Adnan Pehlivanovic ordf. i Företagarna Klippan överlämnar priset till Årets Företagare Bengt Thomasson.

Bengt Thomasson på Mec-Com i
Klippan AB blev Årets företagare 2017

Årets Företagare i Klippan 2017 blev Bengt Thomasson på Mec-Com Klippan AB.
Han hedrades och uppvaktades på Lilla Trulle Gästpensionats trappa, med solen som värmande strålkastare. En ljuvlig miljö, med framtidshopp befruktat av svunnen, nostalgisk idyll!

– Mec-Com formsprutar av idéer, sätter Klippan på kartan i rätt färger med ett fantastiskt koncept!

Så löd några av lovorden vid överlämnandet av Företagarna statyett, blombuketter och eleganta blomarrangemang, varav vissa i Klippans färger, vitt och blått.
Såväl näringslivschefen Anders Lindberg som Företagarna Klippans ordförande Adnana Pehlivanics tror på finalplats bland kommunernas utvalda representanter i Företagarnas kommande regionsfinal den 30 september.


Motiveringen till Årets Företagare i Klippan 2017 är följande:
Bengt Thomasson har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit företag i Klippans kommun under många år.
Hans koncern Mec-Com Klippan omfattar förutom Mec-Com Klippan AB, även delägande i Klippans bruk AB som för närvarande gör en investering i en ny pappersmaskin med väsentligt ökad produktion som följd. Mec- Com Klippan AB har utvecklats från att ha varit inriktat på industriservice, ventilation och plåtslageri till att numera i huvudsak syssla med miljöinriktad produktion av biogasanläggningar, pannutrustning, vattenreningsutrustning och värmeanläggningar i mobila containers, vilket varit mycket framgångsrikt.
Totalt sysselsätter koncernen inkl. delägda bolag ca 200 heltidsanställda.
Bengt Thomasson är en mycket drivande entreprenör som i vida kretsar sätter Klippan på kartan och därtill har förmåga atta skapa långsiktig lönsamhet.
Men det var fler än Bengt Thomasson som som hedrades.


Fr.v. kommunstyrelsens ordf. Kerstin Persson, Ann Charlotte Järnström, Karin Hansson,Klippans Safety, Årets Företagare Bengt Thomasson, Stefan Tullsson, Köpmanspristagare samt Näringslivschef Anders Lindberg.

Klippans kommuns Näringslivspris 2017 på 12 000 kronor som delades ut av kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson, gick till Klippan Safety med följande motivering:

– Klippan Safety AB är en global systempartner, med mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort, till den internationella fordonsindustrin.
Målmedvetna satsningar med fokus på innovation, miljö och hållbarhet har lett till en god och hållbar tillväxt samt att man lyckats hålla sig i framkant inom utvecklingsarbetet.
Ledarskapet visar på en stark framtidstro för företaget, som har en lång tradition i Klippan.

Så till ett pris som inte enbart hedrar pristagaren utan även kommunen: Klippans kommuns Köpmanspris. Det är utnämning som vissa närkommuner bör ha svårt att hitta pristagare till. Även om många köpmän kämpar hårt är ruljangsen och kommersen svag här och var coch alltför många nyetableringar slår slint.
Klippan tycks vara ett av undantagen.

Klippans kommuns Köpmanspris 2017 på 5 000 kronor tilldelades Stefan Tullsson – en entreprenör som bidrar till mer köpkraft.
Priset motiveras följande: Stefan Tullsson är en person som satsar på Klippan och bygger upp ett nytt handelshus, Tullsonhuset. Han är en entreprenör som tror på förtagandet i Klippan och bidrar till att andra företag kan expandera och flytta hit.


Fr.v. Per Johansson, Swedbank. Bengt Thomasson, Anders Lindberg och Kersatin Persson