Anastasya Kuznetsova-Ruf

Vad är verklighet och vad är illusion?

Krapperup 190628
Vad är verklighet, vad är illusion?
Vi lever alla i olika verkligheter, sorterar efter behag mångfalden av ljud och bildspråk. Tittar men stannar inte upp och ser iakttagande och reflekterande med öppna ögon på vår omvärld.
Konsten vara en nyckel till att sakta in på livstempot och se omvärlden med förnyade ögon.

Konsten berättar när nio samtida realistiska konstnärer ställer ut på Krapperups konsthall med vernissage lördagen 4 juni.
Reflektioner och berättelser ur verkligheten, sedda ur individuella perspektiv och känslouttryck, förmedlade i skilda manér och tekniker möter besökarna.
Vi känner igen oss men hittar även okända strömningar i det generösa utbudet av nio högkvalitativa konstnärers bildverk - alla utvalda av Galleri Agardh & Tornvall, specialister på föreställande konst i Skandinavien, Ryssland och Litauen.

Det är en harmonisk, homogen utställning trots alla de etablerade konstnärernas utpräglade personliga signum och skilda hantverk.
Men just detta att alla arbetar mycket olika gör att det aldrig blir tråkigt.
Nya stjärnskottet Silje Papp och klassiskt skolade Johan Patricny vid sidan av autodidakten Joakim Johansson skapar en spännvidd.
Anders Moseholms experimentella interiörer, där han vrider på historiskt platsspecifika referenser är fyllda av oanade dimensioner, skapar spänning och frågor medan Christofer Rådlunds oljor får oss att förundras av naturens romantiska skönhet.

Unga ryskan Anastasya Kuznetsofa-Ruf å sin sida letar efter symboler för det eviga i vårt vardagsliv i kol och tempera.
Anette Björk Swensson säregna, suggestiva målningar rymmer stilla ögonblick, där väntan och förväntan alltid är närvarande. Litauiske Rodion Petroff betraktar arkitekturen som en kulturell historisk kod och arbetar med urbana motiv som betraktaren kan fylla med egna tolkningar.
Stanislaw Zoladz som räknas till en av våra främsta akvarellister kompletterar samlingsutställningen “Konsten berättar” på Krapperups hall.
Vernissage 29 juni.

Utställningen pågår t.o.m. 4 augusti.


Joakim Johansson


Christopher Rådlund


Sirje PappAnders Moseholm


Anastasya Kuznetsova-Ruf


Anette Björk Swensson


Stanislaw Zoladz


Johan Patricny