Dagens moderator Jesper Aspegren berömde Systrarna Buffés restaurang- och cateringföretag

Välmatad information på frukostmöte med kommunen och Food Evolution

Åstorp 171116
– Åstorps kommun kom på en hedrande andra plats i Skåne län enligt 2017 tillväxtindex. Det berättade kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg som introducerade frukostmötet på Kulturhuset Björnen innan huvudtalarna från Food Evolution tog till orda. Kortfattat drog Ronny senaste matnyttigt innan Food Evolution bokstavligen höll sig till mat.
Bl.a. ett nej till anslutning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst till en större enhet var ett nytillkommet info, likaså beslut om nytt vattenverk i Kvidinge. Äntligen, efter alla turer, tycks man nu också vara överens om inköp av gruvområdet i Nyvång till rätt prisbild.
Beslutet skall tas i kommunstyrelsen nästa vecka.

Slutligen betonade Ronny vikten av få loss tomtmark för byggande, då Åstorp i likhet med de flesta kommuner har stor efterfrågan på bostäder. Nya villatomter i Grytevad och Nyvång väntar nu på att exploateras och fyllas med bostäder.
Två erfarna profiler på turné i Nordvästskåne för förstudier till utvecklingen av Food Evolution, stöttad av Leader, fanns på plats: Jesper Aspegren och Christer Paulsson. Innan de berättade om sin verksamhet komplimenterade de Systrarna Buffés alltid rika, goda varierande frukostmat, lät dem komma till tals om sin syn på branschen och deras företagande i kommunen.
Nordvästskåne är sedan urminnes tider starkt förknippad med skickliga matproducenter - ett kulturarv att ta vara på. Att förvalta det arvet har det ältats och diskuterats sedan mannaminne. Food Evolution kan vara en nyckelöppnare.
– Food Evolution är en branschöverskridande bred och unik plattform för nya idéer och skapande av nätverk. Vi vill prestigelöst utveckla underifrån, låta alla få sin röst hörd för att gemensamt jobba med måltidsutveckling och öka försörjningsgraden. Vårt mål är att Nordvästskåne bli Norra Europas största på måltidsutveckling.
Vi vill lyfta regionen samtidigt som medlemmarna får större chanser att utveckla den egna verksamheten. Kockar, krögare, bryggare, hotellchefer, politiker…


Kommunstyrelsens ordf. Ronny Sandberg informerade

Tillsammans kan vi öka kompetensen, upplevelsen och livsmedels-utvecklingen i regionen. Genom samverkan av lokal produktion av råvaror, tjänster och idéer kan vi bli självförsörjande berättade ordförande i Food Evolution - Christer Paulsson.
Mötet avrundades med att en liten enkät till mötesdeltagarna delades ut av Jesper Aspegren. Alla fick i grupparbete ge sin syn på bl.a. måltid, hälsa, destinationsutveckling och kompetensbehov. Mat i “rättan tid” har skåningar alltid velat ha.
Food Evolution ser också ut att vara i “rättan” tid. Det behövs samarbete över branscher, effektiva plattformar samt inte minst ett brett nätverk för vidareutveckling av en matregion som Nordvästskåne.


Christer Paulsson från Food Evolution