Tingvalla vid Söderåsens fot

Frukostmöte med fokus på destination Söderåsen

Åstorp 190227
Nu våras det inte bara i naturen på Söderåsen med omnejd. Nyskapande idéer skall nu gro, spira, växa och blomma i det pågående Leaderprojektet Destination Söderåsen som beviljades EU-pengar i oktober förra året.
Sedan dess har det jobbats friskt i Klippan, Åstorp, Bjuv och Svalöv i samarbete med resp. kommuner, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark.

Med projektledaren Robert Patzelt i spetsen arbetas det med att utveckla och förädla hela regionens attraktionsvärde med Söderåsen som hållbar destination.
Målsättningen är att bjuda på ökade upplevelser för besöksnäringen, stärka utbudet och få besökare att stanna längre samt stötta den lokala näringen. Naturen, mat och dryck, kultur och historia är de grundläggande benen i projektet.

–Se vad du kan tillföra helheten. Du är själv en del av helheten. På så vis kan du stärka varumärket, var en av projektledaren Robert Patzelts råd på årets första frukostmöte på Kulturhuset Björnen.
Genom att utveckla besöksnäringen, skapa ett ökat intresse för Söderåsregionen, kan det öppna dörrar för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen samt berika samhällsfunktioner. Det gynnar lokalbefolkningen samt inte minst skapas en levande landsbygd.


Parkeringen bakom Rosa kiosken ska bebyggas, kanske med ett nytt kommunhus

Nyckelordet i Destination Söderåsen är i likhet med Familjen Helsingborg – Tillsammans över kommungränser.
Bland de konkreta förslag och åtgärder i projektet, som Patzelt driver och vägleder, fanns bl.a. följande:

– Nya boenden med hotellstandard, restauranger och caféer med lokal anknytning samt fler butiker... Kulturhistoriska upplevelser, utökade öppettider,längre säsonger, fler vandringsleder, utveckling av faciliteter som parkeringar och laddstationer...

Men det viktigaste rådet till det fullsatta auditoriet på detta detta frukostmöte var ändå det enklaste, byggt på sunt bondförnuft
Robert Patzelt rådde alla att vara sin egen ambassadör genom storytelling, sälja in känslan och vara stolt över sin landsbygd!


Robert Patzelt, bild hämtad från Facebook

På detta möte fick fler personer komma till tals bl.a. frukostvärdinnan och mötesarrangören Susann Cardell, näringslivsansvarig i Åstorp. Hon berättade om ett annat projekt som hon ansvarar för tillsammans med AF och Aktiva. Det är direkt riktad till kvinnor som av olika skäl har svårt att komma ut i arbetslivet. Femtio kvinnor skall här få chansen till kunskap, kontakter och ökad självkänsla, så att de lättare skall kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Hälften av dessa kommer att skolas i entreprenörskap. Behovet är stort och viktigt.
Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, berättade sedan kortfattat om senaste kommunnytt.
Planläggning av byggnation på Rosa kioskområdet, förhoppningsvis en förstärkning av kommunhusets trångbyggda lokaliteter. På andra sidan Storgatans höghus, på gamla bensinmackstomten planeras ytterligare två höghus. Projektering av en större samlingslokal en idrotts- och evenemangshall, ett lyft för föreningslivet är också på gång.


På p-platsen vid f.d. bensinmacken ska två niovåningshus uppföras