Mona Öjemarks "Vägval" på
Galleri Moment

Ängelholm 180125
– Jag har alltid ett mål som jag vill sammanfatta och förenkla, säger Mona Öjemark. Den inriktningen slår hon fast i utställningen “Vägval” på Galleri Moment med vernissage lördagen den 27 januari.

I Vägval berättar Mona i textil, trä, handgjort papper och keramik om sin konstnärliga tidsresa från åttiotalet och framåt. I symbolladdade objekt, vävar och skulpturer.
Det är en tankeväckande utställning med en överraskande spännvidd, full av ljusöppningar/tomrum som sprider ljus i formsköna objekt och suggestiva bildvävar i ett imponerande hantverk. Tunga keramikkärl balanserar helheten.
En stor våg i blickfånget med ett rundat, luftat hölje av trä och textilremsor, skapar rörelse och energi. Den kan ses som en symbol för alla de val vi tvingas göra under resans gång.
En öppnad resväska, står inte bara som en symbol för livsresan.
Besökare kan bläddra och kolla på Monas överblivna bilder och småprylar.
Ingenting är lämnat åt slumpen. Urvalet visar Monas bredd och målmedvetenhet som konstnär. Bl.a. Monas starka engagemang i kvinnokampen åskådliggörs med ackuratess i keramikkärl (livmödrar) med berättande ord, uttryck och utsmyckningar. Varje kärl bär på sin historia.


Mona Öjemark

I kontrast till dessa omhändertagande keramiska höljen, hänger vävar med geometriska, välbalanserade motiv. Av en serie med sexton stycken små vit- röd-svarta vävar från åttiotalet, återstår idag bara tre. Men Mona har återskapat serien, samlat och låtit trycka vissa av dessa till ett vitsvart bildverk i storformat. Den bildar en pendang till en vacker stor väv i rött, försedd med ett snillrikt arrangemang av korsande trådar med tredimensionell effekt.
Även en väggskulptur av plåt, likt en farkost på väg mot okänt mål, är präglat av Monas genuina, avskalade textilspråk.
Som hängiven textilkonstnär, ända sedan elevtiden på Konstfack, är basen i allt Mona Öjemark skapar textilen, hantverket och materialkunskapen.
– Linjer, trådar som korsas skapar möjlighet till former och strukturer! Därför textil, trä och lera. Livslinjer bakåt och framåt ger tankar för utforskande av människors relationer. Därför kroppsliga kärl i relation till textilt språk.
Så poetiskt elegant beskriver Mona Öjemark själv sin konst.

Vägval med vernissage den 27 januari pågår t.o.m. 3 mars.