Fr.v. Rolf Östinge, Företagarna Öresund, Anders Lindberg, näringslivsutvecklare i Klippan, Adnan Pehlivanovic, ordf. Företagarna i Klippan, Magnu N:son -Engelbäck, regionchef Företagarna, Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorp samt Claes Sjöland, ordf. Företagarna i Åstorp.

Sammanslagning av Företagarna i Åstorp och Klippan blir Företagarna Söderåsen

Åstorp 171114
Många små föreningar är dödsdömda om inte strukturen, arbetssättet förändras och de unga hittar dit. För starkare livskraft och utvecklingsmöjligheter för små lokala föreningar kan sammanslagningar med likasinnade geografiskt närliggande föreningar vara en framtidsmodell.
Redan för sju, åtta år sedan var en sammanslagning på tapeten för Åstorp Företagarna. Då hoppades man att få med 4 K - dvs Åstorp, Klippan, Bjuv och Perstorp. Förslaget låg sedan i träda för att nu i år tas upp igen.
– Luften gick ur projektet men nu skall vi damma av våra tidigare intentioner, hitta en struktur för hur vi skall gå vidare, deklarerade ordförande Claes Sjöland, Företagarna Åstorp.
Efter förhandlingar står det klart att Åstorps och Klippans lokala företagarföreningar slår sina påsar ihop för ett vidareutvecklat samarbete. Bjuv har i dagsläget tackat nej.

Tisdagen den 14 november samlades styrelsemedlemmar från Företagarna Åstorp och Företagarna Klippan på Restaurang Rosenberg i Åstorp för att dryfta frågan och skjuta ett startskott för igångsättande. Företagarnas regionchef Magnus N:son Engelbäck fanns på plats liksom Rolf Östinge med erfarenhet av bildandet av Företagarna Öresund, en sammansluttning av fyra lokala företagarföreningar mellan Malmö och Lund - Burlöv, Lomma, Kävlinge och Staffanstorp.
Näringslivsansvariga Susann Cardell, Åstorp och Klippans Anders Lindberg två, erfarna förhandlare och stöttepelare i projektet bidrog med frågor och info.
Tydlighet, enkelhet och engagemang i en uppbyggd struktur var nyckelord i regionchefens presentation.
Att det är en tidsödande procedur framgick av Östinges berättelser om igångsättandet av Företagarna Öresund. En av de fördelar man uppnått efter bildandet var att varje förening stod för ett aktivitetetsprogram per år, vilket gett mer flyt i evenemangskalendern för medlemmarna. Att dra nytta av det som fungerat bäst i resp.förening, ta bort det som inte fungerar är ett litet steg. Att man måste börja i det lilla, låta allt ta sin tid gick som en röd tråd i diskussionen, där fördelarna med en sammanslagning var odiskutabel. Ekonomi, medlemsenkäter, aktiviteter, stöd från region var andra frågor som ventilerades.
I dagsläget står det klart att sammanslutningen mellan föreningarna kommer att kallas Företagarna Söderåsen.
Två grupper rekommenderas från regionkontoret för att komma vidare - en formaliagrupp och en aktivitetsgrupp. Ett fjortonpunktsprogram ligger som grund.