Anna Brag

"Vidare tid, vidare rum" –
Anna Brag och Lena Ignestam på Konsten

“Vidare tid, vidare rum” kallar Malmökonstnärerna Anna Brag och Lena Ignestam sin utställning på Galleri Konsten i Helsingborg med vernissage 2 februari.
I mycket udda tekniker och manér gör de nedslag in såväl den dagsaktuella nyhetsströmmen som i barndomslandet, låter betraktaren dyka in i deras bildvärld och förundras.

Den gemensamma grunden för dessa synnerligen välutbildade och välrenommerade konstnärer är som sig bör - tecknandet som i ständig förändring förs vidare i oanade dimensioner.

Lena Ignestam bjuder här på popupböcker som hon ger en ny dimension i mekaniska verk..
Det är ett vällustigt, fantasieggande sätt att uppleva konst i förändring. Popböckerna är installerade i en monter, kopplad till tryckknapp, kopplad till en motor med kretskort. Trycker man på knappen, vecklas sakta ett rumsligt bilduniversum ut sig. Med en QR-kod därtill fördjupas upplevelsen ytterligare. Utförlig info om inspirationen bakom och innehållet i de olika berättelserna finns även tillgängligt på papper.

För Anna Brag är linjen och teckningen utgångspunkten i rumsliga berättelser. Hon använder en metod, Annatopia som följer ett antal principer som är användbara i fomuleringen av den rumsliga upplevelsen - ögat, tiden och linjen.
Anna Brag strävar efter att synliggöra det vardagligt fördolda och slentrianmässigt förbisedda. Linjer, perspektiv och dimensioner möts, korsas och befruktar varandra i denna metod.
Hon uttrycker sig i såväl installationer som i video och offentliga verk, eller som på denna utställning i bildverk på papper eller duk. Ett trettiotal teckningar i tusch och akvarell fyller en helvägg medan en gigantisk duk i akryl fyller en annan.

Utställningen med Anna Brag och Lena Ignestams “Vidare tid, vidare rum” med vernissage 2 februari pågår t.o.m. 24 februari på Helsingborgs konstförenings Galleri Konsten.


Lena Ignestam


Lena Ignestam t.v. och Anna Brag


Anna Brag


Anna Brag


Lena Ignestam