Karin Håkansson

Mångkunniga Karin Håkansson ställer
ut i Åstorps biblioteksgalleri

Åstorp 181025
Karins färgstarka konst genomströmmas av livslust och humor, även om allvaret lurar i hörnen. Med ett poetiskt, träffsäkert symbolspråk i såväl målningar som objekt och skulpturer, åskådliggör hon sina livsfilosofiska erfarenheter, observationer och funderingar.

Ingenting är lämnat åt slumpen i hennes estetiska, vackra konstverk – balanserade i mellanrummet mellan fantasi och verklighet. Lyrisk realism är bara en av av många benämningar på hennes unika konst, rik på tecken och symboliska budbärare. Karin vill berätta. Vi känner igen oss i hennes stringenta symbolspråk, vars tankebanor förstärks i titlar som “På hennes skuldror vilar herradömet”, “Tre kvinnoöden” eller “Dona nobis pacem”. Klot och cirklar dominerar som hoppfulla symboler eller planeter i hennes målningar med djur, kvinnor och “byråkratgubbar”.
Livets kretslopp, mänskliga villkor samt inte minst vårt sargade jordklots inre och yttre påfrestande livsvillkor är återkommande teman som insiktsfullt tas upp till beskådande i målningar och skulpturer. Hon använder sig av alla tänkbara och ibland otänkbara material i sitt skapande. Karin gör som Kajsa Warg, tager vad hon hafver.
Med hängiven skaparkraft har Karin under årens lopp lärt sig behärska de flesta hantverkstekniker till fullo.
Karin Håkanssons CV är bräddat med separat- och samlingsutställningar. Hon är representerad hos Statens konstråd, Region Skåne och Region Småland samt i samlingar i USA, Tyskland och Brasilien.

Karin Håkanssons utställning i Åstorps biblioteks konsthall med vernissage den 27 oktober pågår t.o.m.den 23 november.