Fr. vänster, Bo Rosenqvist, PRO Åstorp, Gull-Britt Svensson,SKPF, Ingemar Öberg, SPF och Jan Nilsson, PRO Kvidinge

Pensionärsföreningar i samverkan utvärderade enkätsvar från Åstorps politiska partier

Åstorp 180824
Alla partier i Åstorp har mottagit ett öppet brev från pensionärs-organisationerna; PRO Åstorp, PRO Kvidinge, SPF och SKPF. I brevet ställdes frågor om KPR (Kommunala Pensionsrådet) kontra socialförvaltningen, Bygga-Bo, Säkerheten i kommunen, Kommunikationer och Aktiviteter.
Kort sagt - viktiga frågor som berör de äldres vardag och framtid. Men så stor dignitet ansåg tydligen inte vissa partier att föreningarnas enkät hade.

Varken Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet eller Alternativ för Sverige svarade inte på brevet. Förhoppningsvis finns det naturliga förklaringar till detta.
Annars är det bara att citera Astrid Lindgrens devis: När människor med makt slutar bry sig om folk, är det dags att byta ut dem!
Men några som bryr sig med starkt engagemang därtill är de pensionärsföreningarnas representanter som bjöd in till en pressträff24 augusti.

Inne i PRO:s lokaler på Storgatan redovisade den aktiva fyrklövern - Jan Nilsson PRO Kvidinge, Bo Rosenqvist PRO Åstorp, Gull-britt Svensson, SKPF och Ingemar Öberg, SPF de inkomna svaren från Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänstern.
Det framkom snabbt att det har jobbats rejält i föreningarna för att förbättra livsvillkoren, trivseln och den psykiska och fysiska välbefinnandet för våra äldsta. Studiebesök på äldreboende i Emmaboda har gett vid handen att det finns goda, uppnåeliga förebilder i landet.

– Jag ser oss som en kampgrupp. Äldre måste synliggöras, ses som några att räkna med, deklarerade Bo Rosenqvist.
Partierna hade eniga svar i många av enkätens raka frågor.
Att KPR bör stå direkt under kommunstyrelsen var enhälligt från alla partier. Vad gäller boendet vill Liberalerna bygga trygghetsboende i Åstorp och Hyllinge, inte alltid handikappsanpassade från början. Centern som föreslår SABO.s Kombihus hyreslägenheter, instämmer och föreslår även även rätt att att äta på trygghetsboendena för de som är beviljade hemtjänst. Socialdemokraterna vill att så många som möjligt kan bo kvar hemma med stöd och att efter behov bygga bostäder som förbereds för handikappanpassning. Vänsterpartiet vill satsa på fler hyresrätter, anpassad efter individuella behov samt att driften återtas i kommunal regi. SD ser bl.a. det som självklart att ingen skall behöva ha väntetid till trygghetsboenden.

Säkerheten i kommunen är en hjärtefråga som berör alla invånare men de äldre är mest känsliga utsatta. Många vågar inte ge sig ut av rädsla och osäkerhet. Bemannad polisstation, fler poliser och nära dialog med dem, kameraövervakning på strategiska ställen, bevakning vid skolor, Stationen, Torggatan samt fältassistenter och nattvandrare är några av de förslag som levererades från flera partier. Vad gäller kollektivtrafiken vill de flesta att äldre över 75 år skall åka fritt kollektivt men inom kommunen eller Familjen Helsingborg? Den frågan kvarstår. Alla orter i NV Skåne bör jämställas och ha samma erbjudande för buss- och tågresenärer.

Att service och tillgängligheten via mail, brev eller besök bör utökas, var de flesta överens om. Inflytandet mellan politiker och tjänstemän togs upp och visade olika aspekter och synsätt. Det viktiga var och är att politiker inte gömmer sig bakom fattade delegationsbeslut. Så till aktiviteter…
Gratis friskvård och rehabilitering på äldreboenden står högt på allas agenda. Badhus i Åstorp, utegym på Prästamarken i Kvidinge förslogs bl.a. Samma utbud som i Åstorp bör ges till Hyllinge/Nyvång och Kvidingebor. Vad gäller kulturella evenemang i Kulturhuset Björnen finns redan subventionerade rabatter för pensionärer.