Fastighetschefen Per Nilsson från Thon Property och Familias
centrumchef Martin Klinteberg

Familia planerar landets första outlet
med upplevelsecenter

Hyllinge 180911
Vårt köpmönster har ändrats radikalt de senaste åren. E-handeln ser ut att fortsätta växa. Hur skall man kunna locka folk till fysiska butiker och traditionella köpcentra? Det räcker inte längre med tjusningen av att kunna känna eller prova kläder och prylar och ta en snabbfika under tiden. Den fysiska miljön måste bjuda på något mer.
De erfarenheterna har man tagit fasta på i Familia köpcentrum på Hyllinge handelsplats. Där jobbas det och planeras för fullt sedan flera år med nytänkande framtidsplaner för köpcentrats 20 000 kvm.

Tisdagen den 11 september bjöd Företagarna Åstorp i samarbete med kommunen in till ett möte med Familias centrumchef och fastighetsförvaltare för mer information om det redan långt framskridna planeringsarbetet.
Familia som öppnade verksamheten 2006 ägs sedan 2014 av det norska fastighetskoncernen Thon property, som köper, förädlar och utvecklar fastighetsbestånd. Thons inriktning på hållbarhet och långsiktighet ( de har aldrig sålt någon fastighet), går igen även i det pågående arbetet på Familia.

Familia som öppnade verksamheten 2006 ägs sedan 2014 av det norska fastighetskoncernen Thon property, som köper, förädlar och utvecklar fastighetsbestånd. Thons inriktning på hållbarhet och långsiktighet ( de har aldrig sålt någon fastighet), går igen även i det pågående arbetet på Familia.


Det blir allt ödsligare på Familia efter hand som butikerna stängs inför ombyggnaden till outlet


Fastighetschef Per Nilsson


Ett femtiotal besökare från företag och kommun gästade
informationslunchen om Familias framtid

– Vi skall bli ett icke traditionellt köpcenter utan en regional destinations-handel i vårt gynnsamma geografiska upptagningsområde på nio miljoner presumtiva kunder. Det räcker inte länge med att kunna fika eller ta en snabblunch på en shoppingrunda. Vi måste erbjuda något utöver det vanliga, skapa spänning om vad som väntar runt hörnen, göra en mysig atmosfär, elegant matmiljö, en inredning med kvalitet och utbud som får kunder att vilja stanna kvar, uppleva något nytt, inspirera och aktiveras, ge oväntade köpsignaler.
Vår målsättning är därför att bli Sveriges första outlet med upplevelsecenter, berättade centrumchef Martin Klinteberg och visade Familias gynnsamma geografiska läge på en karta. Vid sin sida hade han kompanjonen och fastighetschefen Per Nilsson som menade att Familias befintliga byggnad underlättar, likaså att det finns så få organiserade outlets i landet och ingen med kombo som upplevelsecenter under samma tak. Vilken typ av aktiviteter är inte klart ännu men gokart, bowling, trampolinpark står på förslagslistan.

– Vi bygger en ny fasad på den befintliga fasaden. Inredning i ljust korslimmat trä, uppdelat i boxsystem, svart tak med spotlights, mycket stål och betong, professionell genomtänkt belysning… Det blir ett flöde, men dispositionen av ytorna, där man bara ser fram till nästa hörn, skapar i sig “köpfeeling” och spänning. Det kommer även att hända mycket med våra entréer, parkeringar samt inte minst våra grönområden och vår damm… Allt kommer att förädlas. Vi tror stenhårt på konceptet som vi hoppas skall skapa attraktionskraft till regionen. Ett nära samarbete med Åstorps och näringslivets representanter ingår naturligt i vårt utvecklingsarbete.

Det ännu inte namngivna outlet och upplevelsecentrat beräknas vara klart för invigning i oktober 2019.