Carola Jarnung

Säsongens sista Frukostmöte med energi- och klimatföreläsning samt kommuninfo

Åstorp 180523
Säsongens sista frukostmöte på Kulturhuset Björnen satte fokus på energi- och klimat samt förvaltningarnas pågående arbeten.
Innan energi- och klimatrådgivaren på Energirådgivarna i Skåne, Carola Jarnung kom till orda hade, både näringslivsansvariga Susann Cardell och Åstorps kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd mycket att berätta om det som händer i kommunen.
Susann berättade om SIDA-projektet med kenyaner på besök för att lära känna vår kultur och våra värderingar, bl.a jämställdhetsfrågor. Vad gäller företagsklimatet får Åstorp 78 poäng i utvärderingen Insikt - ett gott betyg då snittet i landet ligger på sjuttioen. Arbetet med satsningar som Ung företagsamhet och Ung Drive fortskrider. Sextiofem sommarlovsjobb utlovas, dubbelt så många som förra året.

Det är inte enbart unga som får möjlighet att testa en företagsidé, få expertishjälp och studieresa. Genom Leader kan även vuxna få hjälp och startpengar.
I likhet med Susann tog även Lena Mårtensson Stenudd upp vikten av att ungdomar tidigt lär sig arbeta på loven. Som femtonårig bjuvsing jobbade hon själv på Findus.
Lena berättade också bl.a. att de kommer att införa ett nytt mer effektivt bygglovsprogram på samhällsbyggnadsförvaltningen och att en ny chef Monica Enberg tillsätts på socialförvaltningen i augusti.

– Det är ett stort uppdrag. Förebyggande åtgärder med föräldrar måste få större vikt. Det handlar om kultur. Att vara föräldrar är ett jobb. Vi måste visa vägen, innan vi tvingas ta drastiska beslut med fosterhemsplaceringar, slog Lena fast med emfas.

– Vad gäller skolan saknas alltid den sista miljonen i vår tjänstemannasyn. Allt handlar om prioriteringar och nytänkande, flytta väggar. Vi måste digitalisera mera. Vad kan robotar göra med det vi gjorde i går? 800 miljoner skall fördelas över de olika verksamheterna.
Det gäller att hålla rätt ambitionsnivå, ta diskussionen om framtiden och en åldrande befolkning och börja med det vi kan, sade Lena och berättade att det står klart att ett nytt kommunhus skall byggas för ökad enhet och att Åstorps översiktsplan är påbörjad. Det är ett omfattande arbete, där även alla medborgare får chansen att tycka till.

Energi- och klimatrådgivare Carola Jarnung som jobbar i fem av Familjen Helsingsborgs elva kommuner, visade en isbjörn på PowerPointen som symbol för risk för icke överlevnad.

– Vi lider alla av klimatångest. Glaciärerna på bilden är viktiga inte bara för djuren utan även för planetens kylning. För 11000 år sedan stabiliserade sig klimatet och vi började odla. En ny tidsålder skapades.
Koldioxidhalten har idag ökat i atmosfären med trettio procent, men då har ändå haven tagt upp fyrtio procent av våra utsläpp. Vårt beteende måste ändras för vår överlevnad!
Du kan åka tåg femtusen gånger i jämförelse med en flygtur för att ett exempel! Eller varför inte använda Skype mer?
Men lilla jag då betyder verkligen min insats någonting i det stora hela? Jag tar bilen, men vadå… Det gör ju alla och lastbilarna då som spyr ut avgaser…
Så går tongångarna men vi måste börja med oss själva. Alla måste hjälpas åt! En IFO-undersökning visade att barn får ont i magen av klimatångest! Barnen leder oss men vi måste gå före och visa att vi menar allvar. Men det fordras kunskap. Solceller är idealiskt i vårt land t.ex, vilket inte många tror. Det gäller att få in tänket och följa upp i små grupper. Det är många kriterier i energikartläggningen som vi tittar på som värme, kyla, ventilation, belysning och tryckluft. Man kan få stöd till studier, till solceller, stolpar och för investeringar som minskar utsläpp. Alla kan kostnadsfritt få råd och hjälp såväl privatpersoner som ideella föreningar och företagssektorn, berättade Carola Jarnung som snabbt fick igång diskussioner om bl.a. solceller som är alltför få i Åstorpsregionen.

Carola jobbar mot den offentliga sektorn, som konsult och föreläsare. Ett seminarium om solceller kommer så småningom att hållas på Kulturhuset Björnen av Carola Jarnung.

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal tjänst som ingår som service för kommuninvånarna i Åstorp. Både kostnadsfri och oberoende.
Verksamheten är helt kommunal och ingår i nätverket Energirådgivarna i Skåne för skånska kommuners energi- och klimatrådgivare knutet till regionkontoret som arbetar under Energimyndigheten som finansierar största delen.


Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd