Nu rensar man luften i Åstorps kommunhus

Åstorp 170203
Åstorps kommun är idag mitt inne i en process för att lösa problemet med den dåliga luftkvaliteten i kommunhuset. Personalen mår dåligt i kommunhuset. Det är trångbott och luften undermålig - ett arbetsmiljöproblem som man länge varit medveten om på alla nivåer i kommunen - även från arbetsgivarhåll.

– Jag insåg tidigt att vi var tvungna att se över den fysiska arbetsmiljön. Ledningsgruppen tog ett beslut att prioritera arbetet för att få en verksamhetsanpassad, modern och och hälsosam arbetsplats, berättar kommunchef Lena Mårtensson- Stenudd.

Man har sedan dess tittat på olika lösningar och åtgärder bl.a har man gjort s.k. roomscreening, undersökt möjligheten att minska antalet anställda i lokalerna eller bygga ut det befintliga resp söka nya lokaler. Ärendet brådskar.  Facket rycker nu in för dialog med bl.a. social- och kommunchef om lämplig åtgärdsplan för berörda parter.. En snabbundersökning av från facket visade att av trettiotvå anställda hade trettio ohälsa i någon form. Trötthet, huvudvärk, hosta, yrsel, näsblod, andningsbesvär, luftrörsproblem m.fl.….

Minst tre diagnoser relaterade till byggnadsteknisk ohälsa uppfylldes av de trettio drabbade i enkäten. Nu kräver facken med skyddsombudet Farah Qatanani på Akademikerförbundet SSR och  Lena Karolidou på Vision som företrädare att det händer något och det snabbt.

Tre faktorer skall uppfyllas:

  • Att kommunens verksamhet flyttas till friskare lokaler senast den 1 mars!
  • Att en handlingsplan upprättas - vad som skall göras, vem som skall göra det, och när det skall göras och följas upp.
  • Hälsoundersökning av anställda i kommunhuset. m.m.

– Jag ser som en positivt start att vi för en dialog med facket för att ta fram en åtgärdsplan som fungerar för alla parter,säger Dan Håkansson, förvaltningschef på socialförvaltningen.