Christian Zieze, VD på Ängelholm Helsingborg Airport

Far och flyg från Ängelholm och bidra till ökad attraktion för regionen!

Spången 171122
Far och flyg från Ängelholm och bidra till ökad attraktion för regionen!
För flygplatsens framtid måste det på svart på vitt visas, att linjerna behövs och fungerar! 6 200 färre arbetstillfällen skulle följden bli om Ängelholm Helsingborg Airport tvingades lägga ned. Det säger mycket om flygplatsens betydelse för regionen. En flygplats är ju en central tillväxtfaktor, då tillgänglighet är A och O för att locka turister, skapa intresse för bosättning, upplevelser och företagsamhet i regionen.
Att folk lätt ska kunna ta sig hit är ett effektivt konkurrensmedel för utveckling av samhället på många nivåer – en regional utvecklingsfråga för elva kommuner.

Ängelholm Helsingborg Airports chef/VD Christian Zieze informerade om verksamheten, historiken och framtiden inför ett fullsatt auditorium på Spångens gästgivaregård i onsdags.
Bland de inbjudna från Klippans kommun fanns såväl politiker, företagare som tjänstemän och föreningsfolk, alla mer eller mindre beroende av flygplatsens framtid.
12 till 14 avgångar dagligen till Bromma eller Arlanda med två aktörer BRA och SAS är det reguljära utbudet idag. De första flygen 1945 landade i Bulltofta. Femton år senare kom civilflyget igång.
Sedan 2011 är PEAB ägare. Då nyinvesterades det bl.a. i data, ombyggnad av entrén och en ny taxfree.

– Vårt privatägda bolag är det enda i landet som drivs kommersiellt, är självförsörjande, utan bidrag och koncernstöd. Det gör att konkurrensen känns snedvriden. Men ekonomin går ändå ihop men är omöjlig att driva med vinst! Vårt lilla format har andra fördelar. Som korta beslutsvägar, stor påverkansgrad och kunden betalar... Vi vill se oss som världens bästa lilla flygplats. Liten räknas man, om man har mindre än en en miljon passagerare årligen.
Vi slog nytt rekord förra året med 418 902 passagerare, varav sjuttio procent var affärsfolk, informerade Christian Zieze.
Han berättade även, att det under vissa perioder de senaste åren erbjudits resor till andra destinationer än flyg till Stockholm bl.a. resor till Östersund/Åre, Visby och charter till Turkiet och Azorerna.
Vidare berättade han att i maj, juni nästa år hoppas man, glädjande nog, även kunna erbjuda flyg till Kreta!
Förutom utökade flyglinjer lär det bli fler parkeringsmöjligheter. Zieze slog fast att flygplatsen inte enbart är en väntsal. Det satsas på events, utställningar, konferenser, kortuthyrning av kontor och guidade turer. Miljötänkandet är välutvecklat och Helsingborg Ängelholm Airport var nominerat till Ängelholms miljöpris 2011. Sedan dess har man även satsat på fossilfritt bränsle, solceller och laddstolpar till elbilar. Flygplatsen är dessutom sedan länge medlem i Fly green Fund för utveckling av biobränsle i Norden.
– Annat nytt förutom sommarresor till Kreta är att vi planerar en gymnasieutbildning för flygplanstekniker, avslutade Zieze sin givande föreläsning med en stilla undran om vad som egentligen är statens ansvar för flygplatser.