Bertil Englert

Klippans konsthall har stärkt
kommunens varumärke

Klippan 190518
– Klippans konsthall har stärkt kommunens varumärke! Man måste bygga en samhällskropp, syresätta den och ge den nytt blod!

Så positiva lät tongångarna från kommunens representanter vid femtonårsjubiléet av Klippans konsthall 18 maj.
Många av dem var involverade i förstudier och arbetsprocesser då det begav sig. När projektet startades för femton år sedan var det efter sega decennierlånga turer och aktivt motstånd mot initiativet.
Ända sedan Klippans bibliotek byggdes 1973 var frågan aktuell och under diskussion.

– Konsthall, var inte det för fint för lilla Klippan! Så kunde det låta.
Förslaget till en konsthall var dock livligt påhejat av lokala konstnärer bl.a. av Nils Åke "Nippe" Nilsson.Så äntligen 2002 - 2003 avsattes pengar till ändamålet.

Arkitekten Karin Pettersson fick uppdraget och en budget var 3 miljoner kronor. Vissa bantningar var av nöden bl.a planeringen av en anslutande skulpturgård. Tanken var att konsthallen i samarbete med estet- och musikskolan intill skulle bilda ett eget, självständigt kulturkvarter/centrum. Målsättningen var att utveckla hallen till ett folkets hus som förutom utställningar även skulle omfatta föreläsningar, poesiaftnar och mindre teaterföreställningar. Resultatet har blivit mer än lyckat.
Den betagande vackra, ljusbringande funktionella hallen har bidragit till att sätta Klippan på kartan som kulturort vid sidan av byns stora stolthet, S:t Petrikyrkan från 1966. Folk från när och fjärran har hittat hit.
Enbart Hans Arnoldutställningen i somras drog 8 400 besökare, vilket säger mycket om det publika intresset.

I fokus på den välbesökta jubileumsutställningen var konsthallens förste utställare, eminente konstnären Bertil Englert med sitt aldrig svikande engagemang för fred, antimilitarism och sunt miljötänkande.
Det är en konstnär som använder konsten som svärd. Han använder och behärskar de mesta av konstens hantverk för att nå det konstnärliga uttryck, skönhet och budskap han eftersträvar.

Det bevisade Englert redan på premiärutställningen för femton år sedan. Han använde hela hallen från golv till tak med målningar på väggarna, skulpturer på golvet och mobiler i taket.
Hans kända skulpturgrupp Universal soldier, i denna version tillverkat i laserat trä, vaktar idag hallen under jubileumsutställningen. Dessa soldater med geväret och ryggraden sammanväxta till ett enda vapen finns i flera versioner och material och har exponerats på ett tjugotal gallerier under åren.
En av hans målningar av gamle August Strindberg kikar också fram bakom en guldram bland forna konsthallsaffischer, målningar och information om Klippans konsthall.
Innergården får denna dag äntligen ett tänkvärt tillskott av Bertil Englert som installerade en fascinerande skulptur i rostig plåt.
Den föreställer ett tvärsnitt av vår hjärna, delad i två delar och har med rätta fått titeln Hjärnhalvor.
Det blev en lyckad jubileumsdag för Klippans konsthall, vars flitiga konstförening med Åsa Fridén i spetsen passade på att fira föreningens sjuttiofemåriga verksamhet. Utan föreningens engagemang och arbete hade inte Klippans konsthall nått dit de är idag.