Vad händer på Findusområdet efter Foodhills övertagande?

Åstorp 180411
Vad händer på Findusområdet efter Foodhills övertagande? Blir det nya jobb framöver?
Den frågan är en het potatis inte bara för bjuvsingar.
Intresset var också stort på Centerns näringslivskväll tisdagen den 10 april på TIngvalla i Åstorp med representanter från Foodhills på scenen.
Inget nytt Findus, men ett innovativt livsmedelscentrum utlovades, med målsättningen att bli ert matens Silicon Valley med cirkulär produktion, där restprodukter blir tillgångar och där hållbarhet och samarbete är honnörsord.
I köpet till Foodhills ingick bl.a 37 ha mark, 70 000 kvm lokaler och ett avancerat reningsverk.

Foodhills ordförande Bengt Persson inledde kvällen innan Magnihills VD Wiveca Pehrsson Almgren tog över.
Foodhills som ägs av Backahill, Lantmännen och Magnihill hade ett årslångt intensivt arbete med bl.a. kommunen och Region Skåne innan förvärvet i mars. Affärsplanen var klar redan 2016 men det dröjde till året därpå inna förhandlingarna lossnade

– Man måste se hela nordvästskåne som ett enda näringslivsområde. Allt är nära och många pendlar. Findus nedläggning påverkade även åstorpsbor. Om tre år är vår förhoppning att vi är lika många på plats som på Findustiden. Vi satsar på att utvecklas till en plattform för nya innovativa lantbruksföretag och entreprenörer. Vi har har ju kompetens, råvaror, infrastruktur, odlare, kapital, utrustning och räknar med att bli en global referens, test och pilotanläggning.
Här finns ett eftertraktat mervärde kopplat till utveckling av hälsosamma livsmedel, entreprenörskap och forskning, tester, och pilotprojekt. I nära samarbete med andra livsmedelsproducenter kan vi skapa en hållbar, sluten kedja.Findus vision om ett Food Valley of Bjuv, stämmer väl med vårt koncept, berättade Bengt Persson som inte bara berättade utan även utförligt visade affärsplanen i siffror i svart och vitt.

En ökad bredd på grönsaker och fisksortiment, ökad beläggning på fryslagret, översyn av regelverket var några av ett otal många konkreta åtgärder som planerades förutom att skaffa nya hyresgäster i anläggningen. Fem till tio nya hyresgäster beräknas lockas hit innan årsslutet.


Foodhills ordförande Bengt Persson, Magnihills VD Wiveca Pehrsson Almgren och Centerrns ordförande i Åstorp Hans-Ingvar Jönsson


Sedan satte, energiknippet, eldsjälen och tillika Magihills VD Wiveca Pehrsson Almgren fart både på våra smaklökar och sinnen. Hennes skickliga, engagerade och ärliga marknadsföring av grönsaker i allmänhet och ekologiska i synnerhet kan få den som alltid kallat grönsaker för kaninmat på fall. Hennes brinnande engagemang och hennes sedan barndom fyllda kunskapsbas har också lett till en synnerligen stor uppgång i bolaget.
Det är 26 år sedan hon övertog verksamheten med förädling av grönsaker, från frö till gröda och djupfrysning, från sin far Lennart Pehrsson. Envetet har hon kämpat för att öka det ekologiska utbudet.
Mot alla odds…

– Lilla vän, det går inte! Så lät det.
Men det är bara nyfödda barn som inte kan gå. År 2013 var 30, 5 procent ekologiskt i sortimentet, idag 60 procent!
Magnihill har idag 200 miljoner SEK i omsättning och 45 medarbetare. Bolaget, som är EKO-certifierat, levererar sina årliga 14 000 ton frysta produkter till skolor, storhushåll och butiker

– Jordbruksverkets regler och upphandlingar med kommunerna har betytt mycket för utvecklingen. Vi har gjort jobbet i samarbete med kunder och odlar. Samarbete och tillsammans är nyckelord för mig.
Jag tackar nej till dåliga affärer, gör det jag tror på i samarbete med rätt partners. Vi är ofta ute på mässor, på skolor och försöker inspirera kockar och producenter. Jag kämpade hårt för det ekologiska, satte egna mål och hittade grossister. Det gäller att bryta trender och se framåt. Nära, äkta och inspirerande är kärnan i verksamheten. Våra produkter hämtar vi, där vi vet att råvaran växer bäst. När råvarans edan är som bäst i smak, färg och konsistens, fryses den ned. Ingenting kan ju vara renare och färskare och det blir inget svinn. Att inte vissa kockar insett det är förvånande, berättade en engagerad Wiveca Pehrsson Almgren som ser fram emot samarbetet med Foodhills. Tillsammans, kan vi...