Stenbocks kurir (del av bild)

Klippanbygdens store son Nils Forsberg hedras med minnesutställning på Tomarps kungsgård

Kvidinge/Tomarp 181102
Det är en omfattande historisk resa i celebert sällskap med bygdens son - den store konstnären Nils Forsberg 1842 – 1936 från Riseberga som väntar i Tomarps Kungsgårds salonger.
Salongsfähig blev denne konstnär redan 1888 med den berömda målningen “En hjältes död”, som utnämndes till årets främsta konstverk och förärades en guldmedalj på prominenta Salongen i Paris, den dominerande konstinstitutionen för ny konst.
Idag återser vi hans målning på Nationalmuseum samt i litografier och mängd kopior i privathem och offentliga inrättningar.
På Tomarp får vi följa delar av hans disciplinerade, omfattande arbetsprocess på vägen dit i tre utförliga skisser och tryck vidare till slutresultatet.

Nils Forsberg var en sann fredsivrare som i motsats till den tidens heroiska inställning tog fram sorgen, lidandet och meningslösheten med krig. Han hade själv erfarenhet som sjukvårdare under franskryska kriget 1870.

– Krig är en skam. Det är människans största synd, skrev han i sin självbiografi.

Senare blev han även en hängiven Röda korsambassadör. Hans mössa med emblemet ligger tillsammans med en mängd medaljer till beskådande i en glasmonter på utställningen.
Forsbergs engagemang för utsatta visade sig även i målningen “Akrobatfamilj inför cirkusdirektören” som kritiserade barnarbetet. Den var dock alltför kontroversiell 1878 och refuserades.


Nils Forsbergs syster Cecilia


Gambettas flykt

De åttiotal verk som visas är hämtade från muséer i Helsingborg, Klippans kommun och från privata hem.
Forsbergs egen livshistoria från fattig bondpojke i Riseberga till fåraherde, yrkesmålare vidare till Paris är en sann framgångssaga.
I de nedre mer modesta regionerna på Tomarps kungsgård visar en annan traktens son, tillika en vän till Forsberg sina “gåramålningar”.

I de fashionabla salongerna däruppe träffar vi först förutom självporträtt uttrycksfulla, klassiska porträtt av Forsbergs nära och kära. Vissa av dessa ansikten återkommer i hans stora monumentalmålningar bl.a. i ett av hans mest betydande verk - “Stenbocks kurir”, till minne av slaget i Helsingborg från 1911. Den dominerar i rummet intill och tillkom efter hans fyrtioåriga vistelse i Paris 1905. I det motivet kan också anas hans vurm för demokrati och jämställdhet. “Och hovet skåda en syn förutan like. Han sitter, hon står.”, Carl Snoilsky 1880.
Även kända verk som “Gambettas flykt” och “Gustav Adolf före Lützen” från Helsingborgs muséer kan återses bland målningarna”. Det sistnämnda som tog elva år att utföra var ett beställningsverk som pacifisten Forsberg utförde mot sin vilja, något som enligt vissa konstkritiker tydliggörs bl.a. i den tjocke kungens hållning med lutning bakåt i sadeln.
I den tredje salongen visas bl.a. stilleben, förstudier till stora konstverk samt en målning av Forsbergs främste lärare - Léon Bannat.
Nils Forsberg underströk i ett samtal i Helsingborg att all konst måste ha ett vidare syfte.

– Vad jag har velat skildra skall därjämte vara av värdigt innehåll och hos åskådaren framkalla reflexioner av upphöjd art. Med andra ord, tavlan bör ha någonting att säga och väcka till liv eller vädja till en en ädel känsla.

Så står det bl.a. i ett medlemsblad från det idag mycket aktiva Nils Forsbergs-Sällskapet. Där finns fullödig information som kompletterar en mycket ambitiös, intressant utställning på Tomarps Kungsgård med vernissage lördagen 3 november.

Nils Forsbergs utställningen pågår t.o.m. 16 december.


Förlaga till En hjältes död