Robin Hedström och NicolasTegsell Rodrigues demonstrerade olika drönare

Sveriges första utbildning för
kommersiella drönaroperatörer

Ljungbyhed180308
Det är inte bara storebror som ser dig, lillebror verkar snabbt växa i fatt!
En envis drönare i miniformat börjar hitta sin plats bredvid mobilen hos gemene man.
Att drönaren är en farkost, inte enbart för nöjesbruk utan har en stor bred nyttopotential stod klart redan efter några minuter av den två timmar långa visningen och sittningen på Ljungbyheds Trafikflyghögskola häromdagen.
Räddningstjänsten kan hitta försvunna personer med hjälp av drönare. Byggsektorn kan använda den till mycket bl.a. för mätning, byggteknik, visualisering av stadsplanering och trafik. Lant- och skogsbruk kan dra nytta av den exempelvis vid kontroll av gödningsbehov, i markerna, sök vid stormar.

Ljungbyheds Trafikflyghögskola med dess breda kompetenser och långa utbildningstradition av piloter och tekniker är som skräddarsydd för satsning på ett nationellt centrum för utbildning av kommersiella drönaroperatörer obemannade luftfartyg. Med den första kullen drönaroperatörer färdigutbildade till hösten, skriver de flyghistoria. Intresset är stort för utbildningen som arrangeras i samarbete med Lunds univeriitet och Ljungbyhed Air.
Folk från båda könen, i ett åldersspann mellan 19 - 84 år med skilda yrkeserfarenheter har sökt sig utbildningen, som pågår i femtio veckor.
Man räknar med att sjuttiofem procent använder sig av video i den digitala trafiken framtiden, så behovet av utbildade drönaroperatörer, väntas snabbt öka.

Men det är i sanning inte ett drönarliv som väntar studenterna. Allmän luftfartskunskap, flygträning, meterologi, navigering, aerodynamik, radiotelefoni, entreprenadskap och juridik står på schemat för de blivande operatörerna.

Minivarianaterna av drönare som de blivande operatörerna – NicolasTegsell Rodrigues och Robin Hedström demonstrerade, hade en kapacitet på ca tjugo minuters flygtid upp till 300 meter upp i luften. De stora manuellt styrda och obemannade drönarna som används till nyttolaster på upp till fyrtio kilo, kan vara upp till fyra timmar i luften


Per Malmström drån CybAero i Linköping och Tommy Magnusson, marknads - och utvecklingschef på Ljungbyhed Air och rektor på drönarskolan.

Per Malmström på företaget CybAero i Linköping och tillika samarbetspartner på Ljungbyhed, föreläste om de större drönarna.
– Det är ett smart, intelligent redskap vid sök- och samordning vid miljö- och naturkatastrofer. Tillsammans med brandförsvaret har vi utvecklat speciella branddrönare. Vi hyr ut system och operatörer i ett etablerat samarbete med Lunds universitet och Ljungbyhed Air.

Tommy Magnusson, marknads- och utvecklingschef på Ljungbyhed Air och rektor på drönarskolan, talade varmt om vikten av samarbetspartners för att utveckla flygsektorn.
– Vi har ett unikt trafikledartorn utan kommersiell uppfart och drönarna flygs i ett kontrollerat luftrum. Då vi haft utbildning här sedan 1910, har vi blivit ett namn i flygvärlden och har många ambassadörer.
Vi har ett flertal aktörer med gemensamma intressen i samarbete bl.a. Region Skåne, Peab, Klippans kommun och Lunds universitet.
På så sätt föds hela tiden nya idéer och intensiv forskning pågår bl.a. för utarbetade regler riskbedömningar med drönartrafik. Det är en spännande tid med ett nytt kapital inför framtiden!


Många intresserade hade tagit sig till Ljungbyhed för att kolla drönare