Håkan Bengtsson

Balanserade kompositioner med meditativa känslospröt på Galleri Moment

Ängelholm 190215
Likt “Linus på linjen” är det den ritade linjen som styr Håkan Bengtssons konstnärskap, där balans, komposition och det meditativa anslaget är målet. Det uppnås efter många långa omständliga, sublima lager på lagerprocesser. Bl.a.bryts balansen ned i dissonanser för att sedan återfå den eftertraktade balansen och helhetstänkandet för att nämna något av otaliga moment i den udda arbetsprocessen.

Den följer en utarbetad spelplan med vissa regler som alltid börjar med med några få, noga uppmätta linjer för vidare bearbetning. Utgångspunkten är blyertsteckning och grafik som Håkan tidigare arbetat traditionellt med. Men det har han han lämnat bakom sig.
Håkan Bengtsson hittade sitt eget uttryckssätt tidigt i karriären.

Det är ett inre sökande med kol, rödkrita, blyerts och oljefärg. Av linjer och åter linjer, ristade eller målade, horisontella och vertikala en masse. Dolda eller synliga…
Rutmönster och nät, ofta matematiskt beräknade…
Ett stramt, expressivt bildrum skapas.
Håkan Bengtsson är en tekniskt välutbildad konstnär som bl.a. studerat på Kungl. Konstakademien i Stockholm och Konstakademin i Malmö och därefter med jämna mellanrum ställt ut på konstarenor som Dunkers Kulturhus, Millesgården och Carnegie Art Award.

Den 16 februari visar Håkan Bengtsson sina säregna, kontemplativa bildverk på Galleri Moment, en utställning kompletterad med tredimensionella verk i trä samt en mobil. Alla är utan titlar.
Det är upp till betraktaren.
– Jag söker skapa ett lugn, en tystnad, något att sjunka in i - ett rum att bara vara i, utan krav. Det kan behövas som motvikt i vår stressade tidsålder, säger Håkan som även arbetar som lärare på Lunds Konst/designskola, där han strävar efter att få eleverna att hitta sin egen väg. Hans egen är spikklar om än i ständig utveckling inom hans eget konstnärliga utarbetade ramverk.


Den 16 februari visar Håkan Bengtsson sina säregna, kontemplativa bildverk på Galleri Moment, en utställning kompletterad med tredimensionella verk i trä samt en mobil. Alla är utan titlar.
Det är upp till betraktaren.
– Jag söker skapa ett lugn, en tystnad, något att sjunka in i - ett rum att bara vara i, utan krav. Det kan behövas som motvikt i vår stressade tidsålder, säger Håkan som även arbetar som lärare på Lunds Konst/designskola, där han strävar efter att få eleverna att hitta sin egen väg. Hans egen är spikklar om än i ständig utveckling inom hans eget konstnärliga utarbetade ramverk.

Håkan Bengtssons utställning på Galleri Moment med vernissage 16 februari pågår t.o.m. 30 mars.