Per-Arne Håkansson

Frukostmöte med riksdagsman
Per-Arne Håkansson, (
S)

Åstorp 170309
Årets första frukostmöte i Åstorp gästades av åstorpsbon, riksdagsmannen och kommunfullmäktiges ordförande Per-Arne Håkansson (S).
Innan han tog vid ville Åstorps kommunstyrelses ordförande Ronny Sandberg berätta vad som är på gång. Leaderprojektet – en förstudie av potentialen kring området runt Makadammen har påbörjats. Detta är inte enbart kommunens sak då många företag kan dra nytta av området. Planering av ny återvinningscentral är på tapeten. Diskussioner om en gemensam anläggning med Bjuv har föreslagits.

Bredbandsanslutning på landsbygden och hur man kan öka anslutningsgraden är andra heta ämnen. En utbildningssatsning ett projekt med NV Skånes tio kommuner kallad “Förenklat” står också på agendan. Den behandlar myndighetsutövning mot företag och enskilda. Målsättningen är att tillstånd och annat krångel skall förenklas. Det skall vara likartat var i nordväst man bor.
Per-Arne Håkansson som sitter i näringsutskottet i riksdagen, där man stämmer av det aktuella läget i det näringspolitiska området tog sedan över. Han slog först fast vikten av framtidsoptimism som motor i landets konkurrenskraft, vilket kan var svårt i tider med protektionism.

– Sveriges framgång bottnar i den uppfinningsrikedom vi har och har haft i landet. Det gäller att omsätta det innovativa i gångbara produkter. Tittta bara på våra svenska innovationer som på tetrapak, pacemakern, spotify och respiratorn som lanserades på den öppna marknaden. Det är genom öppenhet, att vara en del av den globala marknaden som ger oss framgång. Ju öppnare desto bättre för Sverige. Fortsatt frihandel är därför nödvändig för landet. Vår kraft är att vi är en kunskaps- och utvecklingsnation. Tillverkning och tjänster måste sedan till, sade Per-Arne Håkansson som såg samarbete och samverkan som bästa medel att nå utsatta mål och genomföra strategier.


Per-Arne Håkansson illustrerade svenska uppfinningar (TetraPak, mobilen och Skype m.fl.) då digitalprojektorn strejkade

Han berättade bl.a. även om forsknings- och innovationspropositionen och energiuppgörelsen om fossilfri energihushållning 2040.

– Våra naturtillgångar är incitamentet. Vi måste bejaka det med insatser och stärka resurserna från stat, företag och akademi. Per-Arne sade också att man arbetar med att fånga de små och mellanstora företagen vad gäller export och Business Sweden och Team Sweden arbete i frågan. Medical Village i Lund - mötesplats för hållbar tillväxt och förbättrad folkhälsa, glömdes inte heller bort. Den visade sig också ha den koppling mellan stat, akademi och näringsliv som eftersträvas och som ligger i linje med den röda tråd om samverkan som Per- Arne förespråkade.
Vad gäller landsbygdsproblematiken och dess eftersatthet ansåg Per-Arne att utvecklat bredband, regionala högskolor och bättre bostadspolitik kunde vara hjälp på vägen.

Sedan tog en livlig frågestund vid, vilket bevisar att vi behöver representanter som Per-Arne Håkansson i våra kommuner för inside information och rådgivning.