar” med målningar och teckningar av Claes och Henrik Ljunggren har vernissage lördagen den 4 mars.

Läs mer...Nina Roth, Susanne Adolfsson, Sandra Jönsson, Malin Kallbro och Ingrid Ståhl

Guld till Åstorps Björnboulares damlag i Svenska Cupen

Stockholm 180225
Vi visste ju att Björnboularna har ett vasst damlag... Men så här vasst!
Utan att förlora en enda match på hela turneringen kunde de fem åstorpsdamerna ta emot och glassa runt med sina guldmedaljer. I finalen var det Lejonkulan som fick bita i gruset – Grattis tjejer!Annlis Krüger

Stop In the name of love

Åstorp 180222
Missa inte, Annlis Krügers satiriska och humoristiska, insiktsfullt tecknade textila bilder i utställningen “Livets teater” på Åstorps bibliotek!
Med kärlek och värme, nål, tråd garn och tyger och den vassa satiren, mjukt inbyggd i lager på lager av textil och teckningar av tråd, har hon lyckats med konststycket att hitta ett alldeles eget bildspråk med unika hantverkslösningar.
Inte likt något annat...

Läs mer...Susan Gillhög

Glödande kolorit värmer upp
Tomarps kungsgård

Kvidinge/Tomarps kungsgård 180209
Ljuset leder oss framåt, sägs det...
Den som längtar efter flödande värme och ljus, solsken och dess mjuka följeslagare i skuggor och speglingar, lär inte behöva vänta så länge.
Det räcker långt att bege sig till Tomarps Kungsgård, där konstnären Susan Gillhög ställer ut sina målningar i olja, tempera, emalj och serigrafi.
Vernissage lördagen 10 februari i Stora konsthallen.

Läs mer...Spännande fantasifull och klurig utställning i Lilla galleriet på Tomarp

Kvidinge/Tomarps kungsgård 180209
Det är en säregen, spännande och tekniskt klurig och fantasifull värld som besökare möter på Lilla Galleriet på Tomarps kungsgård. Små tekniskt fungerande installationer i form av rörliga rulltrappor, hissar, tåg
och blinkande trafikljus - till läkarmottagningar och gruvor, allt i miniatyr.
Den kreative mannen bakom heter Max von Schewelov, född 1989.
I skapandet har Max som är döv autistiker med språksvårigheter hittat sitt kommunikationsmedel med omgivningen. Sin första rulltrappa byggde han under grundskoletiden med ett femtiotal exakt lika breda tillskurna trekantsbitar och tyg.
Max har gått på hantverksprogrammet gymnasieskolan för döva med andra funktionshinder och lärt sig olika tekniker för att få utlopp för sin kreativitet och tekniska begåvning.
Utställningen pågår mellan 11 februari och 4 marsAnna Pauline Andersson

It´s all about the ladies med
Sisters of Jazz

Åstorp 180204
All that jazz…
De enkla raderna rymmer mycket av jazzens magi som utvecklats med oanade ingångar och utgångar i lekfulla, personliga tolkningar ända sedan New Orleanstiden för ett sekel sedan.
Jazzens underbara öppningar för improvisation, jammande, solon och rytmlekar inbjuder till sin natur till ständigt nya, personliga tolkningar i klassiska jazzstandards.

Läs mer...Fyra av de utställande konstnärerna var närvarande vid pressvisningen. Fr.v. Lage Löfdahl, Ylva Lund, Cecilia Kraitz och Anders Segerson

Sju konstnärer ställer ut i Galleri Skelderhus

Munka Ljungby/Axtorp 180118
Skelderhus tuffar fram på det inslagna spåret med galleri och klenodbutik under det f.d.stationstaket.
För andra gången sedan Katinka Husbergs övertagande av fastigheten och en lyckad invigning därtill, bjuds det nu återigen in till vernissage i galleriet den 20 januari.
Skelderhusgalleriets intima format ligger helt i linje med den forna järnvägsbanan intill som kallades för Pyttebanan
Sju namnkunniga konstnärer kan ju låta övermaga i en liten lokal.
Men denna utställning visar att storleken inte alltid har någon betydelse. Med rätt urval av konstverk, tekniker, format och färger, fungerar det alldeles utmärkt. De olika verken kommunicerar väl med varandra i ett fritt flöde.
Bertil Englerts blå träskulptur Papill och Cecilias Kraitz två rakubrända askar med lysande kornblå inslag, harmonierar väl och blir ett lockande blickfång. På frontväggen möts katten och korpen i en teckning och gouache av Arnold Hagström, intill ett väggskåp av Anders Segersons “Mitt sjuttiotal”. Den titeln passar fint ihop med Gustav Arnes en lilla tusch- och kolteckning av “Det strävsamma paret”. På den ena långväggen stoltserar kejsarpingviner i grafik av Lage Löfdahl. Pingvinerna får sedan sällskap av bl.a. en groda i en teckning av Ylva Lund som ingår i hennes serie “Skyddande atmosfär.

Utställningen pågår från 20 januari t.o.m. 18 februari. Öppettiderna 11 - 16 lördagar och söndagar. Samma tider gäller Klenodbutiken.Arrangörerna Pia Nordqvist, utställningsansvarig i Biblioteksgalleriet och konstnären Jasmine Cederqvist

The spaces between på Åstorps biblioteksgalleri

Åstorp 180113
Landet som icke är, sfären mellan det realistiska och det outgrundliga, det som händer mellan ting och människor, natur och byggnader, former och ljusspeglingar, är en upptäcktsfärd för alla livsresenärer, barn som vuxna. Tomrum, mellanrum, andrum och drömmar dit känslor söker sig.
Att se det lilla i det stora eller varför inte tvärtom, hitta nya livsrum i mellanrummet är en utmaning för kreativa själar, för konstnärer det ett måste.
Skaparflödet är i sig ett mellanrum, spaces between.
Ingen människa ser rätt eller fel. Alla har vi olika glasögon och skygglappar.

Läs mer...Alexander och Dagmar Glemme

Från Hasslarp till Halmstad

Halmstad/Vilshärad 171217
Nu är Nya Dagmar Glemme Art Center officiellt invigt i dagarna två. Från det luxuösa palatset i Hasslarp har flyttlasset gått till det visserligen mindre, men dock lika eleganta nya galleriet i Vilshärad utanför Halmstad..
Med alla Dagmars flackande resor över världen är Alexander Glemme hennes allt-i-allo och den som förestår galleriet i Dagmars frånvaro.
Den som vill besöka det nya galleriet måste förboka per telefon eller mail.
Riktigt igång med regelbundna öppettider blir det inte förrän i påsk. Dagmar är med i såväl Hallands konstrunda som i NV-Skånes konstrunda, där hon kommer att ställa ut som en del i den spännande nyskapande kultursatsningen Ödåkra f.d. Spritfabrik.Cecilia Larsson

Drömska, laddade landskap

Ängelholm 171208
Cecilia Larssons bildvärld är säregen och en så stark känsla av integritet i den föreställande landskapet eller i stillebenet att det med en viss vördnad man går in i hennes bildrum. Där bör man stanna en stund, inte bara för att njuta av estetiken, stillheten och renheten i Cecilias oljemålningar. Ofta lurar dolda tankebanor mellan landskapen med träd, berg och hav eller stilleben, där blommor inomhus skapar en helhet med naturen utanför.

Läs mer...

Linda Lassen och Kerstin Lindström

Nyskapande, tankeväckande textilkonst
i Krapperups konsthall

Krapperup 180803
Två textilkonstnärer från Härnösand intar Krapperups konsthall med vernissage lördagen den 4 augusti. Linda Lassen och Kerstin Lindström är två konstnärer som med textilen som bas arbetar i berättande Contemporary Artanda.
Båda iaktttar, registrerar och uttrycker samtidens rop och viskningar från skilda vinklingar och i individuella, egenutvecklade tekniker.
Forna tiders ofta insmickrande, söta och gulliga textila uttryck tar sig aldrig in i deras bildvärld. Skönheten och spännvidden i deras verk bjuder på mer än så.

Läs mer...Ledsagade av Helsingauburgs långbågegille red årets Hovturné in på Tomarp

Hovturnén för tionde gången, nu med Robin Hood som frontfigur

Kvidinge/Tomarps kungsgård 180730
Hovturnén rider vidare i bästa champagnegalopp med välsmakande, lättdruckna pärlande bubblor i specialdesignat glas.
Champagnen borde vara avslagen efter tionde årets ridande musikfestival men gnistrar och sprakar i stället av nya smaksensationer.
Hovturnéns musikaliska tema var en för alla känd gestalt - den oövervinnlige Robin Hood.

Läs mer...Foto: Moustafa Janos

Syrien i ett vackert bildspråk

Klippan 180727
“Everybody has lost something” är den signifika titeln på en utställning av Moustafa Jano, flykting från Aleppo som har vernissage på Klippans konsthall den 28 juli. I digitala fotomontage tolkar han sina upplevelser i ett vackert bildspråk, där barnets röst blir hörd. Moustafa Jano säger i pressuttalanden att han med denna utställning vill få oss att förstå och nå våra hjärtan. Inte med hjälp av fasansfulla skrämmande bilder ur krigets vardag, utan med en mjuk symbolisk bildvärld som var och en kan tolka fritt.
Ingen vill lämna sitt hem. Jano citerar en föreståndare på Louvren:
“Alla har två hem. Ett där han hör hemma och så Syrien.”

Vernissage på Moustafa Janos utställning lördagen den 28 juli kl. 18 -20. Musik, mat och underhållning med fokus på Syrien.
Utställningen pågår t.o.m. 26 augusti med extraöppet den 28-29 juli och 25-26 augusti. I övrigt gäller bibliotekets öppettider.


PRESSRELEASE

Micke Johansson Foto: Per-Ola Pettersson

Glaskonstnär Micke Johansson ställer ut på Dagmar Glemme Art Center i Vilshult

Vilshult 180718
Glaskonst i högsta världsklass visas hos Dagmar Glemme Art Center i Halländska Vilshult. Det är Micke Johansson, nyss hemkommen från New York där han haft uppvisning med sin unika glaskonst.
Micke har övertagit traditionen och mästarstolen från glaslegender som Knut Bergkvist och formgivare som Öhström, Gate och Hald.
Vernissage lördag 21 juli med konstnären närvarande. Utställningen pågår t.o.m. 26 augusti.Stina Östberg

Stina Östbergs "Älskarna" på
Galleri Skelderhus

Munka Ljungby/Galleri Skelderhus 180706
– Det är första gången jag ställer ut enbart mitt måleri i en separatutställning, säger Göteborgskonstnären Stina Östberg, nästa utställare på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen den 7 juli.

Läs mer...


Nu försöker vi hålla lite semesterledigt under juni och juli månad

Kvidinge 190604
Det var många år sedan vi kunde ha en sammanhängande semester men nu försöker vi vara lediga från allt redaktionellt arbete. Vi har en del vernissager vi ska bevaka men i övrigt gäller att bara vara...

Vi önskar alla en riktigt skön och lat sommar!Sonja E M Andersson, en av de mer etablerade utställarna

Jurybedömd sommarsalong i Åstorps bibliotekskonsthall

Åstorp 190612
Det är en ambitiös satsning av de konsthallsansvariga på Åstorps bibliotek att anordna en jurybedömd utställning i den lilla konsthallen. Enda kriteriet för att söka var att vara bosatt i Skåne.
Såväl namnkunniga yrkesverksamma som rena amatörer var välkomna.
53 ansökningar hamnade hos juryn - Catarina Hultman och Shaw Petronio.
20 fann nåd och hänger nu på väggar och podier.
Bland de yrkesverksamma syns bl.a. en akvarell av Jon Mills och en stor akryl av Sonja E M Andersson.
Abstrakta, naivistiska expressionistiska målningar och skulpturer tävlar nu om uppmärksamheten med vernissage på lördagen den 15 juni.


Anna Nilsson, bildmakerska
Glaskonstnär Ulla Hultberg i
Klippans konsthall


Munka Ljungby 190529
Lördagen 8 juni är det vernissage på Klippans konsthall för Ulla Hultbergs glaskonst kl. 15 00 -18 00.
Musik på innergården med Peoria Jazzband 16 00. Fri entré.

Ulla Hultberg är utbildad på HDK i Göteborg under fem år. Sedan dess har hon varit yrkesverksam, varit en flitig utställare runtom i landet och erhållit ett flertal stipendier och utmyckningsuppdrag.
Bl.a.kan hennes glaskonst beskådas på nybyggnationen på Sahlgrenska sjukhuset.

I Klippans konsthall visar Ulla Hultberg bilder och objekt i glasfusing, sandgjutet glas och glasmosaiker.
Efter att ha jobbat med textil och måleri är det idag hantering av det skira och genomskinliga glaset som gäller i motiv där naturens väsen, dess skiftningar och detaljer tar plats.

Utställningen pågår på Klippans konsthall t.o.m. 14 juli.
Spyflugan Astrids mamma Maria Jönsson surrar på Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 190529
Med sinne för detaljer bygger illustratören, tecknaren och bilderboksförfattaren Maria Jönsson med stark fingertoppskänsla upp olika världar.
Det är världar, vars bildspråk uppmärksammats och hedrats med såväl kulturpris som Elsa Beskowplakett.
Under nittiotalet freelansade hon som tidningstecknare på Helsingborgs Dagblad. Sedan början av 2000-talet har Höganäsbon Maria Jönsson samarbetat med olika författare bl.a. Lotta Olsson och Annika Thor.
De senaste tio åren har hon även skrivit egna berättelser bl.a om Spyflugan Astrid och Vargen Valdemar. Nu ställer Maria ut på Galleri Skelderhus med vernissage 8 juni 13 - 16.
– På Galleri Skelderhus visar jag bilder och teckningar från mitt Instagramkonto @spyflugan_astrid. Där har jag ett mer vuxet tilltal, leker med färger och text!

Maria Jönssons utställning på Galleri Skelderhus pågår t.o.m. 30 juni.


PRESSRELEASE


John Skoog visar sin debutlångfilm på hemmaplan

Kvidinge 190524
Det är fri entré till filmen (inga biljetter - först till kvarn). Insläppet börjar klockan 18:30 och själva filmen börjar klockan 19:00. Filmens regissör och team är på plats.
OBS att filmen är inspelad i Kvidinge och på Söderåsen! Dessutom är regissören John Skoog uppväxt i Maglaby.
Varmt välkomna!

Två kor har rymt in i skogen och blir vildare och vildare. Vattnet fräser när en färja korsar Östersjön med sovande människor som ska arbeta på de skånska lantbruken. En ung man går över fälten mot en skördetröska medan han röker och tittar ner i sin mobiltelefon. I vackra, mångtydiga och stundtals vagt hotfulla bilder går solen upp och ner över vardagliga företeelser som maskinmjölkning, snigelplockning, dyngspolning och ungdomsfylla. Det är en värld där vad som helst kan hända och "Säsong" placerar oss mitt i den.

Prisbelönade långfilmen ”Säsong” visas i både Ljungbyhed och Åstorp 1-2 juni.


ANNONSElena Wallén Björkenäng och Pia Nordqvist

Färgstarkt och symbolfyllt på Hillesgården

Stidsvig/Hillesgården 190520 190518
Det finns två ting som förenar de två nya utställarna i Hillesgårdens konsthall:
Det rent intuitiva skapandet och deras udda vägar till konsten.

Läs mer...Tim Timmey dekorerar exteriören på det nya allaktivitetshuset

Gatukonstnären som blev rumsren

Klippan 190518
Ibland tar sig livsvägen förunderliga, kringelkrokiga stigar och spår.
Det gäller i hög grad konstnären Tim Timmeys livsresa. Han började som tatuerare och tryckare, gick vidare till graffitin för att sedan med framgång övergå även till tavelkonst och skulptur.
Idag syns hans målningar på gallerierna. Bl.a. har hans egensinniga, koloristiska tavlor i blandteknik väckt uppmärksamhet på jurybedömda utställningar på Krapperups konsthall.

Läs mer...
Pang, pang patriarkatet...

Åstorp 190516
Pang, pang patriarkatet” är den belysande titeln på en vandringsutställning som omfattar ett dussin av Skandinaviens mest lovande kvinnliga seriestrippskapare av internationell klass. Nu har utställningen hittat till Åstorps konsthall, i arrangemang av ABF och kommunen.
Då serieskapare alla kategorier med humor och skärpa speglar sin egen samtid är det förvånande och samtidigt signifikativt att även i vår s.k. upplysta me tootid merparten av serietecknarna i våra dagstidningar är män – ofta amerikanska och i många fall döda.
Många av de gamla serietecknarna har hundra år på nacken.
Kvinnliga svenska serietecknare upptar 1 procent!
Dessa fakta kommer från Rocky-redaktören Lasse Espes krönika “Svenska redaktörer väljer döda män”, där han kartlade serieutbudet i svensk dagspress 2017. De flesta av utställarna är unga i tjugo-, trettioårsåldern. En del serier även kommit ut i bokform och mötts av positiva recensioner och höga försäljningssiffror. Bl.a. Lina Neiderstam har gett ut fem böcker som fått strålande kritik Hennes serie Zelda syns dagligen i tjugo norska dagstidningar. Även Ellen Ekman vars serie Lilla Berlin har uppmärksammats i Norge och räknade som Skandinaviens bästa seriestripp 2015.
Inga av de nämnda och ingen annan heller för övrigt har publicerats i Sverige som daglig serie.

Utställningen i konsthallen på Åstorps bibliotek med vernissage 18 maj pågår t.o.m. 9 juni.
Ardy Strüwer firar 80 år med utställning
på Dagmar Glemme Art Center

Vilshärad 190511
Dán före Ardy Strüwers åttioårsdag bjöds det på en exklusiv förhandsvisning på denne färgstarke surrealists utställning på Dagmar Glemme Art Center i Vilshärad. Vernissage följde sedan på hans födelsedag 11 maj.
I den inspirerande, livgivande konsthallen hängde en permanent, sagolikt vacker takinstallation av Dagmar Glemme. I sammanhanget kändes den skapelsen som en trofé och en hommage till den framgångsrike jubilaren som kallar sig själv för sensuell surrealist eller varför inte postmodern flower power.

Läs mer...


Karin-Maria Jönsson ställer ut på
Tomarps Kungsgård

Kvidinge Tomarp 190502
Med skönhet och behag bjuder Karin-Maria Jönsson oss in i hennes stämningsfulla, personliga tolkningar av vår verklighet.
Det är en betagande vacker utställning av en mycket driven, målmedveten konstnär som visar sitt måleri på Tomarps kungsgård med vernissage lördagen 4 maj.
Konsthallen är inte ny för henne. Vissa besökare känner säkert igen hennes konstnärliga uttryck i akrylmålningar eller tuschlaveringar från en samlingsutställning 2010.
Karin-Maria är en konstnär man inte glömmer i första taget. Hennes unika förmåga att ge vardagliga ting eller naturvyer en ny identitet är unik. Motiven känner vi alla igen, naturens alla skiftningar och enkla nära ting i vår vardag - motiv, varsamt insvepta i en sammetsliknande matt textur. Men det är inte motiven i sig, kraftfullt och träffsäkert byggda som är det viktigaste. Det är den känsla de förmedlar.
Man kan blicka djupt in i hennes formsäkra bildvärld som aldrig känns platt och sedan låta sinnet fångas i de fyllda mellanrummen. Det för våra ögon välkända, laddas med förnyade känslor och kommunicerar med betraktaren.
Karin-Maria Jönsson är utbildad på Konsthögskolan, har erhållit ett flertal förnämliga stipendier bl.a från Konstakademien och har representation i Statens konstråd.
Utställningen på Tomarps kungsgård med vernissage lördagen den 4 maj pågår t.o.m. 9 juniEric Magassa

Talking drum – Galleri Skelderhus

Munka Ljungby 190430
Galleri Skelderhus vackra ljusinsläpp, vitkalkade väggar och gråa golvytor gav konstnären Eric Magassa inspiration till göra ett en specialanpassad utvald kort serie ur sitt pågående arbete, ”Talking Drum(texture like sun).
Det är en bildserie som bygger på samplade arkivbilder som bearbetats och fått ny form.

Läs mer...Harald Hjärne flankerad av Ester Cavallin, flickvän som fick Helmer Lång-stipendiet 2017 och Solbritt Lindfors Lång

2019 års Helmer Lång-stipendiat blev
Harald Arne Urban Hjärne 23 år

Landskrona 190418
Vid Konstrundans i NV-Skåne 25-årsjubileum delades 2019 års Helmer Lång-stiåendium ut till "Ung lovande konstnär".
23-åriga Harald Arne Urban Hjärne heter den lyckliga pristagaren, hemmahörande i Munka Ljungby. I hård konkurrens med 21 andra sökande, utkristalliserades slutligen Harald, som på skärtorsdagens förvernissage fick mottaga sitt pris.
Prissummam 10 000 kr överlämnades av Solbritt Lindfors Lång.

Juryns motivering enligt Helmer Långs grundläggande intentioner:
Harald Hjärne, 23 är en ung man som redan i tidig ålder vigt sitt liv åt Apollon – konstens gud. Måleriet enligt Harald, är något som inte går att ersätta. Ambitionen är att fortsätta som yrkesverksam konstnär livet ut.
Naturen är en inspiration som ofta återkommer i Haralds målningar. Färgen använder han som ett språk – ett sätt att förmedla stämningar på ett kraftfullt sätt.
Att experimentera med färg och ständigt testa sig fram, skapar en spänning och leder alltid till att något motiv får en ny spännande aura. Han studerar gärna andra konstnärers verk och tekniker för att vidareutveckla sitt eget personliga konstspråk.
Sitt måleri ser Harald som en abstrakt dagbok där han kan se tillbaka och minnas olika händelser. Han är även mycket intresserad av konsthistoria och samtidskonst samt ägnar mycket tid åt att läsa och se dokumentärer om andra konstnärer.
En hel del utställningar har redan passerat revy, varav Vårutställningen på Liljevalchs 2018 är den förnämsta, där han bidrog med 3 verk som alla såldes.

Harald deltar i årets konstrunda med två verk på samlingsutställningen i Landskrona konsthall.


Text och foto: Tomas Montelius

Katarina Mollberg

Snabbtitt inför vårens konstfest

Åstorp 190316
Kullens Konstförening har långa anor, visserligen ligger den i lä med dess anrika lokaliteter på Krapperups konsthall. Men ända sedan 1944 har föreningen arrangerat jurybedömda utställningar, från 1979 och framåt i Krapperups konsthall.

Läs mer...Pelle Grytt och Per Burell Foto: Sören Vilks

"Ingripandet" höll inte greppet

Åstorp 190316
Två teaterföreställningar samma dag i närregionen är en lyx som inte tillhör vanligheterna i våra nordvästskånska” byhålor”.
Som väntat var det Riksteaterns lokala föreningar som stod för arrangemang och värdskap – i Örkelljunga med monologen “On the top of the world” med Maria Kulle som Kvidingetösen Gunilla och i Åstorp på Kulturhuset Björnen med “Ingripandet” av Mike Bartlett.
Pjäsens grundtema med fokus på vänskapens och relationens betydelse i våra liv, känner de flesta av oss igen sig i. Barndomsvänner utvecklas ofta åt olika håll, ändrar samhällssyn och politisk inställning, påverkade av familjebildningar, yrkesval, kärlekar och allehanda livskriser.
– Vi som var så tajta, vem är du nu? Vem är du, vem är jag?
Främlingsskap, uppslitande konflikter, bråk och avståndstagande följer gärna i spåren även i en innerlig, stark vänskapsrelation.
Temat är mångfacetterat och väl värd att sätta scenljus på.
Teaterns konstform är en perfekt uttrycksform när man vill sätta problem under debatt.
Men...
Manuset kändes inte tillräckligt dramaturgiskt utvecklat. Tonen är detsamma utan effektiva tonartshöjningar och brottstycken om man skall jämföra det med ett musikstycke.
Det blir en statisk form av sjuttiotals diskbänksrealism, där tempot är lika med mycket snabb munhuggning, något som snarare sänker än lyfter känslosamheten.
Skådespelarna Per Burell och Pelle Grytt jobbade proffsigt på, även om röstvolymen borde ha ökats och diktionen skärpts då coh då. Stora delar av texten inte nådde fram till sista raden.
Men inget ont om dessa killar.
Det var regin och manuset som inte kändes övertygande denna kväll.

Text: Ann Christine MonteliusMaria Knutsson och Per Sjölander

Musikalafton i Kvidinge hembygdshall

Åstorp 190307
Det finns ett behov av mjuk, lättsmält och igenkännande musik att varva ned med, ett tryggt inslag i en för många otrygg tillvaro.
Det lilla intima konsertformatet med en till synes opretentiös, familjär framtoning och publikkontakt har kommit för att stanna. Så ock i lilla Kvidinge...
Likt delikata utvalda karameller ur en exklusiv godispåse, bjöds publiken i Kvidinge Hembygdshall på torsdagen 7 mars på lättsmälta godbitar från kända musikaler av populära Billy Heil Quartet.
Intresset var som väntat stort och salen fylldes snabbt.
Välkända, rutinerade sångare som Maria Knutsson, Pär Sjölander och Billy Heil på bas var säkra dragplåster i en sättning, som denna kväll kompletterades med pianisten Lasse Johansson och med Janne Johansson på trummor.
Merparten under det första setet var låtar som grönskat till evergreens och som nynnas i slott och koja. Setet inleddes som sig bör med “Willkommen, Bienvenue, Welcome” ur Cabaret. Därefter följde alla tänkbara, kända låtar ur allt från den först musikalen Teaterbåten, vidare till Porgy and Bess, Sound of Music, Fantasticks, Cats, Chicago m.m..
Stjärnorna på musikalhimlen tycks inte slockna utan leder vidare till nya scener och produktioner sedan ett sekel tillbaka.
Maria Knutsson är en välskolad sångerska med ett brett register. Hon hanterar det höga sopranläget likaväl som hon fångar mörkret, svärtan och rytmen i jazzlåtar.
Duetter hör musikalen till. Här fick hon lyriskt sällskap av Pär Sjölander.
Det var också enda gången hon inte nådde upp, jo på tonstegen men inte med kroppslängden, då Pär är imponerande över två meter över havet.Tingvalla vid Söderåsens fot

Frukostmöte med fokus på destination Söderåsen

Åstorp 190227
Nu våras det inte bara i naturen på Söderåsen med omnejd. Nyskapande idéer skall nu gro, spira, växa och blomma i det pågående Leaderprojektet Destination Söderåsen som beviljades EU-pengar i oktober förra året.
Sedan dess har det jobbats friskt i Klippan, Åstorp, Bjuv och Svalöv i samarbete med resp. kommuner, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark.

Läs mer...Anna Fransisca Nilsson

Klassiskt måleri i nytänkande bildspråk och modernt material

Åstorp 190227
Klassiskt måleri i nytänkande bildspråk och modernt material fyller Åstorps Biblioteksgalleri med vernissage lördagen den 2 mars. Det är halländska konstnären Anna Fransisca Nilsson, klassiskt utbildad på Florence Academy of Art som visar sköna frusna ögonblick, målat med oljefärg på plexiglas. Stillbilder i ett gränsland mellan nu och då...

Läs mer...Foto: Anders Jönsson


Man in the Moon pryder nu hamninfarten vid Pixlapiren i Helsingborg

Helsingborg/Pixlapiren 181208
"Kungen av Pixla" Anders Jösse Jönsson har en stor del av hösten arbetat på sitt monumentalprojekt "Man in the Moon".
Han har böjt stänger, svetsat och plåtklätt, målat och monterat. Nu, dagarna före jul kunde helsingborgare och sjöfarare se Gubben i Månen avteckna sig mot himlen i sin guldglänsande kostym.
Anders Jönsson, i vardagsmun kallad "Jösse" har i många år haft (och har fortfarande) Klippan som hemmakommun. Den mesta tiden 2018 har han dock tillbringat tillsammans med kolleger, musiker och andra kreativa människor på Pixlapiren f.d. Osloteminalen som blivit något av ett helsingborgskt Christiania.Boken "Storkens återkomst" säljs på Tomarp

Utställning för den som tror på storken

Kvidinge/Tomarp 180531
En ensam hanne i storkboet på klapprar ihärdigt med näbben för att locka till sig sin hona på Tomarps kungsgård.
På andra sidan parken, kan hannen nu möta släktingar och vänner på uppförstorade foton, upphängda på stolpar med med samma färger som resp. storkars ringmärken.
Informativa texter om Skånes framgångsrika storkprojekt som startades 1989 berättar om storkarnas öden och äventyr.
Bilder och texter är hämtade från boken “Storkens återkomst, För den som tror på storken” skriven av Per Blomberg och fotograferad av naturfotografen Sven Persson. Inne i lilla galleriet väntar en kompletterande utställning med vernissage lördagen 3 juni, även den baserad på boken.
Skånes favoritfåglar kommer bildmässigt att få konkurrens av andra fjäderfän inom kort.
En av många efterlängtad utställning av eminente konstnären Karl Martens svepande eleganta fågelmålningar väntas invadera Stora galleriet 16 juni - 19 augusti.


Margareth Anderberg och Bertil ThunéAdnan Pehlivanovic ordf. i Företagarna Klippan överlämnar priset till Årets Företagare Bengt Thomasson.

Bengt Thomasson på Mec-Com i
Klippan AB blev Årets företagare 2017

Munka Ljungby/Skelderhus 180529
Årets Företagare i Klippan 2017 blev Bengt Thomasson på Mec-Com Klippan AB. Han hedrades och uppvaktades på Lilla Trulle Gästpensionats trappa, med solen som värmande strålkastare. En ljuvlig miljö, med framtidshopp befruktat av svunnen, nostalgisk idyll!

– Mec-Com formsprutar av idéer, sätter Klippan på kartan i rätt färger med ett fantastiskt koncept!

Så löd några av lovorden vid överlämnandet av Företagarna statyett, blombuketter och eleganta blomarrangemang, varav vissa i Klippans färger, vitt och blått.
Såväl näringslivschefen Anders Lindberg som Företagarna Klippans ordförande Adnan Pehlivanics tror på finalplats bland kommunernas utvalda representanter i Företagarnas kommande regionsfinal den 30 september.

Läs mer om detta och fler pristagare...Hazeliusutställning i Galleri Skelderhus

Munka Ljungby/Skelderhus 180523
De mest triviala vardagsting som gamla, avyttrade grötslevar, avgasrör, gafflar eller saxar fick nytt liv och funktion i målaren och skulptören Rolf Hazelius händer. Trista, tråkiga prylar hemma i köket , på auktioner eller skrotupplag förvandlades till något klurigt, roligt och hoppfullt.
Det var en oemotståndlig galen värld han skapade med en fantasifull uppfinningsrikedom av sällan skådat slag.
Hazelius lämnade vår jordiska värld i år men hans målningar och skulpturer lever kvar. Nu närmast väntar en skulpturutställning av Rolf Hazelius på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen 26 maj. Utställningen pågår t.o.m. 1 juli.
Rolf Hazelius avled i februari 2018. Han blev 83 år.Afrikansk buffel av Marta Runemark

Djuriskt i Krapperups konsthall

Krapperup 180519
Fyra västsvenska konstnärer med olika infallsvinklar och uttrycksformer gästar Krapperups konsthall under temat Djuriskt.
För två i gänget, skulptrisen Marta Runemark och målaren/tecknaren Eva Dahlin är det ett kärt återkommande till Krapperups konsthall.
För fotografen Sem Larsen och skulptören Eric Langert har konsthallen nyhetens behag. Temat, engagemanget för djur har dock genomsyrat stora delar av alla fyra konstnärernas livsverk.
Marta Runemark och Sem Larsen gjorde 2015 en gemensam utställning “Menagerie” om deras upplevelser bland de vilda, utrotningshotade djuren i Tanzania och Kenya, där tjuvjakt av noshörningen har fokus.

Läs mer...Quilty först ut av Tomarps sommarartister

Åstorp 180519
Nu har sommaren satt fart på Tomarps kungsgård med god hjälp av ständigt blommande Quilty. Lördagen 19 maj gick startskottet för Tomarps sommarprogram med det garanterat efterlängtade bandet Quilty.
Quilty är mer än hemmastadda på Magazinet, där de gjort succé för fullsatt hus många gånger under åren.
Magazinets generösa, mysigt ruffiga lokaler med åldriga, slitna väggar är som skräddarsytt för Quilty, som räknas till Nordens bästa musikaliska utövare av irländsk folkmusik.
Succén var given redan på förhand. Framför allt då det utlovades det bästa av det av bästa låtarna, valda av publiken på socilaa medier..
Legendarerna Dag Westling, Gideon Andersson, Esbjörn Hazelius och Staffan Lindfors briljerade även denna gång med sitt unika sound, sublima samspel och avslappade mellansnack.
Nästa evenemang på Tomarp kungsgårds sommarscen blir en kavalkad
“Vi möts igen” med minnen, sång och musik av operett- och musikalparet Elisabeth Assarsson Marsh och Tommy Juth. På borggården 30 juni kl 19.00.


Esbjörn Hazelius in actionÅrets Företagare i Åstorp blev Angelo och Tao Lundqvist på Just Tasty AB

Åstorp 180516
Det blev en osedvanligt färgstark och upplevelserik kväll, när Åstorps företagare i fyra kategorier skulle hedras med diplom, blommor och blader av kommunen och Åstorp Företagarna. Tre välutbilddade kenyaner i ett SIDA projekt fanns på plats för att se hur vårt land fungerar i förhållande till deras, få en överblick, bl.a. hur vi löser problem och hanterar jämställdhetsfrågan. Ett givande och tagande...

Läs mer...Full rulle när Klippans nya Skejtpark togs i bruk med inhyrda showare från Malmö

Klippan 180512
Det var en stor uppslutning när Skejtparken i Klippan invigdes den 12 maj.
Det är ett efterlängtat projekt i hälsans tecken som fyller ett behov.
En aktiv mötesplats för unga med goda möjligheter att på ett roligt, lekfullt sätt röra på påkarna och umgås med likasinnade i friska luften. Sedan 2012 har Klippan varit utan skejtpark och Klippans aktiva skejtare har fått söka sitt i närkommunerna.
– Hälsa är lika med rörelse. Skating är ett utmärkt sätt att röra på sig och slita sig från TV-spelen och mobilerna, deklarerade ordförande i kultur- och fritidsnämndens Mikael Nemeti som var förste invigningstalare. Urmodern till projektet är Eva Stjärn som lade in en motion om skejtpark redan för fyra år sedan. Hon berättade om det omfattande arbetet under åren där skilda parter har fått möjligheter att påverka och utforma projektet i dialog med barn och unga i olika arbetsgrupper.
Skejtparken är naturligtvis öppen för alla åldrar.
På invigningen var det både hundar och småungar som längtansfullt blickade ut över parkens åkare som glada och entusiastiska gled fram, voltade och gjorde piruetter.
Efter tal av politiker och uppvisningar, fanns det mat att förtära, lyssna på musik, kolla actionbolags info eller måla graffiti.
Antikturen 2018

Munka Ljungby 180510
Den 10 maj gick startskottet för Antikturen för åttonde säsongen.
I år slår antik- och loppisfolket upp sina dörrar på fjorton ställen i Nordvästskåne, bl.a. i Munka Ljungby.
Folk hängde på låset till Klenodbutiken i Munka Ljungby redan vid öppningsdags klockan 11 på Kristi Himmelsfärdsdag och fortsatte att strömma in ända till stängningsdags klockan fyra. Men än finns det tid att fynda!

Antikturen rullar på t.o.m. den 13 maj.Nu är det dags för korande av Årets Företagare m.fl. i Åstorp

Åstorp 180508

Se program...Första Majfirande i Åstorp med musikkåren i högsätet

Ett antal nyanser av rött när Socialdemokraterna firade sin dag

Åstorp 180501
Röda fanor fladdrade i snålblåsten när Socialdemokraterna firade sin stora dag.
Musikkåren på plats, ansiktsmålarna och korvförsäljarna på plats liksom kommunens starke man Ronny Sandberg som höll Förstamajtalet.
Uppskattningsvis ett hundratal trogna hade mött upp och stod huttrande i väntan på talen...


Ronny Sandberg tillsammans med Anders WilhelmssonMarianne Hallberg (en del av henne) på Galleri Moment

"Tomma Hyllor" på Galleri Moment

Ängelholm 180427
– Det är bättre att tänka efter före. Vilket är värst, tjock eller dum?
Det visdomsorden, målade på keramiktavlor är bara ett av många som hänger på Galleri Moments väggar likt nyskapande bonader.
“Sayings” kallar den nya utställaren, keramikern Marianne Hallberg sina tankeväckande tavlor.
– Jag följer på mitt sätt den gamla traditionen med broderade visdomsord. Det är en medveten parafras på den berättartekniken, säger Marianne som ser sina keramiktavlor som en naturlig konsekvens av att sin förkärlek för dessa broderier.

Läs mer...På bilden: Jakob, Adrian, Emelie, Oliver, Oraphin och Lin

2018 års elevutställning i Klippans konsthall till beskådande

Klippan 180412
Torsdagen 12 april byter Klippans Konsthallen till vårskrud. Unga kreativa själar visar då upp sina verk inom foto, animation, digitalt skapande, film, 3 D och grafik.
Det är tre årskullar gymnasielever på estetiska programmet som fyller hallen med alster som skapats det senaste åren under ledning av bildpedagoger.

– Vi hjälper dem att se möjligheterna, säger bildlärare Dick Fridén som under åren upptäckt flera konstnärliga begåvningar och oroas över att allt färre söker sig till estetisk gymnasieutbildning. Men de som vågar sig dit är det desto större krut i. De tycks orädda ha sugit åt sig olika tekniker likt törstiga svampar. I likhet med förra året är kvalitén hög för att vara på elevstadiet med ett varierat utbud, blandat likt en hoppfull vårbukett.

Elevutställningen på Klippans konsthall pågår t.o.m. 29 april.


Bildlärare Dick FridénOrdföranden i Stiftelsen för främjande av konstnärlig verksamhet i Nordvästra Skåne, Matz Svensson och stipendiaten Sara Rydén

Helmer Långstipendium 2018 till helsingborgskonstnären Sara Rydén

Landskrona 180329
Under festliga former vid Nordvästskånska Konstrundans förhandsvisning på Skärtorsdagen, tilldelades den unga helsingborgskonstnären Sara Ryden 2018 års stipendium.
Stipendiesumman 10 000 kr överräcktes av ordförande i Stiftelsen för
främjande av konstnärlig verksamhet i Nordvästra Skåne, Matz Svensson.

Läs mer...Tim Nedrup med sina graffittimålningar

Ett brett startfält med 51 utställare och 126 verk på årets Kullasalong

Krapperup 180327
Tidsandan synliggörs och får ett rentvättat ansikte med medvetna eller omedvetna konturer av konstnärer alla kategorier.
Det gäller även Krapperups jurybedömda vårsalong där en svag doft av nostalgi och naivism blandas med ett nyskapande elixir samt inte minst en rejäl dusör miljötänk.

Läs mer...Nygamla objekt i den fjärde utställningen Galleri Skelderhus sedan nystarten

Munka Ljungby
– Medan resten av familjen Gustav Arne Husberg jobbade med bildkonst, sökte sig frun i huset Bibban Berendahl, sent i livet till en annan uttrycksform - Objekt.
Dottern och konstnären Katinka Husberg som driver Skelderhus Galleri med Klenodbutiken, visar i denna utställning delar av sin 93-åriga mammas stora samling av egenskapade objekt. Objekten är tillverkade av de mest otänkbara material och förvandlade till lika fantasifullt otänkbara skapelser.
Befintliga prylar som fjädrar, tyger, hår, skräp och begagnade tepåsar har i hennes händer fått nytt liv. Recycling med andra ord, långt innan uttrycket var uppfunnet…
Dessutom stämmer det perfekt med Klenodbutikens utbud av äldre prylar och antikviteter.
– Vi ställde ut tillsammans hela familjen - pappa, mamma, Simon och jag på Krapperups konsthall 1995. Men mamma Bibban Berendahl hann med fyra stora separat utställningar under åttio- och nittiotalen - på Sofiero slott och muséerna i Varberg, Ystad och Landskrona. Hon uttryckte sig ofta med symboler, hämtade inspiration från mytologiska väsen eller egna eller andras livsfilosofiska funderingar, berättar Katinka, som själv axlat Bibbans mantel och gärna jobbar med underfundiga objekt vid sidan om måleriet.

Vernissage på Galleri Skelderhus lördagen den 24 februari kl. 13 - 16
Bibban Berendahls utställning pågår t.o.m. 25 mars.Puttes Bluesband gästade Kvidinge hembygdshall

Kvidinge 180216
– Det är inte första gången vi är här, men sist var det mer folk, fast då var det ju inte fotboll och OS på TV, inledde Jan Åke "Putte" Johannesson kvällens konsert.
Sen brakade det loss till den fåhövdade publikens jubel. Tung-Gung blandat med slowblues – tempo och dynamik var ordet!

På gitarr förutom "Putte" själv var Jan "Nisse" Nilsson som gömde sig i skuggan, trummisen Jonas och på bas Ulla Johannesson.Mona Öjemark

Mona Öjemarks "Vägval" på
Galleri Moment

Ängelholm 180125
– Jag har alltid ett mål som jag vill sammanfatta och förenkla, säger Mona Öjemark. Den inriktningen slår hon fast i utställningen “Vägval” på Galleri Moment med vernissage lördagen den 27 januari.

Läs mer...Alexandra von Schwerin i Kvidinge hembygdshall

Den dolda kvinnomakten under 500 år

Kvidinge 180201
Det patriarkaliska samhällets trygga borgar eller slottsmurar har fått sig en välbehövlig törn med knakande, skakande fogar med hjälp av Metoo-rörelsen. De sexuella förtrycken och övergreppen är en följd av ett samhälle som nerifrån och upp skapats av män, som bestämt tingens ordning, i sekel efter sekel.
– Far ror, mor är rar, lärde sig förra seklets lågstadiebarn.
Och vem minns inte alla maktens gubbar i historieböckerna, vars porträtt gärna förärades med mustascher i blyerts?
Forskare har i årtionden haft klara sakliga belägg för kvinnornas makt och driftighet på slott och herresäten men det har varit dolt för allmänheten. Informationen ansågs inte som lönande att utge.
Frågan kvarstår. Männen krigade ju för det mesta, vem skötte då ruljangsen? Igår… idag, i morgon?
Journalisten, fil.kanden, svt-reportern, företagaren, feministen och tillika slottsfrun på Skarhults slott - Alexandra von Schwerin, har engagerat sig djupt i ämnet.
Hennes journalistsjäl provocerades i dess fulla prakt, när hon kollade i slottets arkiv och luntor och nästan enbart hittade fakta om männen.
En liten rad förärades nådigt resp. hustru. Som gjort för en story med förtecken för historia…
Landets bästa forskare ställde sedan upp i researcharbetet av Skarhults kvinnors gärningar.
Dokumentation söktes bl.a. på Riksarkivet, i brev och dagboksanteckningar.
Arbetet resulterade i en bok om Skarhults slotts kvinnor med Alexandra som redaktör.

Läs mer...På bilden fr.v. FR:s kassör i Åstorp, Alice Wallhoff, Åstorps ordförande, Rolf Östinge, ordförande FR Öresund samt Petter Arrenhag och Matilda Molin från FR Klippan

Nu är det klart – Två blir en under namnet Företagarna Söderåsen

Åstorp/Klippan 180123
Efter uppstartmötet den 5 december 2016 lyser det nu grönt för sammanslagning av Klippans och Åstorps lokala företagareföreningar.
Det gemensamma satsningen får, som vi tidigare nämnt, namnet Företagarna Söderåsen. Om Bjuv vill ingå i vänkretsen återstår att se.
Det ser dock ut att bli en lång process innan all formalia är avklarad i arbetet som skall vara avklarat 2019.

Det stod klart efter ett medlemsmöte på Kvidinge hembygdshall den 24 februari. Ett dussin inblandade parter med representanter från Företagarna Region Syd, Företagarna Öresund, styrelsemedlemmar, näringslivsansvariga i kommunerna och företagare från olika branscher hängde på.
Det är tufft för alla slags ideella föreningar idag med dramatiska generationsväxlingar. En tydlig koppling mellan Företagarna Åstorp och Företagarna Klippan har länge varit en käpphäst som man nu har sadlat och skall sättas i skritt.
Nytänkande är ett måste. Var är vi idag? Hur går vi vidare? Hur öka engagemanget? Vilka verktyg krävs för att få in nya medlemmar?
De frågorna ventilerades även om de juridiska, ekonomiska och organisatoriska frågorna, förklarligt nog, tog överhanden. Fördelning av pengapåsarna och ev. fastigheter?
Företagarna Åstorps ordförande Claes Sjöland utsågs till samordnare medan Rolf Östinge ordförande i Företagarna Öresund blev den naturliga konsulten med erfarenhet av sammanslagningen mellan Lomma, Staffanstorp och Bjärred.
Veteranen Rolf klargjorde de frågor som uppstod vad gällde kommande formalia.
Två grupper tillsattes, en formaliagrupp och en aktivitetsgrupp. Två gruppmöten inbokades innan Åstorps årsmöte den 15 mars, då definitivt sammanlagningen slås fast.Natalia Johansson

Varje stad har en egen själ

Klippan 180119
Klippans konsthalls estetik, rymd och ljusinsläpp brukar få de flesta utställare på fall. Det gäller även årets första utställare, Natalia Johansson som har vernissage 20 januari.
– Det är en fantastisk utställningslokal. Jag är jätteglad att få ställa ut mina målningar och skulpturer här, säger en nöjd Natalia som ställde ut på Galleri Hultman för några år sedan.
Ett glatt återseende för konstbesökare som i denna utställning kan hitta nya spår i Natalias konstnärliga utveckling. Den observante kan bl.a. upptäcka att människor tagit större plats i hennes målningar av stadsmotiv och att experimentlustan och fantasin fortfarande är på topp.

Läs mer...Carl och Anna Ingelsson. Den engelska predikanten.

Färgstark Hillesrevy 2018

Stidsvig/Hillesgården 180105
Färgglada lysande cirklar, likt pigga planeter i universum, var en symbolisk dekor och en passande inramning till HillesgårdsRevyn 2018.
I mångt och mycket är vi alla delaktiga och påverkade av vad som händer och sker utanför vår svenska ankdamm - på gott och på ont.

Läs mer...Jan Nilsson, ordf. i Kvidinge Sockens Hembygdsförening visar upp ett av nyförvärven – en samling modeller av kyrkan genom tiderna

Mycket nytt i Gyllenbielkeska hospitalet

Kvidinge 180530
Det händer mycket nytt bakom de mångsekeltunga väggarna i Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge!
Denna kulturskatt från 1729 är ett av landets äldsta bevarade ålderdomshem, tidsenligt inrett i de små kamrarna, köks- och gemensamhetsutrymmen.
I andra delar av det omfattande muséet kan man hitta en stor mängd prylar och klenoder, från sextonhundratal- till tidigt nittonhundratal, skänkta eller donerade av fattiga som rika, institutioner som kyrkor.
De sistnämnda har varit ett flertal sedan den första kyrkan byggdes i Kvidinge på 1100-talet, försedd med blytak och mycket små fönster.

Läs mer...

Pia avslutar med Konstfest efter 28 år i kommunal tjänst

Åstorp 180615
En konstfest i gröngräset bjöds det på hela dagen lång i söndagen 16 juni - ett kreativt nytillskott bland de traditionella sommararrangeman Projektledare Jasmine Cederquist
gen i Åstorp.
Idén kläcktes bl.a. av kulturassistent Pia Nordqvist som tillsammans med ett engagerat team späckat dagen med kreativa aktiviteter. Detta evenemang är Pias sista. Efter tjugoåtta år som biblioteksassistent, sedemera kulturdito, går hon pension för att ägna sig åt eget fritt skapande.

Läs mer...

Beslutat, klubbat, stängt – Kvidinge Campings saga är nu slut

Åstorp 180615
Kvidinge Camping vid friluftsbadet har varit en populär campingplats sedan 1984.
Nu har Fritidsförvaltningen och kommunen beslutat att lägga ner verksamheten till förmån för annan ej specificerad verksamhet.
Trots massiva protester och skrivelser från bl.a. Kvidinge hembygdsförening har beslutet fattats och anläggningen stängts.

Karl Mårtens på Tomarp för tredje gången

Åstorp 180615
Det är en mycket efterlängtad, gammal kär favorit, Karl Mårtens, som ställer ut på Tomarps Kungsgård 16 juni, för tredje gången. Kungsgårdens inbjudande, generösa konsthallar och dess rika fågelliv med storkar, påfåglar och myskankor i parken utanför är en perfekt scenografi för en fågelmålare som Karl Mårtens. Det anser han själv också och har egentligen aldrig släppt taget om Tomarp. Vissa av hans fågelmålningar har under flera år hängt till allmänt beskådande i caféet och dess korridor.

Läs mer...En svensk flagga kan man ha till mycket, att skugga med t.ex.

Nationaldagen i Åstorp, familjärt
och lättsamt med mycket aktiviteter

Åstorp 180606
Sveriges Nationaldag firades traditionsenligt på Perslund i Åstorp, där solens värmande strålar bidrog till att förgylla feststämningen som gick i mysig, familjär anda.
Allt var sig likt med aktiviteter för stora och små ända från lunchtid på Åstorps största och grönaste mötesplats.
Klättring i nya utegymmet och hoppborgar, Björneknatet, medborgarskapsceremoni, ponnyridning, ansiktsmålning, musik från musikskolan, tipspromenad och hunduppvisning hann beskådas eller utövas, innan det traditionella firandet tog vid.
Riksdagsmannen och kommunfullmäktiges ordförande Per-Arne Håkansson hälsade välkommen på ett större och och mer funktionellt scenutrymme än tidigare.

Läs mer...


Odd Nerdrum på pressvisningen. Foto: Krapperups konsthall

Nerdrum, Alm och Lewenhaupt på Krapperups konsthall

Krapperup 180630
Figurativ kitschkonstnär eller modern klassisist?
Odd Nerdrum som internationellt räknas som den främsta bland klassiskt figurativa målare av idag, kallar sig själv för det förstnämnda.
Nedrum är även en stor provokatör som skapat debatt i decennier.
Vem minns inte hans nakenporträtt av sig själv med jättemage och penisen i topp från 2000 för att ett av oräkneliga exempel?

Läs mer...Tio, 3 år gapar stort hos tandhygienisten Carina Jensen Lundblad

90 klippanungar vallfärdade till Folktandvården för att skrämma tandtroll

Klippan 180525
Klippan är som vanligt på bettet…
Fredagen 25 maj även bokstavligt, då Folktandvården i Klippan hade barnkalas med inbjudna minigäster från tre år och uppåt. Nittio gäster var förbokade.
Pippi Långstrump, alias Lizette Sonesson,som även var initiativtagare till eventet, hälsade välkommen och överlämnade en ballong till varje nyanländ. Sedan dök tandféerna upp med hårkreationer, lika galna som bröllopsgästerna vid det engelska bröllopet och ledsagade gästerna, en och en med resp. föräldrar till den magiska tandläkarstolen. Den stolen föll bl.a. treårige Tito i smaken. Han testade glatt att åka framåt och glida bakåt medan han svängde med sin ballong. Sedan visade Tito att han minsann kunde gapa med lika stor käft som den tecknade krokodilen på hans T-shirt. Inga tandtroll i sikte...
Under tiden kunde tandfeerna diskutera hans matvanor och tandborstningsritualer med föräldrarna. Tio fortsatte sedan att gapa stort långt efter det han lämnat tandläkarstolen. Sedan fick han fick hämta ett Bamsediplom och avsluta besöket med att fiska i fiskdamm, där han fick napp med ett litet paket.
Det är andra gången detta lyckade barnkalas för att förebygga tandläkarskräck, arrangeras. Fler lär det bli, men då i nyrenoverade lokaler med tillskott av ytterligare två behandlingsrum.Carola Jarnung

Säsongens sista Frukostmöte med energi- och klimatföreläsning samt kommuninfo

Åstorp 180523
Säsongens sista frukostmöte på Kulturhuset Björnen satte fokus på energi- och klimat samt förvaltningarnas pågående arbeten.
Innan energi- och klimatrådgivaren på Energirådgivarna i Skåne, Carola Jarnung kom till orda hade, både näringslivsansvariga Susann Cardell och Åstorps kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd mycket att berätta om det som händer i kommunen.
Susann berättade om SIDA-projektet med kenyaner på besök för att lära känna vår kultur och våra värderinga, bl.a jämställdhetsfrågor. Vad gäller företagsklimatet får Åstorp 78 poäng i utvärderingen Insikt - ett gott betyg då snittet i landet ligger på sjuttioen. Arbetet med satsningar som Ung företagsamhet och Ung Drive fortskrider. Sextiofem sommarlovsjobb utlovas, dubbelt så många som förra året.

Läs mer...Så var Åstorps andra kommunala naturreservat invigt. Ronny Sandberg, kommunalråd i Åstorp invigde.

Invigningarna duggar tätt i Åstorp
och Klippan

Åstorp 180513
Efter Skejtparkens invigning i Klippan och brf Backsippans avtäckande av Bie Norlings skulptur helgen 12-13 maj var det dags att legtimera Kalvahagens status som Naturreservat. Det är Åstorps andra kommunala naturreservat. Det första var Prästamarken i Kvidinge som invigdes förra året. Även denna gång var det Åstorps förste ordförande – Ronny Sandberg som invigningstalade inför intresserade och stolta åstorpsbor.
– Vad är då ett naturreservat? Det är ett område som man vill värna om och skydda för framtiden och för kommande generationer. De är en del av vårt natur- och kulturarv som vi sparar både åt oss och kommande generationer. I arbetet med att bilda naturreservatet har vi fått statliga bidrag. för att klarlägga förutsättningarna.
Vi har arbetat med ett långsiktigt mål för att områdets natur- och kulturvärde samt värdena för friluftsliv och närrekreation skall kunna säkerhetsställas på lång sikt, förklarade Ronny Sandberg som riktade ett varmt tack till alla inblandade parter som bidragit till att bilda naturreservatet bl.a. staten, personal på tekniska kontoret, föreningsfolk och andra aktiva invånare.
Därefter var det dags för det sedvanliga “klippet.”
Många provade också på den nya "Inte-nudda-marken-banan".Lagrat landskap i Gamla Rådhuset, Ängelholm

Ängelholm 180509
Kvidingekonstnären Lie Svennbeck ställer ut i Gamla Rådhuset i Ängelholm med måleri, textil och objekt med vernissage onsdagen 9 maj.
I utställningen “Lagrat landskap” tar hon ett insiktsfullt helhetsgrepp på temat. Den är kompletterad med texter eller ord som förstärker verkens budskap och skapar egna inre bilder för betraktaren. Fyra av verken är från ett projekt 2016 med utgångspunkt av komprimerade återvinningsbalar.
Själv beskriver Lie Svennbeck sina tankebanor och syften med utställningen “Lagrat landskap” i följande välformulerade, tankeväckande text som möter besökaren vid entrén.

– Landskapet i min blick. Textila gener i lager. Tankars turbulens. Tomhetens vågrörelser. Ingendera kan undvikas. Allt komprimeras - lagras. Skiktavlagringar - ett universellt tillstånd.
I dessa avlagringar hämtar jag mina bilder och arbeten. Jag följer historiska stråk i mitt inre – gör ett utsnitt. I snittytan blandas och avslöjas lager på lager av livet arkiverat. Att koka ned det inre kaoset till ett koncentrat. Här uppstår någonting som blir till en ny verklighet vilken jag strävar att fånga i mitt uttryck.
Hoppas att det kan beröra även andras inre utsikt.

Lie Svennbeck.

Utställningen pågår t.o.m. 19 maj

Maria Knutsson och Per Sjölander

Musikalafton i Kvidinge hembygdshall

Åstorp 190307
Det finns ett behov av mjuk, lättsmält och igenkännande musik att varva ned med, ett tryggt inslag i en för många otrygg tillvaro.
Det lilla intima konsertformatet med en till synes opretentiös, familjär framtoning och publikkontakt har kommit för att stanna. Så ock i lilla Kvidinge...
Likt delikata utvalda karameller ur en exklusiv godispåse, bjöds publiken i Kvidinge Hembygdshall på torsdagen 7 mars på lättsmälta godbitar från kända musikaler av populära Billy Heil Quartet.
Intresset var som väntat stort och salen fylldes snabbt.
Välkända, rutinerade sångare som Maria Knutsson, Pär Sjölander och Billy Heil på bas var säkra dragplåster i en sättning, som denna kväll kompletterades med pianisten Lasse Johansson och med Janne Johansson på trummor.
Merparten under det första setet var låtar som grönskat till evergreens och som nynnas i slott och koja. Setet inleddes som sig bör med “Willkommen, Bienvenue, Welcome” ur Cabaret. Därefter följde alla tänkbara, kända låtar ur allt från den först musikalen Teaterbåten, vidare till Porgy and Bess, Sound of Music, Fantasticks, Cats, Chicago m.m..
Stjärnorna på musikalhimlen tycks inte slockna utan leder vidare till nya scener och produktioner sedan ett sekel tillbaka.
Maria Knutsson är en välskolad sångerska med ett brett register. Hon hanterar det höga sopranläget likaväl som hon fångar mörkret, svärtan och rytmen i jazzlåtar.
Duetter hör musikalen till. Här fick hon lyriskt sällskap av Pär Sjölander.
Det var också enda gången hon inte nådde upp, jo på tonstegen men inte med kroppslängden, då Pär är imponerande över två meter över havet.David Noro och Ayesha Ghaoul i skapartagen

Installation med uppföljning...

Munka Ljungby 190301
Ett spännande, unikt projekt är på gång på aktiva Skelderhus, där galleriet samsas med en klenodbutik. Häromdagen mötte vi ett ungt par i overaller, fulla med lika mycket skaparglädje som intorkat gips från topp till tå.
Det var konstnärsparet David Noro och Ayesha Ghaoul som lockats hit från Amsterdam och var i full färd med att påbörja en platsspecifik installation i det f.d. stationshuset.
Med inspiration av Skelderhus historia som tågstation med dess ankomster och avgångar och rörligt folkliv, skall de nu ge sig i kast med att bygga en installation under samma tema.
Av olika material och i skilda tekniker, David är målare och tecknare medan Ayesha är mixed media artist, skall de förvandla det nuvarande galleriet i en gemensam installation.

Vernissage lördagen 9 mars. Men innan dess kan vi inte motstå lusten att se hur arbetet framskrider och återkommer under kommande vecka med bildrapporter hur arbetsprocessen framskrider.

Läs mer...Tingvalla vid Söderåsens fot

Frukostmöte med fokus på destination Söderåsen

Åstorp 190227
Nu våras det inte bara i naturen på Söderåsen med omnejd. Nyskapande idéer skall nu gro, spira, växa och blomma i det pågående Leaderprojektet Destination Söderåsen som beviljades EU-pengar i oktober förra året.
Sedan dess har det jobbats friskt i Klippan, Åstorp, Bjuv och Svalöv i samarbete med resp. kommuner, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark.

Läs mer...Anna Fransisca Nilsson

Klassiskt måleri i nytänkande bildspråk och modernt material

Åstorp 190227
Klassiskt måleri i nytänkande bildspråk och modernt material fyller Åstorps Biblioteksgalleri med vernissage lördagen den 2 mars. Det är halländska konstnären Anna Fransisca Nilsson, klassiskt utbildad på Florence Academy of Art som visar sköna frusna ögonblick, målat med oljefärg på plexiglas. Stillbilder i ett gränsland mellan nu och då...

Läs mer...Håkan Bengtsson

Balanserade kompositioner med meditativa känslospröt på Galleri Moment

Ängelholm 190215
Likt “Linus på linjen” är det den ritade linjen som styr Håkan Bengtssons konstnärskap, där balans, komposition och det meditativa anslaget är målet. Det uppnås efter många långa omständliga, sublima lager på lagerprocesser. Bl.a.bryts balansen ned i dissonanser för att sedan återfå den eftertraktade balansen och helhetstänkandet för att nämna något av otaliga moment i den udda arbetsprocessen.

Läs mer...


ANNONS

Pelle Jageby och Lasse Sörbom

Kvidinge
De framför Hasse & Tages sånger och texter som är lika häpnadsväckande idag som igår.
Torsdag 14 februari kl. 19.00 i Kvidinge Hembygdshall."Vidare tid, vidare rum" –
Anna Brag och Lena Ignestam på Konsten

Helsingborg 190105
“Vidare tid, vidare rum” kallar Malmökonstnärerna Anna Brag och Lena Ignestam deras utställning på Galleri Konsten i Helsingborg med vernissage 2 februari.
I mycket udda tekniker och manér gör de nedslag in såväl den dagsaktuella nyhetsströmmen som i barndomslandet, låter betraktaren dyka in i deras bildvärld och förundras.

Läs mer...Stort intresse för Hans Arnoldutställningen i Klippans konsthall

Unik Hans Arnold-utställning i
Klippans konsthall

Klippan 190126
Det är ett unik dokumentation av den säregne, surrealistiske illustratören Hans Arnolds livsverk som sedan vernissagen 26 januari nu fyller Klippans konsthall till brädden.
I konsertsalen på musikskolan kompletterades utställningen på vernissagdagen med en 90 minuters lång film.
Filmen” Arnold - Häxmästarens pensel” i regi av Micke Engström väckte så stort gehör att en extraföreställning sattes in på söndagen den 27 januari.
Intresset för Hans Arnold 1925 - 2010, är mer än stort och passar väl in i dagens Contemporary Art.

Läs mer...Färöiska Gunnvá Zachariasen och danska Ulver Skuli Abildgaard spelar Alice och Edgar. Foto: Teater Insite/Teatergrad/Tvass

Dödsdans utan döda punkter i Kvidinge Folkets Hus

Kvidinge 190119
Ett storslaget, unikt silverbröllop, ett hejdundrande kalas, vars like aldrig skådats i lilla Kvidinge, ägde rum lördagen 19 januari i Folkets hus.
Det var Malmöbördiga Teater Insite, danska Teatergrad och färöiska Tvass som i kärlekens namn bjöd in till ett kalas av Åstorps teaterförening.
Denna ensemble med nordiska samarbetspartners arbetar med interaktion dvs med att ge publiken en helhetsupplevelse. De strävar efter att göra publiken delaktig, få dem att känna gemenskap, nå alla deras sinnesförnimmelser i denna föreställning “Dödsdansen 3” och i väl genomtänkta kringarrangemang.

Läs mer...Harald Hjärne, Berit Fradera och Lars Johansson övervakar Ester Cavallins hängning av abstrakt mobil.

Berit Fradera ställer ut på Galleri Skelderhus i Munka Ljungby

Munka Ljungby 190117
Berit Fradera berörs av orättvisor och vi berörs av dessa i hennes konst.
Hon fortsätter sin passionerade halvsekellånga, konstnärliga kamp med att sätta människors utsatthet under lupp, förmedlat i subtila, drömska och meditativa konstverk. Samhällets eviga olycksbarn, de vilsna, sårbara får ett ansikte i målningar, collage, skulpturer och installationer.
Med knivskarp skärpa klargör Berit Fradera sina filosofiska och samhällskritiska tankegångar i insiktsfulla, inträngande konstverk där det medeltida katalanska möter det moderna.
Fradera bodde under många i Francos Spanien. Erfarenheten från diktaturen där, bär hon bär med sig, såväl i livet som konsten.

Läs mer...Torvald Berg

Möte med Litauen på Galleri Hattlösa
i Förslöv

Förslöv/Hattlösa 190106
Det är skrämmande hur lite de flesta av oss vet om våra geografiska grannars livsvillkor och kultur av idag.
Den insikten drabbade oss som ett hugg i magen på vernissagen av Torvald Bergs foto- och text dokumentation “Röster i Litauen” på Galleri Hattlösa i Förslöv.

Läs mer...


Foto: Anders Jönsson


Man in the Moon pryder nu hamninfarten vid Pixlapiren i Helsingborg

Helsingborg/Pixlapiren 181208
"Kungen av Pixla" Anders Jösse Jönsson har en stor del av hösten arbetat på sitt monumentalprojekt "Man in the Moon".
Han har böjt stänger, svetsat och plåtklätt, målat och monterat. Nu, dagarna före jul kunde helsingborgare och sjöfarare se Gubben i Månen avteckna sig mot himlen i sin guldglänsande kostym.
Anders Jönsson, i vardagsmun kallad "Jösse" har i många år haft (och har fortfarande) Klippan som hemmakommun. Den mesta tiden 2018 har han dock tillbringat tillsammans med kolleger, musiker och andra kreativa människor på Pixlapiren f.d. Osloteminalen som blivit något av ett helsingborgskt Christiania.Pernilla Pedersen

Nu blommar det i konsthallen

Åstorp 181129
Nu blommar, grönskar det i ett svällande överdåd i Åstorps Konsthall, i målningar lika en hoppfull julhälsning om bättre tider.
Det är gnistrande, levande färgexplosioner med en växtkraft som ser ut att spränga ramarna som möter besökarna i bibliotekets konsthall med vernissage på julskyltningssöndagen.

Det mest unika med konstnären och konstpedagogen Pernilla Pedersen är hennes förmåga att skapa frid, glädje och harmoni i ett maximerat blomsterutbud av färger, rörelser och former. Balans är nyckelordet.

– Jag söker mitt eget personliga uttryck, vill landa i det unika, säger Pernilla som har sin ateljé och verkstad hemma i Strövelstorp.

Naturens flödande rikedom och blomsterprakt är alltid i fokus i Pernilla Pedersens motiv som har starka asiatiska vibrationer. När människan är på besök i hennes bildvärld, är hon alltid neutral men utstrålar ett stoiskt lugn och meditativ upphöjdhet. Det asiatiska inslaget återkommer även i hennes blandteknik, där akrylen mycket gärna får sällskap med metaller och lack.
Guldfärgade inslag och pyttesmå glittrande paljetter bidrar till liv, rörelse och stämning.

– Balans i färg och form är viktigt för mig.. Jag utgår ofta från en kvadrat eller cirkel, vill få fram känslan av en värld framför och en bakom.

Det undermedvetna styr. Ofta kan jag efteråt se ett budskap i mina bilder som jag från början inte tänkt att förmedla.
Jag har aldrig varit varken i Kina eller Japan men i mitt huvud är jag ständigt på resa dit. Mitt intresse för det orientaliska och asiatiska föddes från början av uttrycksfulla ikoner, säger Pernilla som är en lika hängiven blomsterfantast som kolorist. På utställningen visar hon även sin stilrena rakubrända keramik och glasfusingobjekt.


Vernissage 2 december 13 - 15 under julskyltningen.
Pernilla Pedersens utställning pågår fram till 7 januari på Åstorps biblioteks konsthall.

Trångt i keramikverstaden

Relieftillverkning – ett mycket uppskattat inslag på Höganäs Keramikdagar

Höganäs 181118
En söndagsutflykt från anrika Keramikriket Kvidinge till stolta Keramikriket Höganäs satte fart på livsandarna den 18 november.
För fjärde året i rad firades Keramikdagarna under två dagar med bl.a. keramikvandring, Käramikorkester, stipendieutdelning, öppet hus hos vissa keramiker och kåserande föreläsning av keramikern Klas-Göran Klase J:r Klaesson.
Klaesson som i dagarna flyttar från sin verkstad, där han varit verksam i över ett halvt sekel, hade skapande verksamhet för allmänheten på Keramiskt Center.
Alla fick möjlighet att göra förstärka utbudet av keramikreliefer, som “Klase” sedan länge hållit kurser i. Relieferna skall sedan pryda piren i hamnen.
Alla blir en del av Höganäs och ger sin personliga prägel till staden som är synonym med keramiktillverkning och keramisk konst.
Intresset var överväldigande med stor kö utanför verkstadens glasdörr. Det var proppat vid borden, där verktyg och målarfärger fanns till hands för såväl småttingar som vuxna. I bakre regionen jobbade Klase febrilt med att göra lerplattor för vidare bearbetning av en mycket inspirationsrik skara. Koncentrationen var i topp, framför allt hos de små som tysta som möss kreerade flitigt med tungan hängande utanför. Hjärtan, familjebilder, blommor karvades in och målades av hjärtans lust för att sedan vidarebefordras till Claes Thell för torkning och bränning för montering fastsättning på piren. Det är lätt fastna i och för den utmanande leran...

Förutom på Keramiskt Center som är under renovering fanns keramiska alster till beskådan även på Höganäs Museum
Det stora publikintresset visar med all önskvärd tydlighet att Keramikdagarna har kommit för att stanna.

Ann Blomberg

Mänskliga avtryck och minnen i objekt
och skulpturer

Munka Ljungby/Skelderhus 181106
–Det rumsliga, det tredimensionella är viktigt för mig. Man skall kunna hitta underliggande tendenser och tankebanor, i mina objekt och skulpturer. De skall berätta, inte bara existera i färg- och formspråk. Färger använder jag som tecken eller symboler.
Livets eviga balansakt är ett hett ämne som här återkommer som en röd tråd i mina “byggen”. Denna utställning kallar jag för “Tomrum” - ett rum fritt från gestaltade människor. I stället är det fyllt av mänskliga avtryck, minnen och ting av människoliv som finns eller har funnits. Personliga minnen tar form och visualiseras tillsammans med samhälleliga förlopp och processer.
Det säger Ann Blomberg, årets sista utställare på Galleri Skelderhus med vernissage lördagen 10 november. Väl genomtänkt och underfundigt har Ann i denna utställning kreerat kluriga, lustfyllda objekt av tygspill, trä, plastpåsar och papper.
Ann Blomberg ger rester av material ett nytt, berättande sammanhang ger dem mänsklig aktivitet. På ett bord ligger ett objekt av en trasig tröjärm. Vems är den? Vem associerar du till? Och vad händer om man fyller den?
Inre visualiseringar tar automatiskt fart.
Intill ligger två tavlor i trä för upphängning som associerar till förra valet kontra det tidigare. Mobiler i form av lod skall fylla den andra väggen.
I blickfånget på en hylla glittrar det förföriskt färgsprakande av mycket udda objekt som fordrar en närmare titt.
Utställningen kompletteras med små tryckta bild-, tecknings- och fotohäften, där även fysiska gestaltningar tar plats.

Vernissage lördagen 10 november 11- 16.
Utställningen pågår t.o.m. 9 december.Nils Forsberg, självporträtt 1881

Klippanbygdens store son Nils Forsberg hedras med minnesutställning på Tomarps kungsgård

Kvidinge/Tomarp 181102
Det är en omfattande historisk resa i celebert sällskap med bygdens son - den store konstnären Nils Forsberg 1842 – 1936 från Riseberga som väntar i Tomarps Kungsgårds salonger.
Salongsfähig blev denne konstnär redan 1888 med den berömda målningen “En hjältes död”, som utnämndes till årets främsta konstverk och förärades en guldmedalj på prominenta Salongen i Paris, den dominerande konstinstitutionen för ny konst.
Idag återser vi hans målning på Nationalmuseum samt i litografier och mängd kopior i privathem och offentliga inrättningar.
På Tomarp får vi följa delar av hans disciplinerade, omfattande arbetsprocess på vägen dit i tre utförliga skisser och tryck vidare till slutresultatet.

Läs mer...Per Andersson

Mer på Kronohäktet –
"Sönderfall" Pripyat 30 år efter Tjernobyl

Ängelholm 181027
Missa inte en skickligt fotograferad och producerad utställning av Per Andersson på Kronohäktet under Ängelholms kulturvecka!
Det är en insiktsfull dokumentation av förödelsen i staden Pripyat efter Tjernobylolyckan den 26 april 1986 som presenteras.

FK Kameras Per Andersson besökte staden Pripyat 2016, nästan exakt trettio år efter katastrofen. Det var en spöklik stad som mötte honom, där naturen höll på att ta över. Bostadshusen var sedan länge länsade i byggnader med stor rasrisk. inom snar framtid kommer det inte att gå att besöka den numera ukrainska staden längre. Ändå bodde här 50 000 människor, de flesta anställda vid kärnkraftverket. Det var en påkostad framtidsstad med all tänkbar service efter sovjetiska förhållanden.
Så hände detta… Branden i den härdsmälta reaktorn pågick i fler dygn. Det dröjde innan befolkningen förstod konsekvenserna. Det sägs att folk stod och beundrade det färgsprakande sceneriet av branden i horisonten. 40 timmar efter olyckan evakuerades invånarna som trodde att det var tillfällig evakuering och lämnade därför kvar sina ägodelar.
Det är en skrämmande, starkt berörande dokumentation om kärnkraftsolyckan
i Tjernobyls konsekvenser som visas i en fotografiskt väl utförd och genomtänkt fotografisk exposé.

Öppet vardagar 17 -19, lördag och söndag 12 -15 på Kronohäktet, Ängelholm med vernissage 27 oktober. Fotoställningen “Sönderfall” pågår t.o.m.
4 november.PRESSRELEASE

Jeanette Åkerlund, här tillsammans med dottern Ebba, mottagare av 2018 års Hillesgårdspris för medmänsklighet. Foto: ModelHouse

Hillesgårdspriset för medmänsklighet tilldelas Jeanette Åkerlund 26 oktober

Stidsvig/Hillesgården 181026
Jeanette Åkerlunds dotter Ebba var en av de som omkom vid terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Jeanette Åkerlund får nu årets Hillesgårdspris för medmänsklighet och förlåtelse. I en situation där känslan av hat och förbittring hade kunnat bli helt dominerande, valde hon ljusets och kärlekens väg framåt.
Priset delas ut vid en ceremoni fredagen den 26 oktober på Hillesgården kl 11.00.

– Jeanette Åkerlund får 2018 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förlåtelse för att hon i en situation där hatets och bitterhetens krafter ständigt kan pocka på utrymme tagit ställning för förlåtelsens och försoningens ljus. Så hedrar hon sin dotter Ebbas minne och påminner oss alla om att livet blir vackrare om vi låter våra bättre sidor få överhanden, skriver prisets jury i sin motivering.

Startade stiftelsen ”Ebbas Änglar” efter dotterns bortgång
Att förlora sitt barn är alltid oändligt svårt. Jeanette Åkerlund har inte valt bort sorgen och saknaden, men har i stället för bitterhet och hat valt att söka mening genom att starta stiftelsen ”Ebbas Änglar”, till minne av dottern och med syfte att stödja andra barns möjligheter att utveckla sina talanger framförallt inom idrotten och kulturen.

– Jag är så oändligt tacksam, hedrad och stolt över detta pris! Då priset delas ut till mig personligen, innebär det också för min egen del att min acceptans av den situation jag är i just nu och att jag tar ansvar för hur jag väljer att hantera den uppskattas av andra, säger Jeanette Åkerlund och fortsätter:

– Det betyder mycket för mig. Jag arbetar varje dag med tankekontroll och att inte låta förövaren och negativa tankar få ta plats. Han eller de får inte äga mitt liv. Om det här dessutom kan innebära att Ebbas Änglar och det arbete vi i styrelsen gör för andra barn uppmärksammas så är det fantastiskt! Stort tack och all kärlek till er som nominerat!

Priset består av ett glashjärta formgivet av glaskonstnären Karin Hassle samt en prissumma på 50 000 kronor.
Prisutdelning och panelsamtal Prisutdelningen sker vid en ceremoni, där allmänheten har möjlighet att vara med. Under ledning av Elisabeth Linder, senior rådgivare i kommunikation, genomförs samma dag ett panelsamtal om medmänsklighetens och förlåtelsens betydelse för samhällsskapande med Jeanette Åkerlind och Karl-Erik Edris, författare och föreläsare.
Se även www.hillesgardspriset.se.
Bästa jurybedömda hittills på
Galleri Hultman

Åstorp/Grytevad 181020
“Överstfullt” skulle Bellman ha kallat den anstormning av nyfikna konstbesökare som till brädden fyllde Galleri Hultmans lokaler på vernissagen av årets jurybedömda höstsalong. 30 av 100 sökande fann nåd inför den celebra juryn av konstvetare och konstnärer. De har gjort ett utmärkt jobb i år.
Denna jurybedömda samlingsutställning är enligt vår bedömning den bästa hittills på Galleri Hultman med flera lovande nytillskott inom måleri och skulptur. Sextiotvå verk kunde beskådas på väggar och podier. För vissa konstnärer var det deras första jurybedömda - ett första steg på karriärstegen. Andra mer rutinerade ville testa om de var på rätt väg och om deras verk höll.
Ett lokalt känt namn, Pia Nordqvist, f.d. kulturassistent gjorde här sin andra jurybedömda utställning. I likhet med matkonstens Guide Michelin, där man jagar stjärnor, är det högst väsentligt för bildkonstnärer och skulptörer på G att samla på jurybedömda utställningar i sina CV:n.

Galleri Hultmans Höstsalong med vernissage 20 oktober pågår
t.o.m. 13 december.


Foto på plåt visade Cecilia Tournberg upp på vernissagen
Harmoniskt och poetiskt i gränslandet mellan dåtid och nutid

Klippan 181013
Fragment från andra tidsepoker, präglade av tidens tand samt visualiseringar av vårt urtida ursprung är i denna utställning sammanlänkande i levande Contemporary Art med meditativa vibrationer. Dåtid och nutid blir ett i ett evighetsperspektiv. Dessa tankebanor förenar de två utställarna i Klippans konsthall, Ingrid Andersson, bildkonstnär och Bodil Magnusson, glaskonstnär.
Ändå är de olika i tekniker och manér, vilket ger denna harmoniskt vackra utställning en extra spännvidd.
Ingen av utställarna kände varandra innan utställningen och blev glatt överraskade över hur perfekt deras verk harmonierade med varandra.

Läs mer...
Nu tar han plats bland de 17 i KU,
åstorpspolitikern Per-Arne Håkansson (S)

Stockholm 181003
Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson, från Åstorp och valkretsen Skåne norra och östra, blir ordinarie ledamot i Konstitutionsutskottet (KU).Det beslutades av Sveriges Riksdag under tisdagen. Gångna mandatperiod arbetade Per-Arne Håkansson i Näringsutskottet och var då suppleant i KU. Konstitutionsutskottet är riksdagens äldsta utskott och bereder ärenden som rör grundlagarna, demokrati, hovstaten, media, press- och partistöd, kommunallag, länsförvaltningar och rikets administrativa ledning. En stor del av arbetet omfattar granskningar av regeringen.
– Jag ser fram emot de nya utmaningar uppdraget innebär. Just
demokratifrågorna är i högsta grad angelägna att arbeta med, såväl nationellt som på lokal och även gränsöverskridande nivå, säger den nyblivne KU-medlemmen, Per-Arne Håkansson.
Konst(igt) färg & form på Galleri Ekebacken

Bonnarp 180923
Så var det dax igen för konstnären Susanne Jardeback Olesens kursdeltagare att visa vad som hänt sedan sist i deras konstutövande.
För fjärde året i rad ställer gruppen ut på Galleri Ekbacken, Stallet i Bonnarp.
16 utställare av 24 konstkursare, uppdelade i tre olika grupper som de kan alternera mellan, ställer ut tillsammans. “Tillsammans” är ett av nyckelorden bland dessa utställare, varav vissa har varit med sedan 2006. Gruppen växer och utvecklas både bokstavligt och bildlikt. Det är ett sammansvetsat gäng med hög trivselfaktor, där alla lär känna alla och ingen vill sluta. Under kurskvällarna blir alla sedda både av inspiratören Susanne och av varandra.
I de årliga utställningarna tar man ett gemensamt grepp och tar tillfället i akt att synliggöra sina målningar, teckningar och skulpturer för en konstintresserad allmänhet, se reaktioner och lyssna på deras åsikter.

En av de sexton utställarna, har avlidit i cancer. För att hedra hennes minne sker även en insamling till Cancerfonden under utställningstiden 29 september t.o.m. 7 oktober med öppettider på helgerna.


Saramaria Yrjänä med egen tavla omgärdad
av Susanne Jardeback Olesens verkSydafrikanska skulptrisen Maureen Quin
gästar Dagmar Glemme Art Center

Villshärad 180914
Maureen Quin har genom åren rönt stora framgångar genom sitt starka konstnärliga uttryck. Hon är även en eftertraktad porträttör som bl.a. arbetat tillsammans med Nelson Mandela under hans skulpturprojekt ”MANDELA AND CHILD 2002”. Bland andra internationellt uppmärksammade skulpturer kan nämnas en byst, föreställande Olof Palme för South Africa Heritage Monument i Groenklof, Sydafrika. Vid 82 års ålder tilldelades Maureen Quin 2016 den prestigefyllda Sydafrikanska Vetenskap- och Kulturakademiens hedersmedalj.
Den hyllade utställningen ”The Hunt” består av 14 stora bronsskulpturer. Det är med stor glädje och stolthet som Dagmar Glemme Art Center i Villshärad är värd i Sverige för denna unika och starka vandringsutställning på sin väg genom Europa. På invigningsdagen 15 september närvarar konstnären Maureen Quin från Sydafrika. Utställningen invigs av Viveca Bosson från Mjellby Konstmuseum och besjungs av Kören CAT.Karin Ellerstrand Bengtsson, ordf. i KKV Ängelholm och konstnärskollegan
Mats Ole Svensson sköter hängningen inför jubiléet

30 år med KKV i Ängelholm firas med en utställning på Tomarp i Kvidinge

Kvidinge/Tomarp 180913
Många professionella konstnärer saknar både lämpliga lokaler och maskinell utrustning för att kunna jobba, experimentera och utvecklas inom grafiska tekniker. Det är en verksamhet som är både kostnads- och utrymmeskrävande.
Genom att dela på kostnaderna i en gemensam verkstad för flera konstnärer, öppnas många dörrar till ett fritt skapande i en kreativ, familjär miljö med likasinnade.
KKV, Konstnärernas Kollektiva Verkstäder är en rikstäckande organisation som möjliggör de intentionerna i samarbete med respektive kommun.
1988 kom KKV till NV-Skåne, sedan åtta år installerad på Helsingborgsvägen 33 i Ängelholm efter turer i olika lokaler bl.a. Skörpinge gamla skola.

Läs mer...Göran Ebenhart fotogrferad av Alice Nilsson

Stilla magi från de svenska skogarna

Stidsvig/Hillesgården 180911
Den nya utställningen i Hillesgårdens konsthall visar bilder av fotografen och ståuppkomikern Göran Ebenhart. Han har skogen som sitt främsta motiv, och visar stilla och magiska bilder tagna i skogarna runt Markaryd, där han bor.

Läs mer...Sven Jons Udde

Skåneleden fyller 40 år och det ska vi fira!

Ängelholm 180906
Skåneleden fyller 40, det vill vi fira. (X)sites visar konst längs med Kattegattleden och de båda lederna går parallellt ute på udden och här vill vi bjuda in både vandrare och cyklister att möta konst och natur tillsammans.
Vi målar och bygger av, i och på landskapet ute vid Sven Jons Udde.
Kom och måla med konstnär Gertrud Alfredsson som vägleder dig att studera himmel, hav och land med färg, form och ljus. Vi rullar ut våra dukar och målar direkt på plats!
Av naturmaterial och solcellslampor bygger konstnärerna Rita Winde och Karin Frennesson Tellus Kapell. Kom och var med och bygg en plats som lyssnar på landskapet och naturen!

Välkomna ut i naturen 8 september 10.00-12.00 och 9 september 13.00-15.00

Nina Wenedikter
Konstpedagog och
verksamhetsansvarigKiwa Saito

Det kan vara jobbigt nog att skriva dagbok –
Kiwa Saito broderar sina dagböcker

Klippan 180830
De flesta använder Facebook som en dagbok och en kommunikationskanal till omvärlden.
Textilkonstnären Kiwa Saito broderar sina dagboksanteckningar.
Kiwa ritar och broderar sina vardagliga, enkla funderingar och betraktelser på textil i rulle med strålande, nyskapande resultat.
Sedan 2010 har hon har hon ritat och broderat varje dag, berättat om allt från enkel middagsmat till resor, känslostämningar och möten.
Den idag 36 meter långa rullen visar inte enbart på hennes unika kreativa förmåga och hantverksskicklighet. Den fungerar även som det vackraste ID-kort som skulle fått våra förfäder med deras pergamentrullar på fall.

Läs mer...


PRESSRELEASE

Foto: ModelHouse
Hillesgårdspriset
för medmänsklighet 2018 går till Jeanette Åkerlund

Hillesgården/Stidsvig 180828
Jeanette Åkerlunds dotter Ebba var en av de som omkom vid terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Jeanette Åkerlund får nu årets Hillesgårdspris för medmänsklighet och förlåtelse. I en situation där känslan av hat och förbittring hade kunnat bli helt dominerande, valde hon ljusets och kärlekens väg framåt.
Priset delas ut vid en ceremoni fredagen den 26 oktober på Hillesgården.

Läs mer: www.hillesgardspriset.se.Fr. vänster, Bo Rosenqvist, PRO Åstorp, Gull-Britt Svensson,SKPF, Ingemar Öberg, SPF och Jan Nilsson, PRO Kvidinge

Pensionärsföreningar i samverkan utvärderade enkätsvar från Åstorps politiska partier

Åstorp 180824
Alla partier i Åstorp har mottagit ett öppet brev från pensionärsorganisationerna; PRO Åstorp, PRO Kvidinge, SPF och SKPF. I brevet ställdes frågor om KPR (Kommunala Pensionsrådet) kontra socialförvaltningen, Bygga-Bo, Säkerheten i kommunen, Kommunikationer och Aktiviteter.
Kort sagt - viktiga frågor som berör de äldres vardag och framtid. Men så stor dignitet ansåg tydligen inte vissa partier att föreningarnas enkät hade.
Varken Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet eller Alternativ för Sverige svarade inte på brevet. Förhoppningsvis finns det naturliga förklaringar till detta.
Annars är det bara att citera Astrid Lindgrens devis: När människor med makt slutar bry sig om folk, är det dags att byta ut dem!
Men några som bryr sig med starkt engagemang därtill är de pensionärs-föreningarnas representanter som bjöd in till en pressträff 24 augusti.

Läs mer...Fr. vänster, Ulf Karlberg Chief och ägare, Bertil Larsson Asst chief samt driver Stefan Nilsson. Foto: Anders Lindberg

Lergökarallyt för 27:e året passerade Kvidinge i kortege

Kvidinge 180818
BMZ:s fotograf missade hela kortegen p.g.a. trädfällning i den egna trädgården.
Med Klippans näringslivschef, Anders Lindberg på plats ordnade det sig med bild i alla fall.
Ekipaget – en brandbil, importerad från USA stannade till vid f.d. Din-X-macken i Kvidinge för allmänt beskådande, där ett 60-tal nyfikna mött upp. Tidigare ägare var Ojo Sarco Fire Departement i New Mexico. Bilen byggdes i Kentucky 1963 och privatimporterades av herrarna i bildtexten ovan.
På nedre bilden poserade Kvidinges Mercedes-stoltheter i olika sportutförande.

Lergökarallyt startade vid Lindab Arena i Ängelhom och slutstation i år var för första gången Vallåkraträffen på Enoch Thulinfältet i Landskrona.Fr.v. Björn Gibrandt, VD, Susann Cardell ´, näringslivschef Åstorps kommun, Joakim Lagergren, golfproffs och Staffan Minell, Sv. Golfförbundets ordförande.

Lydinge Golf Resorts nya hotell
högtidligt invigt

Hyllinge 180803
Lydinge Golfs fjortonåriga framgångssaga från vetefält till exklusiv golfanläggning har nu fulländat verksamheten med Lydinge Golf Resort. Tidigare har men endast haft fem rum att erbjuda sina gäster. Satsningen i ett nytt fristående hotell har tagit två år att avverka till en kostnad på ca trettio miljoner kronor. Det nya hotellet med 43 rum, spa-, relaxavdelning och frisör, invigdes officiellt torsdagen den 2 augusti, ett populärt evenemang som lockade ca sjuttio, åttio personer från när och fjärran.

Läs mer...Albin Fredriksson och lillasyster Emilia höll ångan uppe

Är det ont om traditioner, skapa nya...

Åstorp 180726
Åstorps årliga evenemang “Allsång på torget” ser ut att hålla ställningarna som populär dragmagnet. Det var fullsmockat på Torget även i år av en förväntansfull publik i alla åldrar med allsångshäften i hand.
Även fåglarna på takåsarna parkerade sig på bästa plats klockan nitton i väntan på familjen Fredriksson med musikaliska underbarnet Albin i fokus. Denne tioåring hade vuxit både på höjden och artistiskt sedan förra året. Albin lotsade rutinerat sin ystra movesälskandade lillasyster Emilia till rätt plats på den mobila scenen innan han brakade loss med sitt handklaver, tätt följt av musicerande på sax och keyboard. Denne frejdige billesholmare behärskar även trummor, ukulele och trumpet med den äran vilket han bl.a. visat i TV-programmet Talang.
Familjen Fredriksson som även kallar sig Albinz, vad annars?, satte sedan fart på allsången med kända slagdängor som “Sången om Elin” och “Jag tror på sommaren”. Temperaturen var hög uti kroppen, även i bokstavlig bemärkelse.
“Allsång på torget” är ett arrangemang av Åstorps Teaterförening, sponsrat av kommunen, Swedbank, Fredrikssons Åkeri och Kvidingebyggen.


Laddat för Kvidinge loppis igen...

Kvidinge 180727
En liten tjyvkik dagen innan Kvidinge loppis avslöjar att årets loppis kommer att bli minst lika omfattande som tidigare år.
Vid vårt besök var bara en bråkdel uppackat och alla fantastiska möbler anlönder inte förrän senare. Kvidinge IF öppnar portarna i vanlig ordning kl. 10.00 och alla hälsas välkomna.
Klicka i logotyperna
för vidare länkning
till vår a sponsorer

www.astorp.se
Är ditt evenemang inlagt i vår kalender?


Din bästa affär

DAGMAR GLEMME
ART CENTER

Astrid & Aino Gate
8-23 juni

Ring 0707-78 31 19

ATELJÉ & KONSTGÅRD
I VILSHÄRAD, HALMSTAD
0707-78 31 19

www.dagmarglemme.se


Sommarsalong med verk av
bl.a. Lars Lerin,
Dagmar Glemme,
Andreas Wargenbrant

Öppet fredag, lördag, söndag
11.00 – 16.00

– R+R Sweden –
ART&DESIGN
Interior decor,
furniture & inspiration

www.rrsweden.com

instagram.com/rrswe
facebook.com/rrswe

Fabriksgatan 2
254 74 Ödåkra
Helsingborg


I JORDEN I SOLEN
Anne Maria Udsen
Vibeke Glarbo
Måleri • Skulptur

25 maj – 23 juni
Maria Jönsson
llustration

8-30 juni

Öppet: lörd-sönd 11-16

www.klenodbutiken.seGe dina bilder den inramning
de förtjänar. VILLA FENIX
Maglabyv. 236 • Maglaby
Tel. 0706-70 68 01Jakob Anckarsvärd
Måleri

15 juni - 18 augusti

LILLA GALLERIET
Jakob Anckarsvärd
Måleri15-årsjubileum i Klippans kosthall
Gästutställare Bertil Englert
Mikael Bertmar
Fotokonst
15 juni - 13 juli
Jurybedömd Sommarsalong
Måleri, skulptur
15 juni –Pia Nordqvist, måleri
Elena Wallén Björkenäng, måleri

19 maj – 4 augusti


www.hillesgarden.se