Jakob Anckarsvärd, en i sanning välutbildad sökare

Kvidinge/Tomarps kungsgård 190614
Det är en mycket speciell upplevelse när bildkonst slår an känslosträngar likt en blixtförälskelse.
Det fenomenet var vi inte ensamma om vid det inspirerande besöket på Tomarps kungsgård, där mångsidige Jakob Anckarsvärd ställer ut både i Lilla galleriet och Konsthallen.
Kungsgårdens Margareth Anderberg blev omedelbart förälskad i Anckarsvärds egensinniga, koloristiska oljemålningar med konsthistoriskt stänk av bl.a Constable, Cézanne och Hill men med personligt modernt anslag.

– Måleriet måste kommunicera, ha en ingång. Man kan bryta mot regler för att nå dit man vill under förutsättning att man är väl förtrogen med dem, säger Jakob som söker nya uttryck och experimenterar med färg och teknik i för övrigt traditionella landskapsmotiv. Ett påtagligt exempel är hans lysande svärta i konturer. Där andra använder pennan, tar han fram oljefärgerna och penseln.

Han är en i sanning välutbildad sökare, utbildad i på konsthögskolorna i
Stockholm och Glasgow, har en fil.mag i estetik och pedagogik. Utöver måleriet, videokonst och föreläsningar fördelar han gracerna mellan jobb som pedagog, skribent och föredragshållare.
Jakob Anckarsvärds målningar har ett kraftfullt, levande och suggestivt berättande tilltal med poetiska underströmma – en vacker bildvärld man med nyfikenhet och glädje besöker.

Jakob Anckarsvärd älskar att arbeta i storformat men i Lilla galleriet visar han prov på det motsatta i tuschtecknngar och små verk, en dagboksanteckningar i bild i stället för ord.
Konsthallens första sal är fyllt av stora snillrikt uppbyggda landskapsmålningar, gnistrande av liv och flödande av färgrikedom.
I det s.k. gula rummet är det ett av UNESCO:s världsarv som presenteras. Syriens ruiner som de blev och var under krigsåren skildras i expressionistisk stil, där förgängelsens skönhet nästan överbryggar ondskan.
– Jag vill ge hopp! Se det vackra i förgängelse. Ur förgängelsen kan det komma något nytt. Som Glasgow där gamla fabrikslokaler upprustats och fått nytt liv. Nya kulturer kan bildas, säger Jakob, vars arbetsprocess är starkt influerat av såväl psykologi som existentialism.
Anckarström är en konstnär med fötterna i såväl den akademiska som politiska världen samt inte minst i djupstudier av måleriska traditioner.
– Med min konst vill jag få människor att stanna upp, släppa oväsentligheter och känna något större, säger Jakob Anckarsvärd.
Det har han lyckats med i denna utställning…

Jakob Anckarsvärds utställning har vernissage på Tomarps kungsgård lördagen 15 juni kl 12 -17 med konstnären närvarande.
Utställningen som pågår t.o.m. 18 augusti, invigs av f konsthallschef Thomas Kjellgren.*